MESTO

TURIZMUS


TRIEDIME ODPAD!

TRIEDIME ODPAD!

 
Vážení občania,
Mesto Komárno Vám oznamuje, že triedený zber jednotlivých zložiek komunálneho odpadu (papier, PET fľaše, sklo, zelený odpad) pokračuje v rodinnej zástavbe v nasledovných termínoch:

od 06. novembra 2017 do 10. novembra 2017
od 04. decembra 2017 do 08. decembra 2017
od 01. januára 2018 do 05. januára 2018

Naplnené vrecia vyložte spolu s vašou zbernou nádobou (do ktorej ukladáte zmesový komunálny odpad) v horeuvedenom termíne v obvyklý deň odvozu komunálneho odpadu vo vašej lokalite. Zber odpadu zo zberných nádob a zber vriec s triedeným odpadom sa bude vykonávať osobitnými vozidlami spoločnosti Clean City s.r.o. Vyloženie vriec mimo dňa odvozu v horeuvedených intervaloch je zakázané!

 
Dôležité upozornenia:
  • každá domácnosť má nárok na max. 4 vrecia mesačne (v závislosti od počtu vyložených naplnených vriec)
  • podľa Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Komárno č. 9/2016  o odpadoch sa zelený odpad prednostne kompostuje pôvodcom odpadu! Vzniknutý kompost je použiteľný na prihnojovanie trávnikov a záhrad.
  • triedené zložky komunálneho odpadu je možné bezplatne odovzdať aj na zberovom dvore na Harčášskej ceste (otváracia doba: Ut. – Pi 10:00-18:00, So 8:00-12:00, Po, Ne - zatvorené)

Informácie: Mestský úrad Komárno, oddelenie komunálnych služieb
tel.: 035/28 51 362

Informácie o termínoch zberu nájdete aj na webovej stránke mesta (www.komarno.sk)