MESTO

TURIZMUS


Tanečný sviatok v modernom štýle

Tanec je zobrazenie reálnej skutočnosti pohybom. Vyjadruje city, nálady, obsah nejakého deja, niekedy len ťažko opísateľný zážitok. Je to umelecký pohyb a musí spĺňať nielen estetické kritériá a požiadavky, ale aj zákonitosti tanečnej techniky. 
Regionálne osvetové stredisko v Komárne v spolupráci s Domom Matice slovenskej v Komárne usporiadalo tretí ročník okresnej postupovej súťaže moderného a módneho tanca COM-DANCE, ktorá sa konala 16. marca 2018 v priestoroch Domu Matice slovenskej v Komárne. Zúčastňujú sa jej školy, tanečné skupiny, kolektívy aj sólisti moderného a módneho tanca okresu Komárno. Neprofesionálni tanečníci, ktorí pravidelne získavajú ocenenia na tanečných súťažiach národného i medzinárodného charakteru, majú vďaka tejto súťaži možnosť prezentovať svoje umenie a talent aj v domácom prostredí. Naším cieľom je motivovať tanečníkovk tvorivej práci ako prostriedku voľnočasových aktivít detí a mládeže,a choreografov ktvorivejpráci.
Víťazi okresného kola postupujúna krajskú súťažTanečný kolotoč do Nitry,ktorá sa uskutoční 16.4.2018 vMestskej športovej hale, Nitra –Klokočina,kde budú mať možnosť porovnať svoje choreografie stanečníkmi z celého Nitrianskeho kraja.
Súťaž sa uskutočnila aj vďaka finančnej podpore Mesta Komárno.