MESTO

TURIZMUS


Výzva na podávanie žiadostí - kultúra 2018

Odbor školstva a kultúry MsÚ v Komárne týmto oznamuje, že v zmysle VZN Mesta Komárno č. 13/2012 o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu Mesta Komárno na kultúru a záujmovú umeleckú činnosť musíte podávať svoje žiadosti o finančnú dotáciu z účelového fondu mesta Komárno na kultúru a záujmovú umeleckú činnosť na Odbore školstva, kultúry a športu Mestského úradu v Komárne písomne a elektronicky (posledný termín 31.12.2017 24:00). Aby sa žiadosť považovala za predloženú, musí byť predložená oboma spôsobmi.

Link na žiadosť nájdete TU.