MESTO

TURIZMUS


TRIEDIME BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝ ODPAD ZO ZÁHRAD!

Mesto Komárno oznamuje cteným občanom žijúcim v zástavbe rodinných domov, že interval odvozu naplnených vriec biologicky rozložiteľným odpadom zo záhrad v období mesiacov marec až november je minimálne jedenkrát za 14 dní a v období mesiacov december až február je jedenkrát za štyri týždne.
Najbližšie termíny:
od 30. júla 2018 - do 03. augusta 2018  (POZOR! Vykladajte len BIOODPAD!)
od 13. augusta 2018 – do 17. augusta 2018
od 27. augusta 2018 – do 31. augusta 2018  (POZOR! Vykladajte len BIOODPAD!)
od 10. septembra 2018 – do 14. septembra 2018
od 24. septembra 2018 – do 28. septembra 2018  (POZOR! Vykladajte len BIOODPAD!)

Naplnené vrece s odpadom zo záhrad vyložte spolu s vašou zbernou nádobou (do ktorej ukladáte zmesový komunálny odpad) v hore uvedenom termíne v obvyklý deň odvozu komunálneho odpadu vo vašej lokalite. Zber odpadu zo zberných nádob a zber vriec s odpadom zo záhrad sa bude vykonávať osobitnými vozidlami spoločnosti Clean City s.r.o.
Vyloženie vriec mimo dňa odvozu v hore uvedených intervaloch je zakázané!

Dôležité upozornenia:
- v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Komárno č. 9/2016 o odpadoch sa odpad zo záhrad prednostne kompostuje na mieste vzniku! Vzniknutý kompost je použiteľný na prihnojovanie trávnikov a záhrad.
- triedené zložky komunálneho odpadu je možné bezplatne odovzdať aj na zbernom dvore na Harčášskej ceste (otváracia doba: Ut. – Pi 10:00-18:00, So 8:00-12:00,
Po, Ne - zatvorené)
O podrobnejšie informácie môžete požiadať osobne na Komunálnom odbore MsÚ v Komárne, alebo na telefónnom čísle: 035/28 51 362