MESTO

TURIZMUS


Smútočný oznam

S veľkým zármutkom Vám oznamujeme, že vo veku 66 rokov nás navždy opustil učiteľ, zakladateľ študentského divadelného súboru GIMISZ, bývalý riaditeľ Jókaiho divadla v Komárne, poslanec Mestského zastupiteľstva v Komárne József Kiss Péntek. Nech odpočíva v pokoji.