MESTO

TURIZMUS


Uzávierka cesty z dôvodu Festivalu Híd

Oznámenie o úplnej uzávierke miestnej komunikácie
 
Mesto Komárno oznamuje úplnú uzávierku miestnej komunikácie: Lehárova ul.  v termíne od dňa 25. augusta 2017 do dňa 26. augusta 2017 z dôvodu usporiadania podujatia „ERZSÉBET HÍD FESZTIVÁL“.
 
Obchádzková trasa bude vedená dopravným značením po Dunajskom nábreží, Rybárskej ul. a Palatínovej ul..