MESTO

TURIZMUS


Skončilo sa jarné upratovanie

12. apríla sa v Komárne skončilo jarné upratovanie. Obyvatelia mali možnosť 2-krát po dobu 4 dní  vyhodiť do kontajnerov rozmiestnených na území mesta veľkorozmerný a záhradný odpad. V období od 25. do 28. marca sme v obytných zónach rozostavili 53 veľkoobjemových kontajnerov. Nákladné autá nepretržite od rána do večera odvážali nazbieraný odpad a privážali nové kontajnery.

Na mnohých miestach ich však obyvatelia nepočkali a vznikli „hory odpadu“, ktoré tak zasypali už plné kontajnery, že prístup k nim bol možný len s pomocou nakladacej techniky. Takzvané dočistenie, ktoré sa vďaka tomuto stalo nevyhnutnosťou sa robilo na mnohých miestach ešte ďalšie dni.

V obytnej časti Singellő boli napríklad k dispozícii 3 kontajnery. Napriek tomu po zotmení, keď už mestskí policajti v okolí kontajnerov nehliadkovali niekoľko obyvateľov napriek zákazu vyhodilo odpad vedľa kontajnera a bohužia2 nebol to ojedinelý prípad.

Uvedených 53 kontajnerov sa naplnilo spolu 223-krát. Pri ich odvoze a dočistení 5 nákladných áut najazdilo spolu 5 259 km.

Od 9. apríla pokračovalo jarné upratovanie v prímestských záhradkárskych oblastiach. Bolo naplnených 160 kontajnerov a nákladné autá pri ich obsluhe najazdili 3 843 km. Vyprázdňovanie takého množstva kontajnerov je veľká úloha a napriek tomu, že šoféri pracovali od nevidím do nevidím vznikli nové „hory odpadu“, ktorých vzniku by sa pri troche pozornosti a trpezlivosti dalo predísť.

Odpad z okolia kontajnerov v záhradkárských oblastiach odstraňujeme v týchto dňoch, ale vzhľadom na vyššieuvedené skutočnosti sa aj tu nahromadilo obrovské množstvo odpadu musíme požiadať obyvateľov o trpezlivosť.

Chceli by sme upriamiť pozornosť našich občanov, že zberný dvor na Harčášskej ceste je aj naďalej obyvateľom bezplatne k dispozícii. Okrem pondelka v pracovných dňoch od 10,00 do 18,00 hod. a v sobotu od 8,00 hod do poludnia prjíma od obyvateľov separovaný odpad. Žiadame preto každého Komárňana, aby využil túto možnosť ak môže.

Zamestnanci Komunálneho odboru MsÚ v Komárne