MESTO

TURIZMUS


Zosúladenie ÚPN Komárno-Komárom

Zosúladenie územnoplánovacích dokumentov a rozvojových programov miest Komárno a Komárom pre ich spoločný a koordinovaný rozvoj

Spoločná stratégia

                   --  Zosuladenie_UPD_KNSK_KNHU    --  textová časť

                   --  KOMARNO_KOMAROM_Výkres     --  časť "A"

                   --  KOMARNO_KOMAROM_Výkres     --  časť "B"