MESTO

TURIZMUS


Výstava „Bohorodička” predĺžená do 6. októbra!

Milí návštevníci,
 
S radosťou Vám oznamujeme, že výstavu s názvom "Bohorodička" môžete navštíviť až do 6. októbra 2017.
 Putovná výstava z Budapešti nám ponúka výtvarné diela 55 súčasných umelcov z Karpatskej kotliny, ktorí z rôznych aspektov predstavujú Bohorodičku - Pannu Máriu. Výstavu v prachárni Novej pevnosti je možné navštíviť do 6. októbra v pracovných dňoch od 14:00 hodiny a následne každú pol hodinu. Posledná prehliadka sa koná o 16:30 hodine. Zraz návštevníkov je pri kancelárii Pro Castello Comaroniensi (zadný vchod do budovy mestskej polície, za mestským kultúrnym strediskom). Vstup na výstavu je bezplatný.