Číslo hlasovania: 3218
Číslo bodu: 2.
Szakbizottság PB - MJ01
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 9
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 9


   Za:
 Juraj Bača Ing. Gábor Dékány  Attila Farkas Ing. László Győrfy
Ing. Kornél Horváth Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó MUDr. Péter Tóth
Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: