MESTO

TURIZMUS


Týždeň Modrého gombíka 2011

Od pondelka 16. mája do nedele 22. mája 2011 sa koná 7. ročník verejnej zbierky Týždeň Modrého gombíka 2011. Ide o pravidelnú celonárodnú zbierku v uliciach slovenských miest na pomoc najzraniteľnejším deťom v rozvojových krajinách, ktoré  trpia podvýživou, nedostatkom zdravotníckej starostlivosti, deťom bez prístupu k vzdelaniu či deťom sužovaným ozbrojenými konfliktami a prírodnými katastrofami.

Tohtoročný výťažok zo zbierky je určený na vzdelávanie detí v Južnom Sudáne. Slovensko bude podporovať projekty zamerané na obnovu škôl, budovanie nových škôl, dovybavenie škôl vodnými a sanitačnými zariadeniami nevyhnutnými pre fungovanie školy, vyškolenie učiteľov. Projekt je taktiež zameraný na podporu vzdelávania dievčat.

Prispejte prosím do pokladničiek UNICEF, alebo zaslaním prázdnej SMS na číslo 844 (cena SMS je 1 €, platí počas mája a júna), alebo vkladom na účet číslo 2629726297/1100, variabilný symbol 0311. Zbierka je povolená Ministerstvom vnútra SR pod číslom SVS-OVVS3-2010/028305 zo dňa 21.12.2010.

Ďalšie informácie na webovej stránke TU.

V rámci Týždňa Modrého gombíka 2011 sa uskutoční podujatie Deň Európy 2011- Európske dobrovoľnícke turné a to v piatok 20. mája 2011. Záštitu nad týmto podujatím prevzal primátor mesta Komárno MUDr. Anton Marek. V rámci dňa dobrovoľníkov sa uskutoční množstvo zaujímavých podujatí na námestie gen. Klapku v Komárne (resp. v areály Dôstojníckeho pavilónu). Celodenná akcia bude zahájená o 10.00 hod. príhovormi jednotlivých osobností.

Prídite nás podporiť, prídite sa zabaviť.