MESTO

TURIZMUS


Zmodernizujú zvukovú a svetelnú techniku MsKS

V nasledujúcich týždňoch sa konečne pohnú ľady aj v MsKS. Bude vymenená javisková opona a zmodernizované pomerne zastarané zvukové a svetelné vybavenie kultúrneho domu.Vďaka úspešnému uchádzaniu sa o grant budú v budove vymenené aj okná a dvere. Mestské zastupiteľstvo na ostatnom zasadnutí totiž odsúhlasilo 17 100 eúr na modernizáciu a skrášlenie budov MsKS a Dôstojníckeho pavilónu. Svetelná technika bude vymenená za 4 tisíc eúr, zvuková technika (mixážny pult a mikrofóny) za 6100 eúr a zostávajúcich 7 tisíc bude minutých na kúpu a výmenu opony a záclon v oboch budovách. V septembri sa začne aj výmena okien a dverí za 120 tisíc eúr, zčoho mesto platí 6 tisíc eúr spoluúčasť. Zlepší sa tým nielen vzhľad budovy, ale aj jej energetická hodnota, bude treba menej vynakladať na režijné náklady spojené s kúrením a chladením. Vďaka grantu sa obnovia nielen okná, ale aj veľké vchodové dvere budovy. Za ostatné roky sa už obnovili sociálne priestory MsKS, takže pomaličky sa aj táto budova dostáva na úroveň 21. storočia.