MESTO

TURIZMUS


Úspechy zápasníkov v Hodoníne a Bükkfürdő

(27-29. 11. 2009) V Hodoníne usporiadal miestny zápasnícky klub Sokol Hodonín medzinárodný zápasnícky turnaj mládeže gréckorímskym štýlom, na ktorý dostali pozvanie aj zápasníci zo Zápasníckeho klubu Spartacus Komárno a ktorého sa zúčastnili pod vedením Jána GÁL a PUPÁK Milana žiaci z krúžku zápasenia pri CVČ Nesvady: KESZI Bálint 25kg, GÁL Bence 27kg, BORKA Kevin 30kg a SLOBODA Roderik 40kg reprezentujúci Spartacus Komárno. Na turnaji reprezentovalo 110 zápasníkov deväť zápasníckych klubov, medzi ktorými sa nestratili ani mladí zápasníci zo Zápasníckeho klubu Spartacus Komárno, ktorí dosiahli veľmi dobré výsledky. Tréneri Ján Gál a PUPÁK Milan s výkonmi jednotlivých zápasníkov boli spokojní, veď zo štyroch zápasníkov dvaja získali striebornú a dvaja bronzovú medailu. Vzorne reprezentovali nielen Komárňanskú školu gréckorímskeho zápasenia, ale aj obec Nesvady. V súťaži družstiev nakoniec získali veľmi pekné štvrté miesto a v súťaži jednotlivcov zápasníci ZK Spartacus  dosiahli nasledovné výsledky :

Prípravka ročníky 1999-2001:
25 kg KESZI Bálint  - 3. miesto,
27 kg GÁL Bence   -  3. miesto,
Mladší žiaci ročníky 1996-1998:
30 kg BORKA Kevin –  2. miesto,
40 kg SLOBODA Roderik  - 2. miesto,


V dňoch 27.a 29. novembra v Maďarskom Bükkfürdő usporiadali V. ročník  Majstrovstiev Karpatskej kotliny žiakov v zápasení gréckorímskym štýlom, na ktorý bol pozvaný aj výber žiakov zo Žitného Ostrova v gréckorímskom štýle.  Na majstrovstvách sa zúčastnili okrem výberu zo Žitného Ostrova a domácich zápasníkov aj zápasníci z Ukrajiny, Rumunska, Srbska , Slovinska, Chorvátska a Rakúska, kde okrem zápasenia žiaci si mohli zmerať svoje sily v stolnom tenise, v šachu a v hádzanej dievčat.
Do výberu zo Žitného Ostrova dostal pozvanie na základe dosiahnutých výsledkov v rokoch 2008 a 2009 aj zápasník Zápasníckeho klubu Spartacus Komárno, ÉRSEK Róbert, ktorý je členom žiackeho družstva krúžku zápasenia pri CVČ Nesvady. V súťaži družstiev žiaci  Výberu zo Žitného Ostrova získali zlatú medailu a  v súťaži jednotlivcov ÉRSEK Róbert nenašiel premožiteľa a suverejným zápasením tiež získal zlatú medailu za prvé miesto.