MESTO

TURIZMUS


Zmena úradných hodín

V zmysle Nariadenia vlády SR č. 544/2007 Z. z. na Mestskom úrade Komárno je upravený pracovný čas skrátením pracovného času.

Týmto oznamujeme verejnosti, že úradné hodiny na Mestskom úrade Komárno na základe pokynu prednostu Mestského úradu Komárno sa menia nasledovne od 31.07.2017 do 04.08.2017: od 7:30 hod. do 13:30 hod.