MESTO

TURIZMUS


Veľvyslanec Nemecka v Komárne

(3. 12. 2009) Hosťa prijal primátor Tibor Bastrnák a viceprimátorka Éva Hortai na radnici. Axel Hartmann sem prišiel z Gymnázia Hansa Selyeho, kde mal prednášku pre študentov školy. Primátor predstavil mesto Komárno, oboznámil veľvyslanca s plánovanými projektmi mesta. Hovorilo sa o revitalizácii pevnosti, vybudovaní nového dunajského mosta, obnove prístavu a plánovanom logistickom centre. Záujem Axela Hartmanna zaujala najmä obnova prístavu a plánované logistické centrum. Považuje za veľmi dôležité, aby sa tieto projekty čo najskôr realizovali. Hoci teraz nemôžeme očakávať prílev nemeckých podnikateľských subjektov na Slovensko, no po skončení krízy tieto subjekty budú investovať tam, kde je vhodná infraštruktúra. Axel Hartmann spomínal aj na časy socializmu, kedy bol v období 1982-85 veľvyslancom NSR v Maďarsku. Najviac práce im vtedy dali utečenci. Po stretnutí nasledovala tlačová beseda a následne si veľvyslanec pozrel naše mesto.

 Po kliknutí na obrázok si môžete pozrieť galériu k článku!