Číslo hlasovania: 370 - spresnenie Bod A
Číslo bodu: 5.
Uznesenie k Správe komisie školstva, kultúry, športu a mládeže k Návrhu na delegovanie zástupcov mestského zastupiteľstva do školskej rady


Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) odvoláva

delegovaných zástupcov Mestského zastupiteľstva v Komárne do rady škôl nasledovne:

Stredné Školy:

Stredné odborné učilište
Bratislavská cesta 10
945 01 Komárno
B. P.
Gy. L.
Gymnázium Hansa Selyeho
Bisk. Királya 5
945 01 Komárno
B. T.
T. P.
Stredná priemyselná škola
Ul. Petőfiho 2
945 01 Komárno
F. M.
Sz. B.
Stredné odborné učilište
Budovateľská 32
945 01 Komárno
Cs. G.
Gy. L.
Dievčenská odborná škola
Budovateľská 32
945 01 Komárno
H. M.
Obchodná akadémia
Budovateľská 32
945 01 Komárno
B. P.
Gymnázium Ľudovíta Jaroslava Šuleka
Pohraničná 10
945 52 Komárno
M. A.
H. T.
Stredná poľnohospodárska technická škola
Hadovská cesta
945 82 Komárno
S. Z.
G. A.

Základné Školy:

Základná škola
Ul. Komenského 3
945 01 Komárno
B. P.
Sz. L.
Cirkevná škola MARIANUM s vyuč. jaz. maď.
bisk. Királya
945 01 Komárno
Z. Š.
Základná škola
Ul. slobody 1
945 01 Komárno
N. N.
M. H. Ľ.
Osob. škola s vyuč.jaz.maď
Palatínova 38.
945 01 Komárno
H. M.
K. M.
Základná škola
Ul. pohraničná 9
945 01 Komárno
T. P.
B. Š.
Základná umelecká škola
Ul. letná
945 01 Komárno
H. T.
Z. Š.
Základná škola
Rozmarínova 1
945 01 Komárno
B. P.
M. H. Ľ.
Základná škola s vyuč. jaz. maď.
Hlavná č. 33
946 65 Komárno – Kava
H. P.
Základná škola s vyuč. jaz. maď.
Ul. práce 24
945 01 Komárno
K. J.
H. É.
Základná škola s vyuč. jaz. maď.
Ul. Eötvösa 39
945 01 Komárno
A. I.
K. M.
Základná škola s vyuč. jaz. maď.
Ul. mieru 2
945 01 Komárno
N. V.
P. Š.
Základná škola
Ul. hlavná
945 04 Nová Stráž
G. A.
Zákl.škola s vyuč. jaz. maď.
Ul. hlavná
945 04 Nová Stráž
D. É.
Osobitná škola
Hradná 21
945 01 Komárno
A. A.
ZŠ A MŠ pri Nemocnici s poliklinikou
Železničná 13
945 01 Komárno
N. G.
S. Z.

Materské Školy:

Materská škola
Kapitánova ul.
945 01 Komárno
B. Š.
Materská škola
Štúrova ulica
945 01 Komárno
T. P.
Materská škola
Palatínova ulica
945 01 Komárno
H. M.
Materská škola s vých. jaz. maď.
Handlovská ulica 4
945 01 Komárno
Sz. B.
Materská škola
Pevnostný rad I.
945 01 Komárno
F. A.
Materská škola
Pevnostný rad II.
945 01 Komárno
Cs. G.
Materská škola
Košická ulica 8
945 01 Komárno
K. J.
Materská škola
Ulica mieru 16
945 01 Komárno
M. M.
Materská škola s vých. jaz. maď.
Ulica františkánov 20
945 01 Komárno
S. Z.
Materská škola
Lodná I.
945 01 Komárno
H. M.
Materská škola
Lodná II.
945 01 Komárno
N. V.
Materská škola
Ulica rozmarínová
945 01 Komárno
B. P.
Materská škola
Komáromi Kacza 33
945 01 Komárno
H. É.
Materská škola
Komáromi Kacza 39
945 01 Komárno
Z. Š.
Materská škola s vých. jaz. maď.
Vodná ulica 29
945 01 Komárno
M. M.
Materská škola
Mederčská ulica 38
945 01 Komárno
A. A.
Materská škola
Ulica priateľstva 2
945 01 Komárno
L. Š.
Materská škola
Zváračská ulica
945 01 Komárno
S. L.
Materská škola
Ďulov Dvor
945 01 Komárno
B. T.
Materská škola s vých. jaz. maď.
Eötvösa 48
945 01 Komárno
M. H. Ľ.
Materská škola
Eötvösa 64
945 01 Komárno
M. A.
Materská škola s vých. jaz. maď.
Nová Stráž - maď.
945 01 Komárno
D. É.
Materská škola s vých. jaz. slov.
Nová Stráž
945 01 Komárno
G. A.

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

doručiť delegovaným zástupcom mestského zastupiteľstva oznámenie o odvolaní v zmysle bodu A) uznesenia, Zodpovedný prednosta MsÚ

C) deleguje

zástupcov mestského zastupiteľstva do rady škôl a školských zariadení nasledovne:

Stredné školy:

Stredné odborné učilište
Bratislavská cesta 10
945 01 Komárno
B. P.
Cs. Ľ.
Gymnázium Hansa Selyeho
Ul. bisk. Királya 5
945 01 Komárno
B. T.
T. P.
Stredná priemyselná škola
Ul. Petőfiho 2
945 01 Komárno
F. M.
Sz. B.
Združená stredná škola obchodu aslužieb
Budovateľská ul. 32
945 01 Komárno
Cs. Ľ.
H. M.
Gymnázium Ľudovíta Jaroslava Šuleka
Pohraničná ul. 10
945 01 Komárno
M. A.
H. T.
Stredná poľnohospodárska technická škola
Hadovská cesta
945 01 Komárno
V. Z.
N. G.

Základné školy:

Základná škola
Ul. Komenského 3
945 01 Komárno
B. P.
Sz. L.
Cirkevná škola MARIANUM svyuč.jaz.maď.
Ul. bisk. Királya
945 01 Komárno
Z. Š.
Základná škola
Ul. slobody
945 01 Komárno
M. H. Ľ.
Z. Š.
Osobitná škola s vyuč. jaz. maď.
Palatínova ul. 38
945 01 Komárno
A. I.
F. Cs.
Základná škola
Ul. pohraničná
945 01 Komárno
B. Š.
Gy. L.
Základná umelecká škola
Letná ul.
945 01 Komárno
H. T.
Z. Š.
Základná škola
Rozmarínová ul. 1
945 01 Komárno
Z. Š.
M. H. Ľ.
Základná škola s vyuč. jaz. maď.
Ul. práce 24
945 01 Komárno
H. É.
Gy. L.
Základná škola s vyuč. jaz. maď.
Ul. Eötvösa 39
945 01 Komárno
A. I.
F. A.
Základná škola s vyuč. jaz. maď.
Ul. mieru 2
945 01 Komárno
Sz. L.
P. A.
Základná škola
Ul. hlavná ul. 4
945 04 Nová Stráž
G. B.
Základná škola s vyuč. jaz. maď.
Ul. hlavná 4
945 04 Nová Stráž
G. B.
Osobitná škola
Hradná 21
945 01 Komárno
B. Gy.
ZŠ a MŠ pri Nemocnici s poliklinikou
Železničná ul. 13
945 01 Komárno
N. G.
P. A.

Materské školy:

Materská škola
Kapitánova ul.
945 01 Komárno
B. Š.
Materská škola
Štúrova ul.
945 01 Komárno
T. P.
Materská škola s vých. jaz. maď.
Handlovská ul. 4
945 01 Komárno
Sz. B.
Materská škola
Košická ul. 8
945 01 Komárno
F. A.
Materská škola
Ul. mieru 16
945 01 Komárno
F. Cs.
Materská škola s vých. jaz. maď.
Ul. františkánov 20
945 01 Komárno
F. M.
Materská škola
Lodná I.
945 01 Komárno
H. M.
Materská škola
Lodná II.
945 01 Komárno
V. Z.
Materská škola
Komáromi Kacza 33
945 01 Komárno
H. É.
Materská škola
Komáromi Kacza 39
945 01 Komárno
S. L.
Materská škola s vých. jaz. maď.
Vodná ul. 29
945 01 Komárno
Cz. A.
Materská škola
Mederčská ul. 38
945 01 Komárno
B. Gy.
Materská škola
Ul. priateľstva 2
945 01 Komárno
S. L.
Materská škola
Ďulov Dvor
945 01 Komárno
B. T.
Materská škola s vých. jaz. maď.
Ul. Eötvösa 48
945 01 Komárno
Cz. A.
Materská škola s vých. jaz. maď.
Ul. Eötvösa 64
945 01 Komárno
M. A.
Materská škola s vých. jaz. maď.
945 04 Nová stráž
G. B.
Materská škola s vých. jaz. slov.
945 04 Nová Stráž
G. B.

D) ukladá Mestskému úradu v Komárne

1. pripraviť delegačné listy, zabezpečiť ich doručenie a zaslať na materské, základné a stredné školy oznámenia o delegovaní zástupcov mestského zastupiteľstva,

Termín ihneď
Zodpovedný prednosta MsÚ

2. zaslať poslancom Zásady činnosti školských rád.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali:


Číslo hlasovania: 370 - spresnenie Bod B
Číslo bodu: 5.
Uznesenie k Správe komisie školstva, kultúry, športu a mládeže k Návrhu na delegovanie zástupcov mestského zastupiteľstva do školskej rady


Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) odvoláva

delegovaných zástupcov Mestského zastupiteľstva v Komárne do rady škôl nasledovne:

Stredné Školy:

Stredné odborné učilište
Bratislavská cesta 10
945 01 Komárno
B. P.
Gy. L.
Gymnázium Hansa Selyeho
Bisk. Királya 5
945 01 Komárno
B. T.
T. P.
Stredná priemyselná škola
Ul. Petőfiho 2
945 01 Komárno
F. M.
Sz. B.
Stredné odborné učilište
Budovateľská 32
945 01 Komárno
Cs. G.
Gy. L.
Dievčenská odborná škola
Budovateľská 32
945 01 Komárno
H. M.
Obchodná akadémia
Budovateľská 32
945 01 Komárno
B. P.
Gymnázium Ľudovíta Jaroslava Šuleka
Pohraničná 10
945 52 Komárno
M. A.
H. T.
Stredná poľnohospodárska technická škola
Hadovská cesta
945 82 Komárno
S. Z.
G. A.

Základné Školy:

Základná škola
Ul. Komenského 3
945 01 Komárno
B. P.
Sz. L.
Cirkevná škola MARIANUM s vyuč. jaz. maď.
bisk. Királya
945 01 Komárno
Z. Š.
Základná škola
Ul. slobody 1
945 01 Komárno
N. N.
M. H. Ľ.
Osob. škola s vyuč.jaz.maď
Palatínova 38.
945 01 Komárno
H. M.
K. M.
Základná škola
Ul. pohraničná 9
945 01 Komárno
T. P.
B. Š.
Základná umelecká škola
Ul. letná
945 01 Komárno
H. T.
Z. Š.
Základná škola
Rozmarínova 1
945 01 Komárno
B. P.
M. H. Ľ.
Základná škola s vyuč. jaz. maď.
Hlavná č. 33
946 65 Komárno – Kava
H. P.
Základná škola s vyuč. jaz. maď.
Ul. práce 24
945 01 Komárno
K. J.
H. É.
Základná škola s vyuč. jaz. maď.
Ul. Eötvösa 39
945 01 Komárno
A. I.
K. M.
Základná škola s vyuč. jaz. maď.
Ul. mieru 2
945 01 Komárno
N. V.
P. Š.
Základná škola
Ul. hlavná
945 04 Nová Stráž
G. A.
Zákl.škola s vyuč. jaz. maď.
Ul. hlavná
945 04 Nová Stráž
D. É.
Osobitná škola
Hradná 21
945 01 Komárno
A. A.
ZŠ A MŠ pri Nemocnici s poliklinikou
Železničná 13
945 01 Komárno
N. G.
S. Z.

Materské Školy:

Materská škola
Kapitánova ul.
945 01 Komárno
B. Š.
Materská škola
Štúrova ulica
945 01 Komárno
T. P.
Materská škola
Palatínova ulica
945 01 Komárno
H. M.
Materská škola s vých. jaz. maď.
Handlovská ulica 4
945 01 Komárno
Sz. B.
Materská škola
Pevnostný rad I.
945 01 Komárno
F. A.
Materská škola
Pevnostný rad II.
945 01 Komárno
Cs. G.
Materská škola
Košická ulica 8
945 01 Komárno
K. J.
Materská škola
Ulica mieru 16
945 01 Komárno
M. M.
Materská škola s vých. jaz. maď.
Ulica františkánov 20
945 01 Komárno
S. Z.
Materská škola
Lodná I.
945 01 Komárno
H. M.
Materská škola
Lodná II.
945 01 Komárno
N. V.
Materská škola
Ulica rozmarínová
945 01 Komárno
B. P.
Materská škola
Komáromi Kacza 33
945 01 Komárno
H. É.
Materská škola
Komáromi Kacza 39
945 01 Komárno
Z. Š.
Materská škola s vých. jaz. maď.
Vodná ulica 29
945 01 Komárno
M. M.
Materská škola
Mederčská ulica 38
945 01 Komárno
A. A.
Materská škola
Ulica priateľstva 2
945 01 Komárno
L. Š.
Materská škola
Zváračská ulica
945 01 Komárno
S. L.
Materská škola
Ďulov Dvor
945 01 Komárno
B. T.
Materská škola s vých. jaz. maď.
Eötvösa 48
945 01 Komárno
M. H. Ľ.
Materská škola
Eötvösa 64
945 01 Komárno
M. A.
Materská škola s vých. jaz. maď.
Nová Stráž - maď.
945 01 Komárno
D. É.
Materská škola s vých. jaz. slov.
Nová Stráž
945 01 Komárno
G. A.

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

doručiť delegovaným zástupcom mestského zastupiteľstva oznámenie o odvolaní v zmysle bodu A) uznesenia, Zodpovedný prednosta MsÚ

C) deleguje

zástupcov mestského zastupiteľstva do rady škôl a školských zariadení nasledovne:

Stredné školy:

Stredné odborné učilište
Bratislavská cesta 10
945 01 Komárno
B. P.
Cs. Ľ.
Gymnázium Hansa Selyeho
Ul. bisk. Királya 5
945 01 Komárno
B. T.
T. P.
Stredná priemyselná škola
Ul. Petőfiho 2
945 01 Komárno
F. M.
Sz. B.
Združená stredná škola obchodu aslužieb
Budovateľská ul. 32
945 01 Komárno
Cs. Ľ.
H. M.
Gymnázium Ľudovíta Jaroslava Šuleka
Pohraničná ul. 10
945 01 Komárno
M. A.
H. T.
Stredná poľnohospodárska technická škola
Hadovská cesta
945 01 Komárno
V. Z.
N. G.

Základné školy:

Základná škola
Ul. Komenského 3
945 01 Komárno
B. P.
Sz. L.
Cirkevná škola MARIANUM svyuč.jaz.maď.
Ul. bisk. Királya
945 01 Komárno
Z. Š.
Základná škola
Ul. slobody
945 01 Komárno
M. H. Ľ.
Z. Š.
Osobitná škola s vyuč. jaz. maď.
Palatínova ul. 38
945 01 Komárno
A. I.
F. Cs.
Základná škola
Ul. pohraničná
945 01 Komárno
B. Š.
Gy. L.
Základná umelecká škola
Letná ul.
945 01 Komárno
H. T.
Z. Š.
Základná škola
Rozmarínová ul. 1
945 01 Komárno
Z. Š.
M. H. Ľ.
Základná škola s vyuč. jaz. maď.
Ul. práce 24
945 01 Komárno
H. É.
Gy. L.
Základná škola s vyuč. jaz. maď.
Ul. Eötvösa 39
945 01 Komárno
A. I.
F. A.
Základná škola s vyuč. jaz. maď.
Ul. mieru 2
945 01 Komárno
Sz. L.
P. A.
Základná škola
Ul. hlavná ul. 4
945 04 Nová Stráž
G. B.
Základná škola s vyuč. jaz. maď.
Ul. hlavná 4
945 04 Nová Stráž
G. B.
Osobitná škola
Hradná 21
945 01 Komárno
B. Gy.
ZŠ a MŠ pri Nemocnici s poliklinikou
Železničná ul. 13
945 01 Komárno
N. G.
P. A.

Materské školy:

Materská škola
Kapitánova ul.
945 01 Komárno
B. Š.
Materská škola
Štúrova ul.
945 01 Komárno
T. P.
Materská škola s vých. jaz. maď.
Handlovská ul. 4
945 01 Komárno
Sz. B.
Materská škola
Košická ul. 8
945 01 Komárno
F. A.
Materská škola
Ul. mieru 16
945 01 Komárno
F. Cs.
Materská škola s vých. jaz. maď.
Ul. františkánov 20
945 01 Komárno
F. M.
Materská škola
Lodná I.
945 01 Komárno
H. M.
Materská škola
Lodná II.
945 01 Komárno
V. Z.
Materská škola
Komáromi Kacza 33
945 01 Komárno
H. É.
Materská škola
Komáromi Kacza 39
945 01 Komárno
S. L.
Materská škola s vých. jaz. maď.
Vodná ul. 29
945 01 Komárno
Cz. A.
Materská škola
Mederčská ul. 38
945 01 Komárno
B. Gy.
Materská škola
Ul. priateľstva 2
945 01 Komárno
S. L.
Materská škola
Ďulov Dvor
945 01 Komárno
B. T.
Materská škola s vých. jaz. maď.
Ul. Eötvösa 48
945 01 Komárno
Cz. A.
Materská škola s vých. jaz. maď.
Ul. Eötvösa 64
945 01 Komárno
M. A.
Materská škola s vých. jaz. maď.
945 04 Nová stráž
G. B.
Materská škola s vých. jaz. slov.
945 04 Nová Stráž
G. B.

D) ukladá Mestskému úradu v Komárne

1. pripraviť delegačné listy, zabezpečiť ich doručenie a zaslať na materské, základné a stredné školy oznámenia o delegovaní zástupcov mestského zastupiteľstva,

Termín ihneď
Zodpovedný prednosta MsÚ

2. zaslať poslancom Zásady činnosti školských rád.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali:


Číslo hlasovania: 370 - spresnenie Bod C
Číslo bodu: 5.
Uznesenie k Správe komisie školstva, kultúry, športu a mládeže k Návrhu na delegovanie zástupcov mestského zastupiteľstva do školskej rady


Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) odvoláva

delegovaných zástupcov Mestského zastupiteľstva v Komárne do rady škôl nasledovne:

Stredné Školy:

Stredné odborné učilište
Bratislavská cesta 10
945 01 Komárno
B. P.
Gy. L.
Gymnázium Hansa Selyeho
Bisk. Királya 5
945 01 Komárno
B. T.
T. P.
Stredná priemyselná škola
Ul. Petőfiho 2
945 01 Komárno
F. M.
Sz. B.
Stredné odborné učilište
Budovateľská 32
945 01 Komárno
Cs. G.
Gy. L.
Dievčenská odborná škola
Budovateľská 32
945 01 Komárno
H. M.
Obchodná akadémia
Budovateľská 32
945 01 Komárno
B. P.
Gymnázium Ľudovíta Jaroslava Šuleka
Pohraničná 10
945 52 Komárno
M. A.
H. T.
Stredná poľnohospodárska technická škola
Hadovská cesta
945 82 Komárno
S. Z.
G. A.

Základné Školy:

Základná škola
Ul. Komenského 3
945 01 Komárno
B. P.
Sz. L.
Cirkevná škola MARIANUM s vyuč. jaz. maď.
bisk. Királya
945 01 Komárno
Z. Š.
Základná škola
Ul. slobody 1
945 01 Komárno
N. N.
M. H. Ľ.
Osob. škola s vyuč.jaz.maď
Palatínova 38.
945 01 Komárno
H. M.
K. M.
Základná škola
Ul. pohraničná 9
945 01 Komárno
T. P.
B. Š.
Základná umelecká škola
Ul. letná
945 01 Komárno
H. T.
Z. Š.
Základná škola
Rozmarínova 1
945 01 Komárno
B. P.
M. H. Ľ.
Základná škola s vyuč. jaz. maď.
Hlavná č. 33
946 65 Komárno – Kava
H. P.
Základná škola s vyuč. jaz. maď.
Ul. práce 24
945 01 Komárno
K. J.
H. É.
Základná škola s vyuč. jaz. maď.
Ul. Eötvösa 39
945 01 Komárno
A. I.
K. M.
Základná škola s vyuč. jaz. maď.
Ul. mieru 2
945 01 Komárno
N. V.
P. Š.
Základná škola
Ul. hlavná
945 04 Nová Stráž
G. A.
Zákl.škola s vyuč. jaz. maď.
Ul. hlavná
945 04 Nová Stráž
D. É.
Osobitná škola
Hradná 21
945 01 Komárno
A. A.
ZŠ A MŠ pri Nemocnici s poliklinikou
Železničná 13
945 01 Komárno
N. G.
S. Z.

Materské Školy:

Materská škola
Kapitánova ul.
945 01 Komárno
B. Š.
Materská škola
Štúrova ulica
945 01 Komárno
T. P.
Materská škola
Palatínova ulica
945 01 Komárno
H. M.
Materská škola s vých. jaz. maď.
Handlovská ulica 4
945 01 Komárno
Sz. B.
Materská škola
Pevnostný rad I.
945 01 Komárno
F. A.
Materská škola
Pevnostný rad II.
945 01 Komárno
Cs. G.
Materská škola
Košická ulica 8
945 01 Komárno
K. J.
Materská škola
Ulica mieru 16
945 01 Komárno
M. M.
Materská škola s vých. jaz. maď.
Ulica františkánov 20
945 01 Komárno
S. Z.
Materská škola
Lodná I.
945 01 Komárno
H. M.
Materská škola
Lodná II.
945 01 Komárno
N. V.
Materská škola
Ulica rozmarínová
945 01 Komárno
B. P.
Materská škola
Komáromi Kacza 33
945 01 Komárno
H. É.
Materská škola
Komáromi Kacza 39
945 01 Komárno
Z. Š.
Materská škola s vých. jaz. maď.
Vodná ulica 29
945 01 Komárno
M. M.
Materská škola
Mederčská ulica 38
945 01 Komárno
A. A.
Materská škola
Ulica priateľstva 2
945 01 Komárno
L. Š.
Materská škola
Zváračská ulica
945 01 Komárno
S. L.
Materská škola
Ďulov Dvor
945 01 Komárno
B. T.
Materská škola s vých. jaz. maď.
Eötvösa 48
945 01 Komárno
M. H. Ľ.
Materská škola
Eötvösa 64
945 01 Komárno
M. A.
Materská škola s vých. jaz. maď.
Nová Stráž - maď.
945 01 Komárno
D. É.
Materská škola s vých. jaz. slov.
Nová Stráž
945 01 Komárno
G. A.

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

doručiť delegovaným zástupcom mestského zastupiteľstva oznámenie o odvolaní v zmysle bodu A) uznesenia, Zodpovedný prednosta MsÚ

C) deleguje

zástupcov mestského zastupiteľstva do rady škôl a školských zariadení nasledovne:

Stredné školy:

Stredné odborné učilište
Bratislavská cesta 10
945 01 Komárno
B. P.
Cs. Ľ.
Gymnázium Hansa Selyeho
Ul. bisk. Királya 5
945 01 Komárno
B. T.
T. P.
Stredná priemyselná škola
Ul. Petőfiho 2
945 01 Komárno
F. M.
Sz. B.
Združená stredná škola obchodu aslužieb
Budovateľská ul. 32
945 01 Komárno
Cs. Ľ.
H. M.
Gymnázium Ľudovíta Jaroslava Šuleka
Pohraničná ul. 10
945 01 Komárno
M. A.
H. T.
Stredná poľnohospodárska technická škola
Hadovská cesta
945 01 Komárno
V. Z.
N. G.

Základné školy:

Základná škola
Ul. Komenského 3
945 01 Komárno
B. P.
Sz. L.
Cirkevná škola MARIANUM svyuč.jaz.maď.
Ul. bisk. Királya
945 01 Komárno
Z. Š.
Základná škola
Ul. slobody
945 01 Komárno
M. H. Ľ.
Z. Š.
Osobitná škola s vyuč. jaz. maď.
Palatínova ul. 38
945 01 Komárno
A. I.
F. Cs.
Základná škola
Ul. pohraničná
945 01 Komárno
B. Š.
Gy. L.
Základná umelecká škola
Letná ul.
945 01 Komárno
H. T.
Z. Š.
Základná škola
Rozmarínová ul. 1
945 01 Komárno
Z. Š.
M. H. Ľ.
Základná škola s vyuč. jaz. maď.
Ul. práce 24
945 01 Komárno
H. É.
Gy. L.
Základná škola s vyuč. jaz. maď.
Ul. Eötvösa 39
945 01 Komárno
A. I.
F. A.
Základná škola s vyuč. jaz. maď.
Ul. mieru 2
945 01 Komárno
Sz. L.
P. A.
Základná škola
Ul. hlavná ul. 4
945 04 Nová Stráž
G. B.
Základná škola s vyuč. jaz. maď.
Ul. hlavná 4
945 04 Nová Stráž
G. B.
Osobitná škola
Hradná 21
945 01 Komárno
B. Gy.
ZŠ a MŠ pri Nemocnici s poliklinikou
Železničná ul. 13
945 01 Komárno
N. G.
P. A.

Materské školy:

Materská škola
Kapitánova ul.
945 01 Komárno
B. Š.
Materská škola
Štúrova ul.
945 01 Komárno
T. P.
Materská škola s vých. jaz. maď.
Handlovská ul. 4
945 01 Komárno
Sz. B.
Materská škola
Košická ul. 8
945 01 Komárno
F. A.
Materská škola
Ul. mieru 16
945 01 Komárno
F. Cs.
Materská škola s vých. jaz. maď.
Ul. františkánov 20
945 01 Komárno
F. M.
Materská škola
Lodná I.
945 01 Komárno
H. M.
Materská škola
Lodná II.
945 01 Komárno
V. Z.
Materská škola
Komáromi Kacza 33
945 01 Komárno
H. É.
Materská škola
Komáromi Kacza 39
945 01 Komárno
S. L.
Materská škola s vých. jaz. maď.
Vodná ul. 29
945 01 Komárno
Cz. A.
Materská škola
Mederčská ul. 38
945 01 Komárno
B. Gy.
Materská škola
Ul. priateľstva 2
945 01 Komárno
S. L.
Materská škola
Ďulov Dvor
945 01 Komárno
B. T.
Materská škola s vých. jaz. maď.
Ul. Eötvösa 48
945 01 Komárno
Cz. A.
Materská škola s vých. jaz. maď.
Ul. Eötvösa 64
945 01 Komárno
M. A.
Materská škola s vých. jaz. maď.
945 04 Nová stráž
G. B.
Materská škola s vých. jaz. slov.
945 04 Nová Stráž
G. B.

D) ukladá Mestskému úradu v Komárne

1. pripraviť delegačné listy, zabezpečiť ich doručenie a zaslať na materské, základné a stredné školy oznámenia o delegovaní zástupcov mestského zastupiteľstva,

Termín ihneď
Zodpovedný prednosta MsÚ

2. zaslať poslancom Zásady činnosti školských rád.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali:


Číslo hlasovania: 370 - spresnenie Bod D
Číslo bodu: 5.
Uznesenie k Správe komisie školstva, kultúry, športu a mládeže k Návrhu na delegovanie zástupcov mestského zastupiteľstva do školskej rady


Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) odvoláva

delegovaných zástupcov Mestského zastupiteľstva v Komárne do rady škôl nasledovne:

Stredné Školy:

Stredné odborné učilište
Bratislavská cesta 10
945 01 Komárno
B. P.
Gy. L.
Gymnázium Hansa Selyeho
Bisk. Királya 5
945 01 Komárno
B. T.
T. P.
Stredná priemyselná škola
Ul. Petőfiho 2
945 01 Komárno
F. M.
Sz. B.
Stredné odborné učilište
Budovateľská 32
945 01 Komárno
Cs. G.
Gy. L.
Dievčenská odborná škola
Budovateľská 32
945 01 Komárno
H. M.
Obchodná akadémia
Budovateľská 32
945 01 Komárno
B. P.
Gymnázium Ľudovíta Jaroslava Šuleka
Pohraničná 10
945 52 Komárno
M. A.
H. T.
Stredná poľnohospodárska technická škola
Hadovská cesta
945 82 Komárno
S. Z.
G. A.

Základné Školy:

Základná škola
Ul. Komenského 3
945 01 Komárno
B. P.
Sz. L.
Cirkevná škola MARIANUM s vyuč. jaz. maď.
bisk. Királya
945 01 Komárno
Z. Š.
Základná škola
Ul. slobody 1
945 01 Komárno
N. N.
M. H. Ľ.
Osob. škola s vyuč.jaz.maď
Palatínova 38.
945 01 Komárno
H. M.
K. M.
Základná škola
Ul. pohraničná 9
945 01 Komárno
T. P.
B. Š.
Základná umelecká škola
Ul. letná
945 01 Komárno
H. T.
Z. Š.
Základná škola
Rozmarínova 1
945 01 Komárno
B. P.
M. H. Ľ.
Základná škola s vyuč. jaz. maď.
Hlavná č. 33
946 65 Komárno – Kava
H. P.
Základná škola s vyuč. jaz. maď.
Ul. práce 24
945 01 Komárno
K. J.
H. É.
Základná škola s vyuč. jaz. maď.
Ul. Eötvösa 39
945 01 Komárno
A. I.
K. M.
Základná škola s vyuč. jaz. maď.
Ul. mieru 2
945 01 Komárno
N. V.
P. Š.
Základná škola
Ul. hlavná
945 04 Nová Stráž
G. A.
Zákl.škola s vyuč. jaz. maď.
Ul. hlavná
945 04 Nová Stráž
D. É.
Osobitná škola
Hradná 21
945 01 Komárno
A. A.
ZŠ A MŠ pri Nemocnici s poliklinikou
Železničná 13
945 01 Komárno
N. G.
S. Z.

Materské Školy:

Materská škola
Kapitánova ul.
945 01 Komárno
B. Š.
Materská škola
Štúrova ulica
945 01 Komárno
T. P.
Materská škola
Palatínova ulica
945 01 Komárno
H. M.
Materská škola s vých. jaz. maď.
Handlovská ulica 4
945 01 Komárno
Sz. B.
Materská škola
Pevnostný rad I.
945 01 Komárno
F. A.
Materská škola
Pevnostný rad II.
945 01 Komárno
Cs. G.
Materská škola
Košická ulica 8
945 01 Komárno
K. J.
Materská škola
Ulica mieru 16
945 01 Komárno
M. M.
Materská škola s vých. jaz. maď.
Ulica františkánov 20
945 01 Komárno
S. Z.
Materská škola
Lodná I.
945 01 Komárno
H. M.
Materská škola
Lodná II.
945 01 Komárno
N. V.
Materská škola
Ulica rozmarínová
945 01 Komárno
B. P.
Materská škola
Komáromi Kacza 33
945 01 Komárno
H. É.
Materská škola
Komáromi Kacza 39
945 01 Komárno
Z. Š.
Materská škola s vých. jaz. maď.
Vodná ulica 29
945 01 Komárno
M. M.
Materská škola
Mederčská ulica 38
945 01 Komárno
A. A.
Materská škola
Ulica priateľstva 2
945 01 Komárno
L. Š.
Materská škola
Zváračská ulica
945 01 Komárno
S. L.
Materská škola
Ďulov Dvor
945 01 Komárno
B. T.
Materská škola s vých. jaz. maď.
Eötvösa 48
945 01 Komárno
M. H. Ľ.
Materská škola
Eötvösa 64
945 01 Komárno
M. A.
Materská škola s vých. jaz. maď.
Nová Stráž - maď.
945 01 Komárno
D. É.
Materská škola s vých. jaz. slov.
Nová Stráž
945 01 Komárno
G. A.

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

doručiť delegovaným zástupcom mestského zastupiteľstva oznámenie o odvolaní v zmysle bodu A) uznesenia, Zodpovedný prednosta MsÚ

C) deleguje

zástupcov mestského zastupiteľstva do rady škôl a školských zariadení nasledovne:

Stredné školy:

Stredné odborné učilište
Bratislavská cesta 10
945 01 Komárno
B. P.
Cs. Ľ.
Gymnázium Hansa Selyeho
Ul. bisk. Királya 5
945 01 Komárno
B. T.
T. P.
Stredná priemyselná škola
Ul. Petőfiho 2
945 01 Komárno
F. M.
Sz. B.
Združená stredná škola obchodu aslužieb
Budovateľská ul. 32
945 01 Komárno
Cs. Ľ.
H. M.
Gymnázium Ľudovíta Jaroslava Šuleka
Pohraničná ul. 10
945 01 Komárno
M. A.
H. T.
Stredná poľnohospodárska technická škola
Hadovská cesta
945 01 Komárno
V. Z.
N. G.

Základné školy:

Základná škola
Ul. Komenského 3
945 01 Komárno
B. P.
Sz. L.
Cirkevná škola MARIANUM svyuč.jaz.maď.
Ul. bisk. Királya
945 01 Komárno
Z. Š.
Základná škola
Ul. slobody
945 01 Komárno
M. H. Ľ.
Z. Š.
Osobitná škola s vyuč. jaz. maď.
Palatínova ul. 38
945 01 Komárno
A. I.
F. Cs.
Základná škola
Ul. pohraničná
945 01 Komárno
B. Š.
Gy. L.
Základná umelecká škola
Letná ul.
945 01 Komárno
H. T.
Z. Š.
Základná škola
Rozmarínová ul. 1
945 01 Komárno
Z. Š.
M. H. Ľ.
Základná škola s vyuč. jaz. maď.
Ul. práce 24
945 01 Komárno
H. É.
Gy. L.
Základná škola s vyuč. jaz. maď.
Ul. Eötvösa 39
945 01 Komárno
A. I.
F. A.
Základná škola s vyuč. jaz. maď.
Ul. mieru 2
945 01 Komárno
Sz. L.
P. A.
Základná škola
Ul. hlavná ul. 4
945 04 Nová Stráž
G. B.
Základná škola s vyuč. jaz. maď.
Ul. hlavná 4
945 04 Nová Stráž
G. B.
Osobitná škola
Hradná 21
945 01 Komárno
B. Gy.
ZŠ a MŠ pri Nemocnici s poliklinikou
Železničná ul. 13
945 01 Komárno
N. G.
P. A.

Materské školy:

Materská škola
Kapitánova ul.
945 01 Komárno
B. Š.
Materská škola
Štúrova ul.
945 01 Komárno
T. P.
Materská škola s vých. jaz. maď.
Handlovská ul. 4
945 01 Komárno
Sz. B.
Materská škola
Košická ul. 8
945 01 Komárno
F. A.
Materská škola
Ul. mieru 16
945 01 Komárno
F. Cs.
Materská škola s vých. jaz. maď.
Ul. františkánov 20
945 01 Komárno
F. M.
Materská škola
Lodná I.
945 01 Komárno
H. M.
Materská škola
Lodná II.
945 01 Komárno
V. Z.
Materská škola
Komáromi Kacza 33
945 01 Komárno
H. É.
Materská škola
Komáromi Kacza 39
945 01 Komárno
S. L.
Materská škola s vých. jaz. maď.
Vodná ul. 29
945 01 Komárno
Cz. A.
Materská škola
Mederčská ul. 38
945 01 Komárno
B. Gy.
Materská škola
Ul. priateľstva 2
945 01 Komárno
S. L.
Materská škola
Ďulov Dvor
945 01 Komárno
B. T.
Materská škola s vých. jaz. maď.
Ul. Eötvösa 48
945 01 Komárno
Cz. A.
Materská škola s vých. jaz. maď.
Ul. Eötvösa 64
945 01 Komárno
M. A.
Materská škola s vých. jaz. maď.
945 04 Nová stráž
G. B.
Materská škola s vých. jaz. slov.
945 04 Nová Stráž
G. B.

D) ukladá Mestskému úradu v Komárne

1. pripraviť delegačné listy, zabezpečiť ich doručenie a zaslať na materské, základné a stredné školy oznámenia o delegovaní zástupcov mestského zastupiteľstva,

Termín ihneď
Zodpovedný prednosta MsÚ

2. zaslať poslancom Zásady činnosti školských rád.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: