MESTO

TURIZMUS


TRIEDIME ODPAD!

TRIEDIME ODPAD!

 
Vážení občania,
Mesto Komárno oznamuje cteným občanom, že triedený zber jednotlivých zložiek komunálneho odpadu (papier, PET fľaše, sklo, zelený odpad) pokračuje v rodinnej zástavbe v nasledovných termínoch:
 
od 13. augusta 2018 do 17. augusta 2018 (papier, PET fľaše, sklo, bioodpad)
od 27. augusa 2018 do 31. augusta 2018 - POZOR! Vykladajte len bioodpad!
od 10. septembra 2018 do 14. septembra 2018 (papier, PET fľaše, sklo, bioodpad)
od 24. septembra 2018 do 28. septembra 2018 - POZOR! Vykladajte len bioodpad!
od 08. októbra 2018 do 12. októbra 2018 (papier, PET fľaše, sklo, bioodpad)
 
Naplnené vrecia vyložte spolu s vašou zbernou nádobou (do ktorej ukladáte zmesový komunálny odpad) v hore uvedenom termíne v obvyklý deň odvozu komunálneho odpadu vo vašej lokalite. Zber odpadu zo zberných nádob a zber vriec s triedeným odpadom sa bude vykonávať osobitnými vozidlami spoločnosti Clean City s.r.o. Vyloženie vriec mimo dňa odvozu v hore uvedených intervaloch je zakázané!
Dôležité upozornenia:
- každá domácnosť má nárok na max. 4 vrecia mesačne (v závislosti od počtu vyložených naplnených vriec)
- v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Komárno č. 9/2016 o odpadoch sa zelený odpad prednostne kompostuje na mieste vzniku! Vzniknutý kompost je použiteľný na prihnojovanie trávnikov a záhrad. 
- triedené zložky komunálneho odpadu je možné bezplatne odovzdať aj na zberovom dvore na Harčášskej ceste (otváracia doba: Ut. – Pi 10:00-18:00, So 8:00-12:00, Po, Ne - zatvorené)
O podrobnejšie informácie môžete požiadať osobne na Komunálnom odbore MsÚ v Komárne, alebo na telefónnom čísle: 035/28 51 362