MESTO

TURIZMUS


Sťahovanie - Komárno, Sentendreja - výstava

MUDr. Anton Marek, primátor mesta Komárno prevzal záštitu nad výstavou srbského akademického maliara a grafika Veljka Mihajlovića, ktorá bude otvorená dňa 6. mája 2011 o 17.00 hod. v Gelérii Limes za prítomnosti veľvyslanca Srbskej republiky. Výstava sa koná na počesť významného jubilea - päťstoročnice organizovanej prítomnosti Srbov va Slovensku a zároveň v našom meste, ktoré je najvýznamnejším mestom kde sídli srbská komunita mimo svojho štátu. Výstava je venovaná práve téme migrácií srbov do Uhorska.

Veljko Mihajlović sa narodil v r. 1948, žije a pracuje v Belehrade. Vystavuje samostatne a táto výstava bude jeho 111. samostatnou výstavou. Vystavoval v Nikózii, Budapešti, Aténach, Temešváre, Toronte, Segedíne, Chicagu, Sofii, Monze, Miláne, Miltone a na mnohých miestach Srbska a všetkých bývalých juhoslovanských republík. V roku 2005 bol ocenený Zlatou medailou Asociácie pre kultúru a osvetu Srbska za nezištné, oddané a sústavné aktivity a tvorivý príspevok ku kultúrnemu rozvoju srbska. Okrem toho v roku 2003 získal cenu Medzinárodný hudobník roka 2003 za vynikajúci príspevok v čembalovej hudbe, v roku 1997 medzinárodnú Masarykovu cenu za hudbu a hudobné umenie.