MESTO

TURIZMUS


Týždeň modrého gombíka v Komárne

V nadväznosti na predchádzajúce ročníky zbierky sa aj tento rok bude v Komárne realizovať zbierka v rámci akcie Týždeň modrého gombíka UNICEF.
Zbierka sa na celom Slovensku začína 13. mája 2013. V Komárne to bude počas týždňa od 13. do 19. mája. Prosíme Vás, ak máte možnosť, zapojte sa do zbierky a pomôžte deťom v núdzi!