MESTO

TURIZMUS


Zmena prijímania stránok

Dňa 21.02.2018 a 26.02.2018 Spoločný stavebný úrad Komárno nebude prijímať stránky z dôvodu školenia zamestnancov. Za pochopenie ďakujem.

Ing. Róbert Bolyo, vedúci SSÚ