MESTO

TURIZMUS


Rozpočet

2021

 

Rozpočet príjmov k 31.8.2021

Rozpočet výdavkov k 31.8.2021

Investície k 31.8.2021

Schválený rozpočet na roky 2021-2023

Návrh rozpočtu na roky 2021-2023

 

2020

 

Rozpočet príjmov k 31.12.2020

Rozpočet výdavkov k 31.12.2020

Investície k 31.12.2020

Schválený rozpočet na roky 2020-2022

Návrh programového rozpočtu na roky 2020-2022

 

2019-2021

Rozpočet príjmov k 31.12.2019

Rozpočet výdavkov k 31.12.2019

Investície k 31.12.2019

Návrh programového rozpočtu na roky 2019-2021

- Aktuálny rozpočet mesta

 

2018

- Investície 2018

- Schválený rozpočet na rok 2018

- Návrh rozpočtu na roky 2018 - 2020

2017

- Programový rozpočet na rok 2017

- Návrh rozpočtu 2017-2019 - príjmy

- Návrh ropočtu 2017-2019 - výdavky

- Upravený rozpočet k 31.03.2017

- Upravený rozpočet k 30.06.2017

- Upravený rozpočet k 30.09.2017

- Aktuálny rozpočet Mesta nájdete na http://egov.komarno.sk

2016

- Programový rozpočet na rok 2016

- Návrh rozpočtu na roky 2016-2018 - príjmová časť

- Návrh Programového rozpočtu na roky 2016-2018 - výdavky

- Upravený rozpočet k 31.03.2016

- Upravený rozpočet k 30.06.2016

- Upravený rozpočet k 30.9.2016

- Upravený rozpočet k 31.12.2016

2015

- Programový rozpočet na rok 2015

- Návrh rozpočtu na roky 2015-2017 - príjmová časť

- Návrh Programového rozpočtu mesta Komárno na roky 2015 - 2017 v €, výdavky

- Návrh investícií na roky 2015-2017

- Upravený rozpočet 30.6.2015

- Upravený rozpočet 30.9.2015

- Upravený rozpočet 31.12.2015

2014

- Návrh rozpočtu 2014-2016

- Programový rozpočet na rok 2014

- Investičné vydavky 2014

- Upravený rozpočet k 31.3.2014

- Upravený rozpočet k 30.6.2014

- Upravený rozpočet k 30.9.2014

- Upravený rozpočet k 31.12.2014

2013

- Programový rozpočet Mesta Komárno na roky 2013-15

Upravený rozpočet k 31.3.2013

- Upravený rozpočet k 30.6.2013

- Upravený rozpočet k 30.9.2013

- Upravený rozpočet k 31.12.2013

2012

- Návrh rozpočtu na roky 2012 - 2014

- Rozpočet na rok 2012

- Upravený rozpočet na rok 2012

- Upravený rozpočet na rok 2012 (upravený k 31.12.2012)

2011

- Rozpočet na rok 2011 

2010

- Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola, administratíva
- Program 2: Služby občanom  
- Program 3: Bezpečnosť
- Program 4: Prostredie pre život
- Program 5:  Šport, kultúra, média, pamiatky
- Program 6 : Vzdelávanie
- Program 7:  Sociálne služby a sociálna pomoc
- Program 8 : Rozvoj mesta
- Program 9 : Bývanie
- schválený rozpočet 2010-12