MESTO

TURIZMUS


Rozvoj cykloturistiky v Podunajskom regióne

OOCR Podunajsko – Dunamente Vás tentokrát srdečne pozýva na konferenciu s názvom „Rozvoj cykloturistiky v Podunajskom regióne“, ktorá sa organizuje v Dôstojníckom pavilóne, v Komárne dňa 26. novembra 2019 od 9:00 hodiny.


Prvoradým cieľom konferencie je oboznámiť prítomných s možnosťami rozvoja cykloturistiky v Podunajskom regióne.
 

Na konferencii budú prednášať odborníci zo Slovenska aj z Maďarska. Simultánne tlmočenie bude zabezpečené.
 

Konferenciu slávnostne otvorí primátor mesta Komárno a predseda predstavenstva Béla Keszegh. Po jeho príhovore sa môžeme dozvedieť o dobrých príkladoch z cykloturistiky počas prednášky Pétera Prinzingera, ktorí je predsedom Maďarského zväzu cestovného ruchu. Od Maďarského aktívneho a ekoturistického rozvojového centra sa ku konferencii pridá Miklós Berencsi s tematikou inovácii v cykloturizme.
 

László Szilasi, koordinátor podujatia Giro d‘Italia 2020 Hungary oboznámi účastníkov o organizácii tohto veľkolepého podujatia a Zoltán Szekér, člen predstavenstva konzorcia Podunajsko, porozpráva o možnostiach prezentácie Podunajského regiónu počas vysielania tejto cyklosúťaže.
 

O rozvoji cykloturistiky v Nitrianskom kraji porozpráva podpredseda Nitrianskeho samosprávneho kraja, Tibor Csenger. Naše pozvanie prijali aj riaditelia EZÚS Pons Danubii a Ister Granum – Zoltán Bara a Péter Nagy. Zaujímavou súčasťou konferencie budú prednášky cestovateľov Zoltána Bujnu a blogerky Marty Rajkovej z cyklistických túr. Michal Hladký, predseda Slovenského cykloklubu nám porozpráva o aktualitách cykloturistiky na Slovensku. Prednáška s názvom: Digitálny cestovateľ Podunajska bude poslednou prednáškou konferencie v podaní Zsolta Lászlóa Márkusa, vedúceho oddelenia E-Learningu v inštitúcii SZTAKI.
 

Počas konferencie bude príležitosť spoznať a ochutnať miestne remeselnícke produkty od makového kráľovstva z Patiniec - Pemaku a zo syrárne a vinárstva Georgina z Kolárova.
 

Organizátori dúfajú v úspešnosti podujatia a veria, že uvedené dobré príklady a budúce inovácie budú motivovať samosprávy a miestnych podnikateľov k rozvoju cykloturizmu v našom regióne.

Účasť na konferencii je bezplatná, ale je potrebné sa registrovať.
Registrácia je možná:
- e-mailom: marketing@podunajsko.com
- telefonicky: +421 948 830 202
- alebo osobne v informačnej kancelárii (KIK, Námestie gen. Klapku 1.)
Konferencia sa realizuje s finančnou podporou Ministerstva dopravy a výstavby SR.
Zmena programu vyhradená.