MESTO

TURIZMUS


Zmena úradných hodín 04.08.2017

Týmto oznamujeme verejnosti, že úradné hodiny na Mestskom úrade Komárno na základe pokynu primátora Mestského úradu Komárno sa mení nasledovne: 04.08.2017 do 12:00 hod.