MESTO

TURIZMUS


Upozornenie na úhradu daňových nedoplatkov

V nasledujúcich dňoch sa doručia do domácností výzvy na zaplatenie daní a poplatkov.
Mestský úrad v Komárne upozorňuje daňovníkov, aby pozorne čítali všetky informácie uvedené v doručených rozhodnutiach. Dôsledné prečítanie písomnosti sa považuje za mimoriadne dôležité preto, lebo práve skutočnosti v nej obsiahnuté môžu pomôcť vyhnúť sa nedorozumeniam a sankciám a informuje každého jedného daňovníka, voči ktorému Mesto Komárno eviduje daňový nedoplatok.
Zároveň sa odporúča pri zaplatení poplatkov bankovým prevodom na dôležitosť správneho uvedenia čísla účtu a taktiež variabilného symbolu.