MESTO

TURIZMUS


Primátor mesta

PRIMÁTOR MESTA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Mgr. Béla Keszegh

Sídlo: Hlavná budova mestského úradu, Nám. gen. Klapku 1, 945 01  Komárno

(1. poschodie)

 

Tel: 035/2851-212 (sekretariát)


E-mail: primator@komarno.sk

 

Životopis :  odkaz

 

Stránkový deň primátora :

 

Streda :  10,00-12,00

 

Termín si môžete dohodnúť so sekretariátom primátora na tel. čísle: 035/2851 212,

alebo e-mailom: primator@komarno.sk

 

PREDCHÁDZAJÚCI PRIMÁTORI MESTA:  odkaz

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Zástupcovia primátora


Primátora zastupuje zástupca primátora. Primátor môže poveriť zastupovaním dvoch

zástupcov primátora, pričom určí ich poradie.

 

I. ZÁSTUPCA PRIMÁTORA

 

 

 

 

 

 

 

 


JUDr.  Tamás Varga

 

Vykonáva funkciu zástupcu primátora na plný úväzok  :  poverenie  určenie platu

Sídlo: Hlavná budova mestského úradu, Nám. gen. Klapku 1, 945 01  Komárno

(1. poschodie)

 

Tel: 035/2851-214 (sekretariát)


E-mail:  viceprimator@komarno.sk


Stránkový deň viceprimátora:

 

Utorok:  09,00 - 11,00

 

Termín si môžete dohodnúť so sekretariátom viceprimátora na tel. č. 035/2851 214

alebo e-mailom: viceprimator@komarno.sk

 

 

II. ZÁSTUPCA PRIMÁTORA

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Ondrej Gajdáč

 

Vykonáva funkciu zástupcu primátora na čiastočný úväzok  poverenie  určenie odmeny

 

Sídlo: Hlavná budova mestského úradu, Nám. gen. Klapku 1, 945 01  Komárno

(1. poschodie)


Tel: 035/2851-214 (sekretariát)


E-mail: viceprimator@komarno.sk

 

Stránkový deň viceprimátora:

 

Utorok:  15,00 - 16,00

 

Termín si môžete dohodnúť so sekretariátom viceprimátora na tel. č. 035/2851 214

alebo e-mailom: viceprimator@komarno.sk