MESTO

TURIZMUS


Zmeny pri platení miestnych daní

Vyrubenie daní a poplatkov pribiehalo v uplynulých rokoch v apríli. Vzhľadom na situáciu spôsobenú koronavírusom, mestský úrad značne posunul splatnosť týchto poplatkov na koniec septembra.  Takto majú obyvatelia Komárna ( takmer 150-dňová splatnosť)  z pomedzi slovenských miest najväčší priestor na splácanie. 

Týmto by sme chceli pomôcť tým rodinám, ktoré dôsledkom koronavírusu majú finančné problémy. V najbližších týždňoch budú obyvateľom prichádzať tieto oznámenia, ale každá rodina bude mať možnosť si nastaviť splátky podľa platobnej schopnosti. Dá sa platiť vo viacerých splátkach, alebo aj naraz so splatnosťou do konca septembra. V osobitných prípadoch, z vážnych dôvodov, po dohode, bude možnosť aj mesačného splácania do konca roka.

Mestský úrad zároveň žiada obyvateľov, ktorí majú možnosť, aby čím skôr vykonali úhradu, nakoľko aj pre samosprávu príjem nižších podielových daní a miestnych daní spôsobuje finančné ťažkosti.

Samospráva sa stará o takmer 600 ľudí, musí zabezpečiť základné služby, a tiež podľa možností sa snaží riešiť súčasnú ťažkú situáciu. V prípade akýchkoľvek otázok sú vám k dispozícii zamestnanci príslušného oddelenia na e-mailovej adrese odp@komarno.sk a počas pracovných hodín na telefónnom čísle 035 2851 330.

Prosíme každého, aby ekonomický odbor kontaktoval buď telefonicky, alebo mailom,  a len v odôvodnených prípadoch zvolil osobnú návštevu úradu.