MESTO

TURIZMUS


Voľné pracovné miesta

Internetový sprievodca trhom práce - klikni TU

pozícia

firma štát pohovor zverejnené
Matrikár/ka Mesto Komárno SK   08.09.2021
Vedúci Majetkovo-právneho odboru Mesto Komárno SK   08.09.2021
Pedagogický asistent v MŠ Mesto Komárno SK   06.09.2021
Učiteľ/ka ZŠ ul. Eötvösa SK   13.08.2021
Kuchár ZŠ ul. Eötvösa SK   13.08.2021
Príslušník Mestskej polície Mesto Komárno SK   13.07.2021
Riaditeľ ZUŠ Mesto Komárno SK   22.06.2021
Riaditeľ MŠ Eötvösa Mesto Komárno SK   22.06.2021
Kuchár Comorra Servis SK   18.06.2021
Nájdete v inzeráte Comorra Servis SK   08.06.2021
Učiteľka MŠ Mesto Komárno SK   01.06.2021
Učiteľka MŠ Mesto Komárno SK   01.06.2021
Učiteľka MŠ Mesto Komárno SK   01.06.2021
Učiteľka MŠ Mesto Komárno SK   01.06.2021
Učiteľ/ka ZŠ Ul.Pohraničná SK   06.05.2021
Vychovávateľ/ka ZŠ Ul.Pohraničná SK   06.05.2021
Školský špeciálny pedagóg ZŠ ul. Práce SK   05.05.2021
Učiteľ/ka ZŠ ul. Eötvösa SK   14.04.2021
Vychovávateľ/ka ZŠ ul. Eötvösa SK   14.04.2021
Operátor výroby KROSCHU SK    
Pedagogický asistent v MŠ Mesto Komárno SK   12.02.2021
Zvárač Otolift s.r.o. SK   07.01.2021
Montážny pracovník Otolift s.r.o. SK   07.01.2021
Vedúci Odboru podpory a vnútornej prevádzky Mesto Komárno SK   22.12.2020
Vedúci Majetkovo-právneho odboru Mesto Komárno SK   22.12.2020
Špeciálny pedagóg Mesto Komárno SK   22.12.2020
Špeciálny pedagóg Mesto Komárno SK   22.12.2020
Asistent Mesto Komárno SK   22.12.2020
Asistent Mesto Komárno SK   22.12.2020
školský psychológ ZŠ Ul.Pohraničná SK   07.12.2020
Kuchárka ZŠ Ul.Pohraničná SK   27.11.2020
Asistent učiteľa ZŠ Ul.Pohraničná SK   27.11.2020
Riaditeľ Comorra Servis Mesto Komárno SK   11.11.2020
Vedúci stravovacieho úseku Zariadenie pre seniorov Komárno SK   14.10.2020
Operátor výroby KROSCHU SK   07.10.2020
Asistent učiteľa , Príloha Mesto Komárno SK   27.08.2020
Vedúci Odboru rozvoja a životného prostredia Mesto Komárno SK   26.08.2020
Vedúci Majetkovo-právneho odboru Mesto Komárno SK   25.08.2020
Pedagogický asistent v MŠ Mesto Komárno SK   20.08.2020
Špeciálny pedagóg v MŠ s VJM Mesto Komárno SK   28.07.2020
Pedagogický asistent v MŠ s VJM Mesto Komárno SK   28.07.2020
Asistent/ka podpory zdravia Zdravé regióny SK   15.07.2020
Prednosta MsÚ Mesto Komárno SK   14.07.2020
Vedúci Majetkovo-právneho odboru Mesto Komárno SK   14.07.2020
Vedúci Odboru rozvoja a životného prostredia Mesto Komárno SK   14.07.2020
Vedúci Odboru školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu Mesto Komárno SK   14.07.2020
Vychovávateľka Mesto Komárno SK   09.07.2020
Učiteľ/ka španielskeho jazyka Mesto Komárno SK   09.07.2020
Riaditeľ Comorra Servis Mesto Komárno SK   01.07.2020
Riaditeľ MŠ s VJM, ul Františkánov Mesto Komárno SK   08.06.2020
Riaditeľ MŠ ul Kapitánova Mesto Komárno SK   08.06.2020
Riaditeľ Centra voľného času Mesto Komárno SK   08.06.2020
Asistent/ka, prílohy Zdravé regióny SK   19.02.2020
Riaditeľ MŠ s vyučovacím jazykom maďarským ul. Vodná 29 Komárno Mesto Komárno SK   02.12.2019
Riaditeľ MŠ Ul. Kapitánová 29 Komárno Mesto Komárno SK   02.12.2019
Riaditeľ ZŠ Ul. Pohraničná 9 Komárno Mesto Komárno SK   02.12.2019
Asistent/ka osvety zdravia, prílohy Zdravé regióny SK   29.11.2019
Právnik Mesto Komárno SK   25.10.2019
Matrikár Mesto Komárno SK   25.10.2019
Špeciálny pedagóg v MŠ s VJM Mesto Komárno SK   18.10.2019
Špeciálny pedagóg v MŠ s VJM Mesto Komárno SK   18.10.2019
Učiteľ ZŠ ul. Práce - dejepis ZŠ ul. Práce SK   27.09.2019
Administratívny pracovník ZŠ Ul.Pohraničná SK   24.09.2019
Automobilový priemysel FORMEL D SK   09.09.2019
Odborný zamestnanec v MŠ školský špeciálny pedagóg MŠ Eötvösa 48 SK   25.06.2019
Odborný zamestnanec v MŠ školský špeciálny pedagóg MŠ K.Kacza 39 SK   25.06.2019
Školský špeciálny pedagóg ZŠ Ul.Pohraničná SK   24.06.2019
Vedúci stravovacieho úseku ZPS Komárno SK   22.05.2019
Vedúci sociálneho úseku ZPS Komárno SK   22.05.2019
Vedúci úseku opatrovateľskej starostlivosti ZPS Komárno SK   22.05.2019
Vedúci ekonomicko-prevádzkového úseku ZPS Komárno SK   22.05.2019
Riaditeľ MŠ s vyučovacím jazykom maďarským ul. Komáromi Kacza 39 Komárno Mesto Komárno SK   06.05.2019
Riaditeľ MŠ Mederčská ul. 38 Komárno Mesto Komárno SK   06.05.2019
Riaditeľ MŠ Kapitánova ul. 29 Komárno Mesto Komárno SK   06.05.2019
Učiteľ pre primárne vzdelávanie – I. stupeň ZŠ ZŠ Ul.Pohraničná SK   26.04.2019
Učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie – Dejepis ZŠ Ul.Pohraničná SK   26.04.2019
Učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie – Informatika ZŠ Ul.Pohraničná SK   26.04.2019
Konateľ obchodnej spoločnosti COM-MÉDIA, spol. s r.o. Mesto Komárno SK   26.04.2019
Konateľ obchodnej spoločnosti CALOR, s.r.o., Komárno Mesto Komárno SK   10.04.2019
Vedúci Odboru rozvoja a správy majetku   Mestského úradu v Komárne Mesto Komárno SK   09.04.2019
Vedúci Komunálného odboru Mestského úradu v Komárne Mesto Komárno SK   09.04.2019
Vedúci Odboru podpory a vnútornej prevádzky   Mestského úradu v Komárne Mesto Komárno SK   09.04.2019
Učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie ZŠ Ul.Pohraničná SK   29.03.2019
Technik Slovak Telekom SK   20.02.2019
Riaditeľ Mestského kultúrneho strediska Mesto Komárno SK   14.02.2019
Centrum prvej pomoci - asistent, pracovník prvého kontaktu, právnik   SK    
Robotník Mesto Komárno SK   07.01.2019
Operátor výroby PRORSUM  SK   30.11.2018 
Pedagogický asistent/asistentka Mesto Komárno SK 11.12.2018 09:00   27.11.2018
Školský psychológ Mesto Komárno  SK  11.12.2018 11:00  27.11.2018
Školský špeciálny pedagóg Mesto Komárno SK 11.12.2018 10:00 27.11.2018
Školský špeciálny pedagóg Mesto Komárno SK 22.11.2018 09:00-10:00 31.11.2018
Školský špeciálny pedagóg Mesto Komárno  SK  18.10.2018, 11:00-13:00  25.09.2018
Pedagogický asistent Mesto Komárno SK 18.10.2018, 9:00-11:00  25.09.2018
Výrobný pracovník Sedita Sereď SK 13.09.2018 10:00 07.09.2018
Riaditeľ materskej školy Mesto Komárno SK   15.08.2018
Oznam o vyhlásení výberového konania Mesto Komárno SK 23.08.2018 9:30 27.07.2018
Samostatný odborný referent Mesto Komárno SK   02.07.2018
Vychovávateľ/ka ZŠ ul. Pohraničná  SK   14.06.2018
Učiteľ/ka biológie a telesnej výchovy ZŠ ul. Pohraničná SK   14.06..2018
Asistent učiteľa ZŠ ul. Pohraničná SK   14.06.2018
Riaditeľ/ka školy - výberové konanie Mesto Komárno SK   23.05.2018
Oznam o vyhlásení výberového konania Mestský úrad Komárno SK   27.04.2018
Asistent/ka osvety zdravia Zdravé regióny SK   04.04.2018
zamestnanec stavebného úradu Mesto Štúrovo SK   22.03.2018
Asistent/ka osvety zdravia + dotaznik + životopis Zdravé regióny SK   12.03.2018
Asistent/ka osvety zdravia + dotaznik + životopis Zdravé regióny SK   08.02.2018
Riaditeľ/ka školy - výberové konanie Mesto Komárno SK   31.01.2018
Príslušník Mestskej polície Mesto Komárno SK   24.01.2018
Brigáda NMS Market Research SR SK   04.01.2018
Vedúca opatrovateľského úseku Zariadenie pre seniorov Komárno SK   13.12.2017
Voľné pracovné miesto Volkswagen Bratislava SK   14.11.2017
Voľné pracovné miesto ZŠ, Ul. pohraničná SK 05.11.2017 25.10.2017
Výberové konanie "Odborný garant KC" KC : Rodinné centrum SLUNCE n.o. SK 22.08.2017 01.08.2017
Príslušník mestskej polície Mesto Komárno SK 11.08.2017 18.07.2017
Sprostredkovanie práce Centrum Agency s.r.o. SK   27.06.2017
Vychovávateľka ZŠ ul. Pohraničná 9 SK 12.07.2017 26.06.2017
Učiteľ - Učiteľka ZŠ 1-4 ZŠ ul. Pohraničná 9 SK 07.07.2017 20.06.2017
Zvárač, zámočník ŽOS Trnava SK   13.06.2017
Výberové konanie - výkonný riaditel - I. OOCR Podunajsko - Dunamente SK   26.05.2017
Riaditelia zákldných škôl Mesto Komárno SK   05.05.2017
Riaditeľ materskej školy
Mesto Komárno SK   31.03.2017
Rôzne profesie Comorra Servis SK   17.02.2017
Príslušník rómskej občianskej hliadky Mesto Komárno SK 20.01.2017 05.01.2017