MESTO

FOTKA DŇA

Zašlite nám aj vy Vašu fotografiu dňa!
Doplnenie obrázku
Maximálna veľkosť 50 kbytov

E-ZASTUPITEĽSTVO


Materiály na zasadnutia MsZ v Komárne.

SPRAVODAJ


Anketa

Po?asie

Po?asie

TRIEDIME ODPAD!

 

TRIEDIME ODPAD!
 
Vážení občania,
Mesto Komárno Vám oznamuje, že triedený zber jednotlivých zložiek komunálneho odpadu (papier, PET fľaše, sklo, zelený odpad) pokračuje v rodinnej zástavbe v nasledovných termínoch:
 

od 15. do 19. septembre
od 13. do 17. októbra
od 10. do 14. novembra
                                          od    8. do 12. decembra

Naplnené vrecia vyložte spolu s vašou zbernou nádobou (do ktorej ukladáte zmesový komunálny odpad) v horeuvedenom termíne v obvyklý deň odvozu komunálneho odpadu vo vašej lokalite. Zber odpadu zo zberných nádob a zber vriec s triedeným odpadom sa bude vykonávať osobitnými vozidlami spoločnosti Clean City s.r.o. Vyloženie vriec mimo dňa odvozu v horeuvedených intervaloch je zakázané!

 
Dôležité upozornenia:
  • každá domácnosť má nárok na max. 4 vrecia mesačne (v závislosti od počtu vyložených naplnených vriec)
  • podľa Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Komárno č. 2/2007 o odpadoch sa zelený odpad prednostne kompostuje pôvodcom odpadu! Vzniknutý kompost je použiteľný na prihnojovanie trávnikov a záhrad.
  • triedené zložky komunálneho odpadu je možné bezplatne odovzdať aj na zberovom dvore na Harčášskej ceste (otváracia doba: Ut. – Pi 10:00-18:00, So 8:00-12:00, Po, Ne - zatvorené)

Informácie: Mestský úrad Komárno, oddelenie komunálnych služieb
tel.: 035/28 51 362