MESTO

TURIZMUS


Ukončili rekonštrukciu zariadenia pre seniorov

Pomocou úspešného projektu  sa uskutočnila II. etapa rekonštrukcie Zariadenia pre seniorov v Komárne. Minulý rok boli vymenené okná v hodnote 166 tis. eur s 5-percentnou spoluúčasťou mesta , väčšia čiastka bola hradená z finančných prostriedkov z  Envirofondu.

Vďaka ďalšiemu úspešnému projektu  mohla na jeseň prebehnúť  druhá fáza rekonštrukcie. Celkové náklady boli vo výške 105-tisíc eur, 100-tisíc eur získalo zariadenie z Envirofondu a  mesto sa aj v tomto prípade podieľalo na projekte  5-percentnou spoluúčasťou. Vymenili  79 okien, 16 dverí a okná v šiestich, kompletne prerobených, oddychových častiach budovy.

Takisto bola zrekonštruovaná aj podlaha v jedálni, vymaľované steny a pre pohodlie obyvateľov sa nakúpili aj  nové stoličky a stoly.

„Nielenže sa zvýšila energetická efektívnosť budovy, ale  zvýšila sa aj bezpečnosť  a vďaka maľovke dostalo zariadenie moderný vzhľad”- povedala riaditeľka zariadenia pre seniorov Hedviga Polgárová. Dodala, že  v uplynulom období vďaka viacerým úspešným projektom malo zariadenie možnosť investovať, a tým zvýšiť úroveň služieb a zabezpečiť dôstojnejšie podmienky v zariadení  pre obyvateľov a tam pracujúcich opatrovateľov. Zariadenie pre seniorov v Komárne sa stará o 145-tich obyvateľov, mesto tento rok prispelo na prevádzku sumou 150-tisíc eur.

„Mesto sa snaží venovať osobitnú pozornosť starostlivosti o seniorov. Okrem zariadenia pre seniorov bola dokončená  aj dokumentácia na prestavbu dlhodobo zanedbaných bytov na uliciach Špitálska a Gazdovská, ktoré by chcelo mesto zrekonštruovať pomocou dotácie zo Štátneho fondu rozvoja a bývania“ – povedal primátor mesta Béla Keszegh. „V tomto roku prebiehali renovácie aj vo všetkých kluboch dôchodcov – v Komárne, v Kave a Novej Stráži -  aby naši seniori mali  čo najvhodnejšie podmienky pre pravidelné stretávanie sa aj po skončení obdobia pandémie,“ dodal Béla Keszegh.