MESTO

TURIZMUS


Triedenie odpadu

Ak má niekto rád prírodu a zaujíma ho stav jeho okolia, určite bude ochotne venovať pozornosť triedeniu domáceho odpadu.
 

Môžeme ho triediť samostatne doma,  aby sme mohli triedený, čistý a zlisovaný odpad umiestniť na zberných miestach. Čistota a lisovanie uľahčia domáci zber, lebo takýto odpad zaberá málo miesta a je bez zápachu.
Samotný zber vo veľkom uľahčuje správne triedenie. Keď sa napríklad plastové fľaše pokrčia, zmestí sa ich viac ako dvojnásobok do kontajnera, čo má niekoľko výhod:
• Zberné autá nedopravujú veľkoobjemový odpad plný vzduchu, ale homogénny pevný odpad.
• Így kevesebbet kell fordulnia, tehát kevesebb üzemanyagot bocsát ki.
• Auto sa menej krát musí otočiť, teda spotrebuje menšie množstvo pohonných hmôt (vypúšťa do ovzdušia menej škodlivín).
• Zberné nádoby sa napĺňajú dlhšiu dobu a odpad sa z nich nesype predčasne...
• Pri ďalšom triedení majú pracovníci jednoduchšiu úlohu.
To isté platí aj pre kartóny, ktoré nestačí  položiť vedľa zbernej nádoby. Dajú sa ľahko poskladať, roztrhať, čo umožní ich ľahšie umiestnenie. „Jasné, ale keď je zberné miesto plné?“ – môžu sa mnohí pýtať. Vo väčšine prípadov však nie je problémom frekvencia odvozu, ale veľký objem nezlisovaného, nesplošteného odpadu.

Ďalej je dôležité aby sme do zberných nádob nevyhadzovali iný typ odpadu. Jednak preto, že je to ilegálne, ale aj preto, lebo to môže vážne narušiť prístup obyvateľstva a jeho návyk na selektívny zber.

Čo a ako selektujeme?

PLASTY

Je možné triediť
- PET fľaše od minerálok a nápojov (sploštené!),
- vypláchnuté poháre od jogurtov alebo smotany,
- plastové vrecká, reklamné tašky,
- plastové fólie,
- kozmetické flakóny.

Nie je možné triediť
- flakóny od chemikálií alebo znečistené mastnotou,
- zubné kefky,
- plastové hračky,
- video a audiokazety, CD/DVD nosiče.

PAPIER

Je možné triediť
- novinový papier,
- poskladané kartóny,
- čisté baliace papiere,
- kancelársky papierový odpad, telefónne zoznamy,
- letáky a reklamné brožúry.

Nie je možné triediť
- mastné, znečistené papiere,
- plastové obaly,
- indigo, faxový papier,
- použité hygienické papiere,
- plienky

SKLO

Je možné triediť
- zaváraninové fľaše,
- sklenené fľaše od minerálok,
- sklenené fľaše od liehovín,
- vínové a pivové fľaše.

Nie je možné triediť
- okenné sklá a zrkadlá,
- žiarovky a neóny,
- nádoby z teplovzdorného skla,
- okuliare,
- fľašky od liekov
- porcelán, keramika