MESTO

TURIZMUS


Uzávierka cesty kvôli obnove parkoviska

Informujeme ctených občanov, že na parkovisku medzi ulicou Jókaiho a Františkánov sa od  26. júna 2017 začnú práce na obnove miestnej komunikácie, ktoré podľa harmonogramu prác zhotoviteľa potrvajú do 31.8. 2017. Od 26.6.2017 zhotoviteľ vykoná prípravné a vytyčovacie práce. Od 26.6.2017 už nebude možné na parkovisku parkovať, zároveň bude úplne uzavretá miestna komunikácia na Pohraničnej ulici, v úseku medzi Jókaiho ulicou a Ul. františkánov. Informácie o presnom začiatku a priebehu úplnej uzávierky parkoviska je možné získať od stavbyvedúceho zhotoviteľa EUROVIA SK, pána Dubňanského na čísle 0908 714 074. Obmedzenie premávky počas stavebných prác riadi zhotoviteľ stavby. Žiadame Vás, aby ste sledovali   dočasné dopravné značenia na miestnych komunikáciách umiestnené zhotoviteľom. Žiadame Vás o trpezlivosť a pochopenie.