MESTO

TURIZMUS


stretnutie s cieľom obnovy bývalej polikliniky