MESTO

TURIZMUS


Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021

Asistované sčítanie

 

Posledný víkend asistovaného sčítania (08.06.2021)

Ako sa nestať obeťou alebo potenciálnou obeťou falošných asistentov sčítania (19.05.2021)

Asistované sčítanie - 3.5.2021-13.6.2021 (23.04.2021)

Rozhodnutie predsedu ŠU SR o začatí asistovaného sčítania (23.04.2021)

Zoznam kontaktných miest v meste Komárno (28.04.2021)

Žiadosť o mobilného asistenta - kontakty (28.04.2021)

Informačná povinnosť o spracúvaní osobných údajov pri SODB v roku 2021 (28.04.2021)

 

Sčítanie obyvateľov 2021

 

Spoločné tlačové vyhlásenie Štatistického úradu Slovenskej republiky a Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (11.03.2021)

Elektronické sčítanie obyvateľov sa uskutoční od 15.2.2021 do 31.3.2021 (21.01.2021)

Informačné letáky - Občianstvo, národnosť a materinský jazyk (16.02.2021)

Základné informácie (25.11.2020)

Najčastejšie otázky (18.12.2020)

Príprava na sčítanie obyvateľov (11.11.2020)

 

Informatívne videá - youtube

 

Všeobecné informácie (03.03.2021)

Všeobecné informácie - s maďarskými titulkami (16.03.2021)

Všeobecné informácie - s rómskymi titulkami (16.03.2021)

Inštruktážne video (03.03.2021)

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 - Klik k lepšej budúcnosti (18.12.2020)

Kto pomôže obyvateľom pri sčítaní? (18.12.2020)

Čím bude výnimočné sčítanie v roku 2021? (18.12.2020)

Čo znamená a kedy nastane rozhodujúci deň sčítania? (08.02.2021)

Ako je zabezpečená ochrana osobných údajov obyvateľov? (08.02.2021)