MESTO

TURIZMUS


TRIEDIME ODPAD!

TRIEDIME ODPAD!

 
Vážení občania,
Mesto Komárno oznamuje cteným občanom, že triedený zber jednotlivých zložiek komunálneho odpadu (papier, PET fľaše, sklo, zelený odpad) pokračuje v rodinnej zástavbe v nasledovných termínoch:
 
od 31. decembra 2018 do 04. januára 2019 (papier, PET fľaše, sklo, bioodpad)
od 28. januára 2019 do 01. februára 2019 (papier, PET fľaše, sklo, bioodpad)
od 25. februára 2019 do 01. marca 2019 (papier, PET fľaše, sklo, bioodpad)
od 11. marca 2019 do 15. marca 2019 POZOR! Vykladajte len bioodpad!
od 25. marca 2019 do 29. marca 2019 (papier, PET fľaše, sklo, bioodpad)
od 08. apríla 2019 do 12. apríla 2019 - POZOR! Vykladajte len bioodpad!
od 22. apríla 2019 do 26. apríla 2019 (papier, PET fľaše, sklo, bioodpad)
 
 
Naplnené vrecia vyložte spolu s vašou zbernou nádobou (do ktorej ukladáte zmesový komunálny odpad) v hore uvedenom termíne v obvyklý deň odvozu komunálneho odpadu vo vašej lokalite. Zber odpadu zo zberných nádob a zber vriec s triedeným odpadom sa bude vykonávať osobitnými vozidlami spoločnosti Clean City s.r.o. Vyloženie vriec mimo dňa odvozu v hore uvedených intervaloch je zakázané!
Dôležité upozornenia:
- každá domácnosť má nárok na max. 4 vrecia mesačne (v závislosti od počtu vyložených naplnených vriec)
- v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Komárno č. 9/2016 o odpadoch sa zelený odpad prednostne kompostuje na mieste vzniku! Vzniknutý kompost je použiteľný na prihnojovanie trávnikov a záhrad. 
- triedené zložky komunálneho odpadu je možné bezplatne odovzdať aj na zberovom dvore na Harčášskej ceste (otváracia doba: Ut. – Pi 10:00-18:00, So 8:00-12:00, Po, Ne - zatvorené)
O podrobnejšie informácie môžete požiadať osobne na Komunálnom odbore MsÚ v Komárne, alebo na telefónnom čísle: 035/28 51 362