MESTO

TURIZMUS


Vernostná karta

Staňte sa aj vy držiteľom vernostnej karty, aby ste sa v Komárne cítili naozaj doma!
Čo znamená „Vernostná karta“? Aké výhody poskytuje?
Občanom mesta zabezpečuje Vernostná karta hneď viacero výhod.
- Výhody poskytované mestom alebo mestskými organizáciami pri rôznych kultúrnych a športových podujatiach  (zľava na vstupnom).
- Ďalšie výhody poskytované firmami a podnikateľmi zapojenými do systému vernostnej karty (napr. nákupné zľavy a zľavy pri využívaní služieb)

Kto môže požiadať o vernostnú kartu?

Občania vo veku nad 18 rokov sa môžu so svojou žiadosťou o vydanie vernostnej karty (vo dvoch vyhotoveniach) obrátiť na Mestský úrad v Komárne, ktorý ich postúpi OTP Banke Slovensko, a.s. Komárno. Vernostnú kartu si môžu prevziať v hore uvedenej banke.

Prípadné dotazy a pripomienky zasielajte na adresu vernostnakarta@komarno.sk . Ďalšie informácie môžete získať na telefónnom čísle 035/2851380.

ŽIADOSŤ O VYDANIE VERNOSTNEJ KARTY

Zásady, ktorými sa určujú podmienky vydávania a používania Vernostnej karty Mesta Komárno

 

Spolupracujúci partner Rozsah poskytovaných výhod výška poskytovaných výhod
Športový klub boxu Spartak Komárno vstupné na zápasy v boxu    10 %
Komárňanský futbalový klub vstupné na futbalové zápasy    66 %
Mestský basketbalový klub Komárno - vstupné na basketbalové zápasy
- na permanentky   
10 %
Mestské kultúrne stredisko vstupné na kultúrne predstavenia  10 %
Tenisový klub Spartak užívanie tenisového kurtu  30 %
Viator s.r.o., Komárno - ubytovanie v hoteli Panoráma       
- ubytovanie v kempingu                   
- vstupné na kúpalisko                      
- stravovanie v reštaurácií Panoráma
10 %
Comorra servis, Komárno - krytá plaváreň
- zimný štadión
25 %
COM – MÉDIA s.r.o. - za uverejnenie reklamy v Mestskej televízii Komárno
- za uverejnenie reklamy v Komárňanských listoch

subjektom zapojeným do systému
10%
pre držiteľov vernostnej karty
30%

TEÁTRUM vstupné na kultúrne predstavenia 10%
Komárňanská plavebná spoločnosť s.r.o. - na stravovanie v reštaurácii St.Borbála na nábreží Váhu
- na vyhliadkovú plavbu s loďou
10%
ALEISTER s.r.o. - na nákup v predajni obuvi Perla na Palatínovej ulici
- na nákup v predajni obuvi Rieker ( Shopping Center )
10%
Irena Gnuyen Thanhová vstupné do detského kútiku  (Komárno – Shopping center) 10%
Róbert Králik-PROmotion Na veľkoplošnú fototlač do veľkosti A1 a výroba reklamy  www.kraliktv.com 20%
Ing.Jozef Szabó-FERRO 3000 Pri nákupe železiarenského tovaru nad 1000 Sk 5%
Autopožičovňa ABT Zľava z ceny výpožičky osobného motorového vozidla 10%
Ing.Judit Nagy- CAMINO - zľava ceny pasívnej antény Life-Maxx na ochranu pred nepriaznivými účinkami elektromagnetického poľa, miesto prevádzky: Novozámocká cesta 2/3862
- zľava ceny elektronického testera ovulácie MODIF. EVA – TEST,  www.lifemaxx.sk
5%
DIDEROT s.r.o. zľava z kúpnej ceny v kníhkupectve 5%
TIP travel  a.s. Zľava z katalógových cien zájazdov 5%
TATRATOUR a.s. Zľava z katalógových cien zájazdov 5%
VEZ GROUP s.r.o. Zľava z kúpnej ceny kníh na inter.stránkach www.celebration.sk  a  www.eakademia.sk 10%
Marek Mihály-M.M. GEO Zľava na všetky druhy geodetických prác 20%
SINK s.r.o. - Zľava pri nákupe potápačských a plaveckých potrieb
- Zľava pri nákupe pot.a plav potrieb nad 20.000 Sk
- 5%

- 15%
IT partner s.r.o. - zľava pri nákupe výpočtovej techniky v predajni a inter.stránky www.shop.itpartner.sk nad 3000 Sk
- zľava na servisné služby a garančné prehliadky
- 3%

- 10%
KOM-TRAVEL s.r.o. - zľava z katalógových cien zájazdov
- zľavy na jednodňové zájazdy, na výlety s loďou po Dunaji, na ubytovanie kdekoľvek na svete a na letenky
5%
COM-KLIMA s.r.o. Zľavy z kúpnej ceny klimatizačných zariadení 7%

DOMINIUM s.r.o.
Zľava z kúpnej ceny stavebného materiálu pri nákupe nad 10 000 Sk
8%
Martin Šíma-SHIMA CO. Z ceny konzumácie v reštaurácií Dôstojnícky pavilon amfiteáter 15%
NEW Profile s.r.o. Zľava z kúpnej ceny porcelánu 5%
REAL – K , s.r.o. -Zľava z kúpnej ceny nového vozidla SEAT, VW
-zľava z ceny práce pri využívaní značkového servisu
- zľava z kúpnej ceny zakúpených náhradných dielov
- zľava z kúpnej ceny na príslušenstva na zakúpené vozidlo v našej predajni
1%

5%

4%

3%
Alžbeta Györgyová - SINTIA - zľava z kúpnej ceny parfémov, dekoratívnej kozmetiky a darčekových kaziet 10%