MESTO

TURIZMUS


V lete sa otvorí požičovňa lodí

V polovici leta bude otvorená požičovňa lodí pri Mŕtvom ramene Váhu, kde budú k dispozícii nielen lode a vodné bicykle, ale aj bufet a požičovňa bicyklov. Cieľom je vytvoriť také miesto na odpočinok, ktoré bude slúžiť rovnako miestnym obyvateľom i turistom.

Na jar tohto roku poslanci mestského zastupiteľstva rozhodli o založení požičovne člnov pri Mŕtvom ramene Váhu a z rozpočtu schválili 40 000 eur na tento projekt.

Požičovňa lodí bude zriadená na pozemku vo vlastníctve mesta, kde predtým fungoval hostinec Tocsi, neskôr sa tam presťahovalo rybárske združenie a v súčasnosti je pod dohľadom oddelenia civilnej ochrany mesta. Čiastočne bude aj na susednom pozemku, ktorý bol nedávno prenajatý jednému z plaveckých klubov za symbolickú sumu.

Tamás Nagy, riaditeľ mestskej spoločnosti Comorra Servis, uviedol, že nakúpia 5 lodí a 5 vodných bicyklov. K nábrežiu budú napojené dva 12 až 12 metrov dlhé a 2 metre široké plávajúce doky na existujúce schody, ku ktorým sa ukotvia lode. Na breh plánujú osadiť dva obytné kontajnery. Jeden by mal fungovať ako kancelária, ktorá bude slúžiť na vybavovanie zákaziek požičovne, v druhom by boli toalety, resp.vodný blok a vytvoria v ňom aj skladový priestor.

V existujúcej drevenej budove chcú prevádzkovať bufet a v okolí umiestniť stoly a lavičky. Plány zahŕňajú otvorenie požičovne bicyklov, tandemu a kolobežiek, ale plánujú aj nákup iných plávajúcich zariadení, ako sú stojace surfy známe ako SUP.

„Mŕtve rameno a jeho okolie sú rekreačnou destináciou, ktorá ponúka mnoho príležitostí pre Komárňanov i turistov. Bohužiaľ, toto mesto predtým nevyužilo, čo teraz chceme zmeniť jedným komplexným plánom. Naším cieľom je, aby sa jazero a jeho okolie stalo jednou z najobľúbenejších rekreačných oblastí Komárna, kde na tých, ktorí tam chcú relaxovať, čakajú kvalitné služby. “povedal primátor Béla Keszegh.

Riaditeľ mestskej spoločnosti Comorra Servis Tamás Nagy povedal, že počas leta - v závislosti od počasia - bude požičovňa lodí otvorená každý deň. Presný termín otvorenia je podmienený povolením a verejným obstarávaním, ale zámerom spoločnosti je, aby v polovici leta otvorila mestskú požičovňu lodí.