Číslo hlasovania: 407
Číslo bodu: 7.
Uznesenie k Správe o projekte ISPA „Nakladanie s odpadovými vodami v meste Komárno“


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

A) berie na vedomie

informatívnu správu o realizácii projektu ISPA „Nakladanie s odpadovými vodami v meste Komárno.“
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 871
Proti: 21
Zdržali sa: 60
Nehlasovali: 0
Prítomní: 952


   Za:
Mgr. Štefan Zábojník Ing. Péter Bábi Ing. Vojtech Szabó PaedDr. Štefan Bende
Ing. Štefan Zámbó Ing. Gábor Cséplő  Attila Farkas Ing. Peter Békési
JUDr. Éva Hortai Ing. László Győrfy MUDr. Zoltán Sebők PhDr. Éva Dohnanec
 Mária Hajabácsová MUDr. Tamás Hollósy MUDr. Tibor Baštrnák  Mária Hutter
Mgr. Imre Andruskó  Peter Hamran  Helena Belokosztolszká  Anton Andrássy
 Mihály Kiss RNDr. Géza Nagy MUDr. Tamás Hollósy  Mária Hajabácsová
 Mária Vörösová PhDr. Éva Dohnanec Ing. Štefan Zámbó Mgr. Štefan Zábojník
 Attila Farkas JUDr. Éva Hortai Ing. László Győrfy  Mária Hutter
MUDr. Anton Marek Ing. Péter Bábi MUDr. Ludovít Horváth  Miklós Fehér
Ing. Peter Békési Mgr. Imre Andruskó MVDr. Alexander Galgóczy Mgr. Lajos Szép
 Mihály Mácza PaedDr. Štefan Bende  Attila Farkas PaedDr. Štefan Bende
MUDr. Tamás Hollósy Ing. Gábor Cséplő  Anton Andrássy  Mihály Mácza
 Mária Hutter Mgr. Imre Andruskó  Helena Belokosztolszká Ing. Peter Takács
Ing. Štefan Langschadl PhDr. János Kovács Mgr. Štefan Zábojník MVDr. Alexander Galgóczy
MUDr. Zoltán Sebők RNDr. Géza Nagy  Mihály Kiss Ing. László Stubendek
JUDr. Vojtech Novák MUDr. Tibor Baštrnák Ing. Peter Békési Ing. László Győrfy
Ing. Péter Bábi  Miklós Fehér Ing. Štefan Zámbó JUDr. Éva Hortai
MUDr. Peter Tóth MUDr. Anton Marek PhDr. Éva Dohnanec MUDr. Ludovít Horváth
 Mária Vörösová Mgr. Lajos Szép  Mihály Mácza MVDr. Alexander Galgóczy
 Helena Belokosztolszká MUDr. Peter Tóth RNDr. Géza Nagy  Mária Hajabácsová
MUDr. Tibor Baštrnák Ing. Péter Bábi PaedDr. Štefan Bende Ing. László Stubendek
Ing. Peter Takács MUDr. Anton Marek Mgr. Štefan Zábojník  Mária Hutter
Ing. Štefan Zámbó Ing. Gábor Cséplő Mgr. Imre Andruskó  Attila Farkas
PhDr. János Kovács  Anton Andrássy JUDr. Éva Hortai Ing. Vojtech Szabó
MUDr. Anton Marek Ing. Štefan Zámbó  Mária Hajabácsová Ing. László Stubendek
MUDr. Zoltán Sebők Mgr. Štefan Zábojník Ing. László Győrfy PhDr. János Kovács
Mgr. Imre Andruskó Ing. Štefan Langschadl MUDr. Tibor Baštrnák  Peter Hamran
Ing. Peter Takács Mgr. Lajos Szép JUDr. Vojtech Novák PaedDr. Štefan Bende
 Mária Vörösová  Mária Hutter MUDr. Tamás Hollósy PhDr. Éva Dohnanec
 Anton Andrássy Ing. Vojtech Szabó  Mária Hutter Mgr. Lajos Szép
JUDr. Vojtech Novák  Anton Andrássy  Mária Hajabácsová MUDr. Tamás Hollósy
MUDr. Anton Marek PhDr. Éva Dohnanec Ing. Peter Békési Ing. Štefan Langschadl
RNDr. Géza Nagy  Mihály Mácza Ing. Peter Takács MUDr. Tibor Baštrnák
Ing. László Győrfy Ing. Gábor Cséplő JUDr. Éva Hortai Mgr. Štefan Zábojník
Ing. Péter Bábi Ing. Štefan Zámbó  Mihály Kiss PhDr. János Kovács
 Mária Hutter Ing. Vojtech Szabó MUDr. Anton Marek MVDr. Alexander Galgóczy
 Mihály Mácza Ing. Peter Békési PhDr. Éva Dohnanec Mgr. Imre Andruskó
PaedDr. Štefan Bende MUDr. Ludovít Horváth RNDr. Géza Nagy  Miklós Fehér
Ing. Marian Michálek MUDr. Zoltán Sebők Mgr. Lajos Szép Ing. László Győrfy
Ing. Štefan Zámbó  Anton Andrássy  Attila Farkas Ing. László Stubendek
MUDr. Zoltán Sebők Ing. Peter Takács MUDr. Peter Tóth  Mária Hutter
MUDr. Anton Marek PhDr. János Kovács PaedDr. Štefan Bende Ing. Péter Bábi
MUDr. Tamás Hollósy  Attila Farkas  Miklós Fehér Ing. László Stubendek
PhDr. Éva Dohnanec MUDr. Ludovít Horváth  Mária Hajabácsová Ing. Marian Michálek
Ing. László Győrfy RNDr. Géza Nagy JUDr. Éva Hortai Mgr. Imre Andruskó
 Mihály Mácza Mgr. Lajos Szép  Miklós Fehér PhDr. Éva Dohnanec
 Helena Belokosztolszká  Anton Andrássy MUDr. Zoltán Sebők Ing. Péter Bábi
JUDr. Vojtech Novák  Mihály Kiss Ing. László Stubendek  Mária Hutter
RNDr. Géza Nagy Ing. Štefan Zámbó  Mihály Mácza MUDr. Tamás Hollósy
Mgr. Štefan Zábojník Mgr. Lajos Szép JUDr. Éva Hortai Mgr. Imre Andruskó
Ing. Zoltán Varga MUDr. Ludovít Horváth MUDr. Anton Marek PhDr. János Kovács
Ing. László Győrfy Ing. Štefan Langschadl  Mária Hajabácsová Ing. Vojtech Szabó
Mgr. Lajos Szép Ing. Peter Békési  Mária Hutter PhDr. Éva Dohnanec
PaedDr. Štefan Bende  Helena Belokosztolszká Mgr. Štefan Zábojník MUDr. Tamás Hollósy
MUDr. Ludovít Horváth JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zoltán Sebők Ing. Péter Bábi
MUDr. Peter Tóth RNDr. Géza Nagy  Attila Farkas JUDr. Éva Hortai
Ing. László Stubendek Ing. Vojtech Szabó Ing. Štefan Langschadl Mgr. Imre Andruskó
Ing. Peter Takács Ing. László Győrfy Ing. Marian Michálek  Anton Andrássy
MUDr. Anton Marek Ing. Zoltán Varga MUDr. Peter Tóth JUDr. Éva Hortai
Ing. László Stubendek Ing. Zoltán Varga PhDr. Éva Dohnanec MUDr. Tamás Hollósy
Ing. Marian Michálek  Mária Hutter Ing. Štefan Zámbó  Attila Farkas
Ing. László Győrfy Mgr. Imre Andruskó MUDr. Ludovít Horváth Ing. Péter Bábi
Ing. Vojtech Szabó Ing. Peter Békési Mgr. Lajos Szép Ing. László Győrfy
RNDr. Géza Nagy Ing. Béla Szabó MUDr. Lajos Maurovich Horváth Mgr. Imre Andruskó
MUDr. Tamás Hollósy MUDr. Péter Tóth  Attila Farkas  Mária Hajabács
Ing. István Zámbó Ing. László Stubendek  Miklós Fehér Mgr. Štefan Zábojník
PaedDr. István Bende MUDr. Anton Marek Ing. Zoltán Varga Mgr. György Batta
Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Csaba Fehér  Frigyes Gogola
 Attila Petheő Ing. László Győrfy RNDr. Géza Nagy Mgr. Lajos Szép
Mgr. Štefan Zábojník MUDr. Anton Marek Ing. Béla Szabó Mgr. Imre Andruskó
Mgr. György Batta MUDr. Lajos Maurovich Horváth Ing. Péter Békési MUDr. Tamás Hollósy
 Attila Petheő PaedDr. István Bende Ing. István Zámbó  Attila Farkas
Ing. László Stubendek Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Miklós Fehér
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek RNDr. Géza Nagy
 Attila Petheő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka
Ing. Attila Czíria  Csaba Fehér  Frigyes Gogola  Mária Hajabács
MUDr. Lajos Maurovich Horváth  Miklós Fehér Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai RNDr. Géza Nagy Ing. Béla Szabó Ing. István Zámbó
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Békési Ing. Lajos Csonka
Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Csaba Fehér  Frigyes Gogola
 Mária Hajabács MUDr. Anton Marek  Attila Petheő Mgr. Lajos Szép
MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník MUDr. Péter Tóth
Ing. Zoltán Varga Ing. Lajos Csonka  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy
MUDr. Lajos Maurovich Horváth  Miklós Fehér Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy
Ing. Béla Szabó Ing. István Zámbó Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta
Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Csaba Fehér  Frigyes Gogola
 Mária Hajabács  Attila Petheő Mgr. Lajos Szép Ing. Zoltán Varga
MUDr. Lajos Maurovich Horváth Mgr. Imre Andruskó  Attila Farkas  Miklós Fehér
JUDr. Éva Hortai RNDr. Géza Nagy Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó
Mgr. György Batta PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria
Ing. László Győrfy MUDr. Anton Marek  Attila Petheő Mgr. Lajos Szép
MUDr. Péter Tóth MUDr. Lajos Maurovich Horváth Mgr. Imre Andruskó  Attila Farkas
Ing. László Győrfy Ing. István Zámbó Mgr. György Batta Ing. Péter Békési
PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Frigyes Gogola
 Mária Hajabács MUDr. Anton Marek MUDr. Péter Tóth Mgr. Imre Andruskó
Mgr. György Batta Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka
Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Miklós Fehér  Frigyes Gogola
Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek
MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő Ing. László Stubendek
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga
Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó MUDr. Lajos Maurovich Horváth Mgr. Lajos Szép
JUDr. Éva Hortai Ing. László Stubendek  Miklós Fehér Mgr. Štefan Zábojník
Ing. Zoltán Varga Mgr. György Batta  Csaba Fehér Mgr. Imre Andruskó
 Miklós Fehér Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka
Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Frigyes Gogola JUDr. Éva Hortai
RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
MUDr. Péter Tóth Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó Ing. Péter Békési
PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Csaba Fehér
 Frigyes Gogola Ing. László Győrfy  Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy
RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
MUDr. Péter Tóth Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó PaedDr. István Bende
Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Frigyes Gogola
Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy MUDr. Anton Marek MUDr. Lajos Maurovich Horváth
 Miklós Fehér Mgr. György Batta Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende
Ing. Attila Czíria  Csaba Fehér  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy
 Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai RNDr. Géza Nagy
Mgr. Lajos Szép Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó
JUDr. Éva Hortai Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta
Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria
 Attila Farkas  Csaba Fehér  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy
 Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy MUDr. Anton Marek MUDr. Lajos Maurovich Horváth
RNDr. Géza Nagy Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Mgr. Štefan Zábojník
Ing. István Zámbó Mgr. Imre Andruskó Ing. László Stubendek Mgr. György Batta
PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas
 Csaba Fehér  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy  Mária Hajabács
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy
 Attila Petheő Mgr. Lajos Szép Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník
Ing. István Zámbó  Miklós Fehér Ing. László Győrfy Mgr. Imre Andruskó
Ing. Péter Békési Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas
 Csaba Fehér  Frigyes Gogola  Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai RNDr. Géza Nagy Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
MUDr. Péter Tóth Mgr. Štefan Zábojník  Mária Hajabács Ing. László Stubendek
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende
Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Csaba Fehér
 Frigyes Gogola Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
MUDr. Anton Marek RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó Ing. László Stubendek
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka
 Attila Farkas  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy  Mária Hajabács
JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy
 Attila Petheő Mgr. Lajos Szép Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník
Ing. István Zámbó Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó Ing. Lajos Csonka
Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Csaba Fehér MUDr. Anton Marek
MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő Ing. Béla Szabó
Ing. István Zámbó Mgr. György Batta Ing. Péter Békési Ing. Lajos Csonka
Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy
JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy
 Attila Petheő Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép Mgr. Štefan Zábojník
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta  Frigyes Gogola JUDr. Éva Hortai
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende
Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Csaba Fehér
 Frigyes Gogola Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy MUDr. Lajos Maurovich Horváth
MUDr. Anton Marek RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő Ing. Béla Szabó
Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník PaedDr. István Bende Ing. László Stubendek
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Békési Ing. Lajos Csonka
Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Csaba Fehér  Frigyes Gogola
Ing. László Győrfy  Mária Hajabács MUDr. Anton Marek RNDr. Géza Nagy
Ing. Béla Szabó Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó
JUDr. Éva Hortai Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta
PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Csaba Fehér
 Frigyes Gogola  Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy MUDr. Lajos Maurovich Horváth
RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník
Mgr. Imre Andruskó  Miklós Fehér Ing. László Győrfy  Mária Hajabács
MUDr. Lajos Maurovich Horváth MUDr. Anton Marek Mgr. Imre Andruskó Ing. Péter Békési
Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Csaba Fehér
JUDr. Éva Hortai  Attila Petheő Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó MUDr. Anton Marek Ing. László Stubendek
Mgr. Imre Andruskó PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria
 Attila Farkas  Csaba Fehér  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy
 Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai MUDr. Lajos Maurovich Horváth
RNDr. Géza Nagy Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép Ing. Zoltán Varga
Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó  Mária Hajabács MUDr. Anton Marek
Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. István Bende
Ing. Lajos Csonka  Attila Farkas  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy
 Attila Petheő Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép Mgr. Štefan Zábojník
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Anton Marek Ing. László Stubendek PaedDr. István Bende
Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Csaba Fehér
 Frigyes Gogola Ing. László Győrfy  Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai MUDr. Lajos Maurovich Horváth MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga
Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó  Miklós Fehér MUDr. Anton Marek
RNDr. Géza Nagy Ing. László Stubendek Ing. Péter Békési Ing. Attila Czíria
 Attila Farkas  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy  Mária Hajabács
MUDr. Lajos Maurovich Horváth Ing. Béla Szabó Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník
Ing. István Zámbó Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta
Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Frigyes Gogola
Ing. László Győrfy MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Mgr. Štefan Zábojník
MUDr. Anton Marek Ing. László Stubendek Mgr. György Batta Ing. Péter Békési
PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas
 Frigyes Gogola Ing. László Győrfy MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép Mgr. Štefan Zábojník  Miklós Fehér
MUDr. Tamás Hollósy Mgr. György Batta PaedDr. István Bende Ing. Attila Czíria
 Attila Farkas Ing. László Győrfy  Mária Hajabács Mgr. Štefan Zábojník
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tamás Hollósy MUDr. Anton Marek Ing. László Stubendek
Mgr. Štefan Zábojník Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende Ing. Attila Czíria
 Attila Farkas  Csaba Fehér  Frigyes Gogola  Mária Hajabács
JUDr. Éva Hortai MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép Ing. Zoltán Varga Ing. István Zámbó
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek Ing. László Stubendek
Mgr. György Batta Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka
Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Frigyes Gogola  Mária Hajabács
MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó Mgr. Imre Andruskó
 Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Péter Birkus Ing. Gábor Dékány
Ing. Imre Dubány  Attila Farkas  László Fazekas  Csaba Fehér
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy   
Ing. Kornél Horváth MUDr. Anton Marek JUDr. Tamás Novák  Attila Petheő
MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
MUDr. Péter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó Mgr. Imre Andruskó
 Juraj Bača Ing. Péter Birkus Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány
 Attila Farkas  László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Tamás Hollósy Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek
JUDr. Tamás Novák  Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:
Ing. Štefan Langschadl  Mária Vörösová Mgr. Lajos Szép  Anton Andrássy
RNDr. Géza Nagy JUDr. Vojtech Novák RNDr. Géza Nagy Mgr. György Batta
PaedDr. István Bende Ing. Attila Czíria  Csaba Fehér  Miklós Fehér
 Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai RNDr. Géza Nagy
 Attila Petheő Ing. László Stubendek MUDr. Tamás Hollósy Mgr. Lajos Szép
Ing. Zoltán Varga

   Zdržali sa:
 Mihály Mácza MUDr. Peter Tóth  Peter Hamran MUDr. Ludovít Horváth
JUDr. Vojtech Novák MVDr. Alexander Galgóczy PhDr. János Kovács Mgr. Štefan Zábojník
Mgr. Lajos Szép  Anton Andrássy Ing. Štefan Langschadl JUDr. Vojtech Novák
PhDr. János Kovács PaedDr. Štefan Bende Ing. László Győrfy Ing. Béla Szabó
Ing. István Zámbó Ing. Péter Békési  Attila Farkas Ing. Péter Békési
Mgr. Štefan Zábojník MUDr. Tamás Hollósy  Mária Hajabács Ing. László Győrfy
RNDr. Géza Nagy Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Frigyes Gogola
RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő Mgr. Lajos Szép Ing. Zoltán Varga
Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó Ing. Lajos Csonka MUDr. Lajos Maurovich Horváth
 Miklós Fehér  Attila Petheő Ing. Zoltán Varga  Miklós Fehér
Ing. Zoltán Varga Mgr. György Batta Ing. Péter Békési  Frigyes Gogola
JUDr. Éva Hortai Ing. László Stubendek Ing. Péter Békési  Csaba Fehér
Mgr. Lajos Szép PaedDr. István Bende MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
Ing. István Zámbó Ing. Péter Békési Ing. Lajos Csonka  Frigyes Gogola
JUDr. Éva Hortai RNDr. Géza Nagy Mgr. Lajos Szép Ing. László Győrfy

   Nehlasovali:


Číslo hlasovania: 407
Číslo bodu: 7.
Uznesenie k Správe o projekte ISPA „Nakladanie s odpadovými vodami v meste Komárno“


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

A) berie na vedomie

informatívnu správu o realizácii projektu ISPA „Nakladanie s odpadovými vodami v meste Komárno.“
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: