Číslo hlasovania: 408 - spresnenie Bod A
Číslo bodu: 7.
Uznesenie k Vyhodnoteniu hospodárenia Schola Comaromiensis za rok 2002


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

A) schvažuje

1. Výsledky hospodárenia Schola Comaromiensis za rok 2002,
2. Prebytok hospodárenia 1.071,- Sk použi na tvorbu FRIM,
3. Riaditežovi odmenu vo výške 30% z ročného platu.

 
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 910
Proti: 16
Zdržali sa: 72
Nehlasovali: 0
Prítomní: 998


   Za:
RNDr. Géza Nagy  Attila Farkas Ing. László Stubendek  Mária Hutter
Ing. Štefan Zámbó MUDr. Tibor Baštrnák MUDr. Peter Tóth  Mária Hajabácsová
Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Langschadl PaedDr. Štefan Bende JUDr. Éva Hortai
Mgr. Imre Andruskó Ing. Gábor Cséplő Ing. Péter Bábi Ing. Vojtech Szabó
MUDr. Zoltán Sebők MUDr. Tamás Hollósy MUDr. Ludovít Horváth JUDr. Vojtech Novák
PhDr. Éva Dohnanec Mgr. Lajos Szép PhDr. János Kovács  Peter Hamran
MUDr. Anton Marek MVDr. Alexander Galgóczy Ing. László Győrfy Ing. Peter Békési
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Lajos Szép  Anton Andrássy  Peter Hamran
RNDr. Géza Nagy  Attila Farkas Ing. Peter Takács Ing. Gábor Cséplő
Ing. László Győrfy MVDr. Alexander Galgóczy  Mária Vörösová Ing. Štefan Langschadl
PaedDr. Štefan Bende Ing. Štefan Zámbó  Mihály Mácza MUDr. Tamás Hollósy
 Mária Hajabácsová  Helena Belokosztolszká  Mihály Kiss JUDr. Vojtech Novák
MUDr. Tibor Baštrnák PhDr. Éva Dohnanec Mgr. Imre Andruskó MVDr. Alexander Galgóczy
Ing. Peter Takács RNDr. Géza Nagy MUDr. Zoltán Sebők  Helena Belokosztolszká
 Mihály Kiss MUDr. Tibor Baštrnák  Mária Vörösová Ing. Peter Békési
 Miklós Fehér Ing. Štefan Zámbó Ing. László Győrfy Mgr. Štefan Zábojník
JUDr. Vojtech Novák Ing. Gábor Cséplő MUDr. Tamás Hollósy Ing. László Stubendek
PhDr. János Kovács Mgr. Lajos Szép JUDr. Éva Hortai MUDr. Peter Tóth
MUDr. Anton Marek PhDr. Éva Dohnanec  Attila Farkas  Anton Andrássy
 Mihály Mácza PaedDr. Štefan Bende MUDr. Ludovít Horváth  Mária Hutter
 Mihály Mácza Ing. László Stubendek MUDr. Anton Marek  Mária Hajabácsová
Mgr. Štefan Zábojník Mgr. Lajos Szép RNDr. Géza Nagy MUDr. Peter Tóth
MVDr. Alexander Galgóczy MUDr. Tibor Baštrnák  Helena Belokosztolszká MUDr. Ludovít Horváth
Ing. Peter Békési Ing. László Győrfy Ing. Gábor Cséplő Mgr. Imre Andruskó
MUDr. Tamás Hollósy Ing. Peter Takács  Mária Hutter Ing. Štefan Zámbó
JUDr. Éva Hortai  Attila Farkas PaedDr. Štefan Bende MVDr. Alexander Galgóczy
 Mihály Mácza MUDr. Peter Tóth PhDr. János Kovács  Mihály Kiss
Mgr. Lajos Szép Mgr. Štefan Zábojník Ing. Peter Takács Mgr. Štefan Zábojník
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Anton Marek Ing. Štefan Langschadl MUDr. Zoltán Sebők
MVDr. Alexander Galgóczy MUDr. Tamás Hollósy Mgr. Lajos Szép  Peter Hamran
Ing. Peter Takács Ing. Štefan Zámbó Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó
PhDr. János Kovács Ing. Peter Takács  Anton Andrássy RNDr. Géza Nagy
MUDr. Ludovít Horváth Ing. Štefan Langschadl PaedDr. Štefan Bende JUDr. Éva Hortai
 Mihály Mácza Ing. Vojtech Szabó MUDr. Zoltán Sebők Ing. Péter Bábi
 Miklós Fehér  Mária Hutter PhDr. Éva Dohnanec MUDr. Tamás Hollósy
Ing. Gábor Cséplő Ing. Peter Békési MVDr. Alexander Galgóczy MUDr. Peter Tóth
Ing. László Stubendek Mgr. Lajos Szép  Mária Hajabácsová  Attila Farkas
 Miklós Fehér Ing. Štefan Zámbó Ing. László Stubendek  Anton Andrássy
 Attila Farkas JUDr. Vojtech Novák Ing. Gábor Cséplő MUDr. Zoltán Sebők
PhDr. János Kovács Ing. Marian Michálek Mgr. Lajos Szép PaedDr. Štefan Bende
Mgr. Imre Andruskó Ing. Peter Takács  Mária Hutter Ing. Péter Bábi
Ing. Vojtech Szabó MUDr. Anton Marek MVDr. Alexander Galgóczy  Mihály Mácza
Ing. Peter Békési MUDr. Ludovít Horváth PhDr. Éva Dohnanec Ing. László Győrfy
Ing. Marian Michálek Ing. Péter Bábi  Attila Farkas PhDr. Éva Dohnanec
 Helena Belokosztolszká Ing. László Stubendek Mgr. Lajos Szép MUDr. Ludovít Horváth
 Miklós Fehér PaedDr. Štefan Bende  Mária Hutter JUDr. Éva Hortai
 Mária Hajabácsová RNDr. Géza Nagy Mgr. Imre Andruskó  Mihály Mácza
MUDr. Anton Marek MUDr. Zoltán Sebők Ing. László Győrfy Ing. Peter Takács
Ing. Zoltán Varga MVDr. Alexander Galgóczy MUDr. Tamás Hollósy MUDr. Peter Tóth
Ing. Štefan Langschadl  Miklós Fehér  Mária Hajabácsová Ing. László Győrfy
Ing. Vojtech Szabó MVDr. Alexander Galgóczy Ing. Zoltán Varga Ing. Štefan Zámbó
Mgr. Imre Andruskó PhDr. János Kovács MUDr. Tamás Hollósy PhDr. Éva Dohnanec
Mgr. Lajos Szép JUDr. Éva Hortai  Mihály Mácza Ing. László Stubendek
RNDr. Géza Nagy  Attila Farkas  Mária Hutter Ing. Péter Bábi
PhDr. Éva Dohnanec  Attila Farkas JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek
MVDr. Alexander Galgóczy MUDr. Zoltán Sebők Ing. Vojtech Szabó MUDr. Peter Tóth
Mgr. Lajos Szép Ing. Péter Bábi Ing. Peter Takács MUDr. Tamás Hollósy
 Mária Hutter Ing. Marian Michálek Ing. László Győrfy Ing. Peter Békési
Ing. Štefan Langschadl Ing. László Stubendek Ing. Zoltán Varga JUDr. Vojtech Novák
RNDr. Géza Nagy  Anton Andrássy PaedDr. Štefan Bende Mgr. Imre Andruskó
 Helena Belokosztolszká Mgr. Štefan Zábojník Ing. Lajos Csonka Mgr. Lajos Szép
Ing. László Győrfy  Frigyes Gogola Ing. István Zámbó Mgr. György Batta
 Attila Petheő  Attila Farkas PaedDr. István Bende Ing. Béla Szabó
RNDr. Géza Nagy MUDr. Lajos Maurovich Horváth  Csaba Fehér JUDr. Éva Hortai
Ing. László Stubendek  Miklós Fehér  Mária Hajabács Ing. Attila Czíria
Ing. Péter Békési Mgr. Lajos Szép Ing. László Győrfy RNDr. Géza Nagy
Ing. Béla Szabó MUDr. Lajos Maurovich Horváth Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tamás Hollósy
MUDr. Péter Tóth  Attila Farkas  Mária Hajabács Ing. István Zámbó
Ing. László Stubendek  Miklós Fehér Mgr. Štefan Zábojník PaedDr. István Bende
MUDr. Anton Marek Ing. Zoltán Varga Mgr. György Batta Ing. Lajos Csonka
Ing. Attila Czíria  Csaba Fehér  Frigyes Gogola  Attila Petheő
JUDr. Éva Hortai Ing. László Győrfy RNDr. Géza Nagy Mgr. Lajos Szép
Ing. Béla Szabó Mgr. Štefan Zábojník MUDr. Anton Marek Mgr. Imre Andruskó
Mgr. György Batta MUDr. Lajos Maurovich Horváth Ing. Péter Békési MUDr. Tamás Hollósy
 Attila Petheő Ing. Zoltán Varga PaedDr. István Bende Ing. István Zámbó
 Attila Farkas Ing. László Stubendek Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria
 Miklós Fehér Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. István Bende
Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Csaba Fehér  Frigyes Gogola
Ing. László Győrfy  Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
MUDr. Anton Marek RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník
MUDr. Lajos Maurovich Horváth Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
RNDr. Géza Nagy Ing. Béla Szabó Ing. István Zámbó Mgr. Imre Andruskó
Mgr. György Batta Ing. Péter Békési Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria
 Attila Farkas  Csaba Fehér  Frigyes Gogola  Mária Hajabács
MUDr. Anton Marek  Attila Petheő Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth
Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník Ing. Béla Szabó Ing. István Zámbó
Mgr. György Batta Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende Ing. Attila Czíria
 Attila Farkas  Csaba Fehér  Miklós Fehér  Frigyes Gogola
 Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai MUDr. Lajos Maurovich Horváth
RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő Ing. László Stubendek Ing. László Győrfy
MUDr. Tamás Hollósy Ing. Péter Békési Ing. Lajos Csonka  Csaba Fehér
 Frigyes Gogola  Mária Hajabács  Attila Petheő Mgr. Lajos Szép
Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník MUDr. Lajos Maurovich Horváth  Attila Farkas
 Miklós Fehér JUDr. Éva Hortai RNDr. Géza Nagy Ing. László Stubendek
Ing. Béla Szabó Mgr. György Batta Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende
Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy
MUDr. Anton Marek  Attila Petheő Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth
MUDr. Lajos Maurovich Horváth Mgr. Imre Andruskó  Attila Farkas Ing. László Győrfy
RNDr. Géza Nagy Ing. László Stubendek Ing. István Zámbó Mgr. György Batta
Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria
 Frigyes Gogola  Mária Hajabács JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek
MUDr. Péter Tóth Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Békési
PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas
 Miklós Fehér  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy
 Attila Petheő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó
MUDr. Lajos Maurovich Horváth Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tamás Hollósy  Mária Hajabács
Mgr. Lajos Szép Ing. László Győrfy RNDr. Géza Nagy JUDr. Éva Hortai
Ing. László Stubendek  Miklós Fehér Mgr. Štefan Zábojník Ing. Zoltán Varga
Mgr. György Batta Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Csaba Fehér
 Frigyes Gogola Mgr. Imre Andruskó  Miklós Fehér Ing. László Stubendek
Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria
 Attila Farkas  Frigyes Gogola JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek
MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga JUDr. Éva Hortai
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende
Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Csaba Fehér
 Frigyes Gogola Ing. László Győrfy  Mária Hajabács MUDr. Lajos Maurovich Horváth
RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth
Mgr. Štefan Zábojník Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta
Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria
 Attila Farkas  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy
MUDr. Anton Marek MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép Ing. Zoltán Varga Ing. István Zámbó
 Miklós Fehér Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta
Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria
 Csaba Fehér  Frigyes Gogola  Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai RNDr. Géza Nagy Mgr. Lajos Szép Ing. Zoltán Varga
Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó Ing. László Stubendek Ing. Péter Békési
PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas
 Csaba Fehér  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy  Mária Hajabács
RNDr. Géza Nagy MUDr. Péter Tóth Ing. István Zámbó Ing. László Stubendek
PaedDr. István Bende  Attila Farkas  Frigyes Gogola  Mária Hajabács
RNDr. Géza Nagy Mgr. Lajos Szép Mgr. Štefan Zábojník Mgr. Imre Andruskó
Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. György Batta PaedDr. István Bende
Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Csaba Fehér
 Frigyes Gogola Ing. László Győrfy  Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy
MUDr. Anton Marek MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő
Mgr. Lajos Szép Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó
 Miklós Fehér Mgr. Imre Andruskó Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende
Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Csaba Fehér
 Frigyes Gogola JUDr. Éva Hortai MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy
 Attila Petheő Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth
Mgr. Štefan Zábojník  Miklós Fehér  Mária Hajabács Ing. László Stubendek
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende
Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Csaba Fehér
 Frigyes Gogola Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
MUDr. Anton Marek RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó
Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Békési
PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka  Attila Farkas  Frigyes Gogola
Ing. László Győrfy  Mária Hajabács JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek
MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Békési Ing. Lajos Csonka
Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Csaba Fehér  Frigyes Gogola
JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy
 Attila Petheő Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép Ing. István Zámbó
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Békési Ing. Lajos Csonka
Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Csaba Fehér  Frigyes Gogola
Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek MUDr. Lajos Maurovich Horváth
RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
Mgr. Štefan Zábojník Ing. László Stubendek PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka
Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy
 Mária Hajabács  Attila Petheő Mgr. Lajos Szép Mgr. Štefan Zábojník
PaedDr. István Bende Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta
Ing. Péter Békési Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas
 Frigyes Gogola Ing. László Győrfy  Mária Hajabács MUDr. Anton Marek
RNDr. Géza Nagy Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép Ing. Zoltán Varga
Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó JUDr. Éva Hortai Ing. László Stubendek
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka
Ing. Attila Czíria  Csaba Fehér  Frigyes Gogola  Mária Hajabács
 Attila Petheő Ing. Béla Szabó Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník
Mgr. Imre Andruskó  Miklós Fehér Ing. László Győrfy  Mária Hajabács
MUDr. Lajos Maurovich Horváth Mgr. Imre Andruskó Ing. Péter Békési Ing. Lajos Csonka
Ing. Attila Czíria  Attila Farkas JUDr. Éva Hortai Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép Ing. István Zámbó MUDr. Anton Marek Mgr. Imre Andruskó
Ing. Péter Békési  Attila Farkas  Csaba Fehér  Frigyes Gogola
 Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai RNDr. Géza Nagy
 Attila Petheő Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép Mgr. Štefan Zábojník
Ing. István Zámbó  Mária Hajabács MUDr. Anton Marek Ing. László Stubendek
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende
Ing. Lajos Csonka  Attila Farkas  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy
 Attila Petheő Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép Mgr. Štefan Zábojník
Ing. István Zámbó Mgr. Imre Andruskó MUDr. Anton Marek Ing. László Stubendek
PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas
 Csaba Fehér  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy  Mária Hajabács
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga
Mgr. Štefan Zábojník MUDr. Anton Marek RNDr. Géza Nagy Ing. László Stubendek
Mgr. Imre Andruskó Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende Ing. Attila Czíria
 Attila Farkas  Csaba Fehér Ing. László Győrfy  Mária Hajabács
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník
Ing. István Zámbó Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta
Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria
 Attila Farkas  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy MUDr. Lajos Maurovich Horváth
RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
MUDr. Péter Tóth Mgr. Štefan Zábojník MUDr. Anton Marek Ing. László Stubendek
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende
Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Frigyes Gogola
Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy
 Attila Petheő Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép Mgr. Štefan Zábojník
Ing. István Zámbó Mgr. Imre Andruskó MUDr. Anton Marek Mgr. György Batta
PaedDr. István Bende Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Frigyes Gogola
 Mária Hajabács MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy Mgr. Lajos Szép
Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tamás Hollósy
MUDr. Anton Marek Ing. László Stubendek Mgr. Štefan Zábojník Ing. Péter Békési
PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas
 Csaba Fehér  Frigyes Gogola  Mária Hajabács JUDr. Éva Hortai
MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép Ing. Zoltán Varga Ing. István Zámbó Mgr. Imre Andruskó
JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek Ing. László Stubendek Ing. Péter Békési
PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas
 Frigyes Gogola  Mária Hajabács MUDr. Lajos Maurovich Horváth MUDr. Lajos Maurovich Horváth
RNDr. Géza Nagy Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép Ing. Zoltán Varga
Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta
Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány  Attila Farkas  László Fazekas
 Csaba Fehér Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Tamás Novák MUDr. Zsolt Sebő
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Ing. István Zámbó
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány
 Attila Farkas  László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Tamás Hollósy Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek
JUDr. Tamás Novák  Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép Ing. István Zámbó

   Proti:
 Anton Andrássy  Mária Vörösová MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
 Mária Hutter  Mihály Kiss Ing. Zoltán Varga Ing. Lajos Csonka
Ing. Attila Czíria Ing. Lajos Csonka  Csaba Fehér MUDr. Tamás Hollósy
MUDr. Lajos Maurovich Horváth Ing. Zoltán Varga MUDr. Anton Marek MUDr. Tamás Hollósy

   Zdržali sa:
 Mihály Mácza Ing. Peter Békési  Miklós Fehér JUDr. Éva Hortai
Ing. Štefan Langschadl Ing. Péter Bábi Ing. Péter Bábi  Anton Andrássy
JUDr. Éva Hortai MUDr. Zoltán Sebők  Attila Farkas  Miklós Fehér
Ing. Gábor Cséplő  Mária Hutter PaedDr. Štefan Bende MUDr. Tibor Baštrnák
MUDr. Ludovít Horváth Ing. László Győrfy Ing. Vojtech Szabó Ing. Péter Bábi
 Mária Hajabácsová PhDr. Éva Dohnanec  Anton Andrássy Ing. Štefan Zámbó
Ing. Štefan Langschadl JUDr. Vojtech Novák Ing. László Győrfy PaedDr. Štefan Bende
 Mihály Kiss  Anton Andrássy PhDr. János Kovács MUDr. Ludovít Horváth
Mgr. Štefan Zábojník  Anton Andrássy JUDr. Vojtech Novák PhDr. János Kovács
MUDr. Péter Tóth Ing. László Győrfy  Attila Farkas  Miklós Fehér
JUDr. Éva Hortai Ing. Béla Szabó Ing. István Zámbó Mgr. György Batta
Ing. László Stubendek MUDr. Lajos Maurovich Horváth JUDr. Éva Hortai Mgr. György Batta
MUDr. Tamás Hollósy MUDr. Anton Marek MUDr. Lajos Maurovich Horváth Mgr. Lajos Szép
Mgr. Štefan Zábojník Ing. Béla Szabó Ing. Péter Békési Ing. László Győrfy
JUDr. Éva Hortai Ing. Zoltán Varga  Csaba Fehér JUDr. Éva Hortai
MUDr. Anton Marek Mgr. Štefan Zábojník  Frigyes Gogola Ing. Zoltán Varga
MUDr. Tamás Hollósy Ing. Péter Békési  Attila Petheő  Juraj Bača
Mgr. Ondrej Gajdáč Mgr. Štefan Zábojník Ing. Péter Birkus Mgr. Štefan Zábojník

   Nehlasovali:


Číslo hlasovania: 408 - spresnenie Bod A3
Číslo bodu: 7.
Uznesenie k Vyhodnoteniu hospodárenia Schola Comaromiensis za rok 2002


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

A) schvažuje

1. Výsledky hospodárenia Schola Comaromiensis za rok 2002,
2. Prebytok hospodárenia 1.071,- Sk použi na tvorbu FRIM,
3. Riaditežovi odmenu vo výške 30% z ročného platu.

 
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 800
Proti: 27
Zdržali sa: 70
Nehlasovali: 0
Prítomní: 897


   Za:
JUDr. Éva Hortai Mgr. Imre Andruskó Ing. László Stubendek MUDr. Tamás Hollósy
Ing. Štefan Zámbó Ing. Gábor Cséplő  Mária Hutter Ing. László Győrfy
 Attila Farkas PaedDr. Štefan Bende PhDr. Éva Dohnanec RNDr. Géza Nagy
Ing. Peter Békési MUDr. Ludovít Horváth MUDr. Tibor Baštrnák Ing. Štefan Langschadl
Ing. Péter Bábi MUDr. Zoltán Sebők Ing. Vojtech Szabó  Mária Hajabácsová
MUDr. Anton Marek  Mihály Mácza Ing. László Győrfy PaedDr. Štefan Bende
 Helena Belokosztolszká Mgr. Lajos Szép PhDr. Éva Dohnanec  Mária Hutter
 Mária Hajabácsová Ing. Vojtech Szabó  Anton Andrássy MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Vojtech Novák Ing. Štefan Langschadl  Attila Farkas MUDr. Peter Tóth
JUDr. Éva Hortai JUDr. Vojtech Novák MUDr. Ludovít Horváth PhDr. Éva Dohnanec
JUDr. Éva Hortai Ing. László Győrfy Ing. Štefan Zámbó  Miklós Fehér
Ing. Peter Békési Mgr. Imre Andruskó Ing. László Stubendek MUDr. Peter Tóth
Ing. Péter Bábi  Mária Vörösová  Anton Andrássy RNDr. Géza Nagy
MUDr. Zoltán Sebők PaedDr. Štefan Bende Ing. Štefan Langschadl MVDr. Alexander Galgóczy
 Mihály Kiss  Mihály Mácza Ing. Peter Takács  Attila Farkas
Ing. Gábor Cséplő Mgr. Lajos Szép  Mária Hutter MUDr. Tamás Hollósy
PhDr. János Kovács Mgr. Štefan Zábojník  Helena Belokosztolszká  Peter Hamran
Mgr. Lajos Szép MUDr. Tibor Baštrnák Ing. Vojtech Szabó MVDr. Alexander Galgóczy
PhDr. János Kovács Mgr. Štefan Zábojník  Mihály Kiss Ing. Štefan Zámbó
MUDr. Peter Tóth MUDr. Zoltán Sebők Mgr. Imre Andruskó  Miklós Fehér
 Mária Hajabácsová Ing. László Stubendek PhDr. Éva Dohnanec Ing. Péter Bábi
MUDr. Tamás Hollósy Ing. Peter Takács MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák
PaedDr. Štefan Bende Ing. László Győrfy  Anton Andrássy Mgr. Štefan Zábojník
MUDr. Anton Marek Mgr. Lajos Szép MVDr. Alexander Galgóczy MUDr. Tamás Hollósy
PaedDr. Štefan Bende PhDr. Éva Dohnanec  Peter Hamran Ing. Štefan Zámbó
Ing. Peter Takács  Mária Hajabácsová Mgr. Imre Andruskó Ing. Štefan Langschadl
MUDr. Zoltán Sebők JUDr. Vojtech Novák Ing. László Stubendek Mgr. Štefan Zábojník
PhDr. Éva Dohnanec  Mária Hajabácsová Ing. Vojtech Szabó Ing. Peter Takács
Ing. László Stubendek  Anton Andrássy  Helena Belokosztolszká MVDr. Alexander Galgóczy
PaedDr. Štefan Bende MUDr. Peter Tóth PhDr. János Kovács Ing. Péter Bábi
MUDr. Zoltán Sebők  Mária Hutter Ing. Štefan Langschadl Ing. Štefan Zámbó
Ing. Peter Békési MUDr. Tamás Hollósy Mgr. Lajos Szép  Attila Farkas
Ing. Gábor Cséplő  Miklós Fehér MUDr. Ludovít Horváth RNDr. Géza Nagy
JUDr. Éva Hortai MUDr. Zoltán Sebők  Miklós Fehér  Attila Farkas
PaedDr. Štefan Bende Ing. Štefan Langschadl MUDr. Ludovít Horváth  Mária Hutter
PhDr. Éva Dohnanec Ing. László Győrfy Ing. László Stubendek Ing. Marian Michálek
Ing. Péter Bábi Ing. Gábor Cséplő MUDr. Tamás Hollósy Mgr. Imre Andruskó
Ing. Vojtech Szabó MUDr. Anton Marek Ing. Štefan Zámbó RNDr. Géza Nagy
 Miklós Fehér  Attila Farkas MUDr. Peter Tóth MVDr. Alexander Galgóczy
Ing. László Stubendek Ing. László Győrfy Ing. Zoltán Varga Ing. Peter Takács
Mgr. Lajos Szép MUDr. Tamás Hollósy MUDr. Ludovít Horváth Ing. Marian Michálek
RNDr. Géza Nagy Mgr. Imre Andruskó Ing. Gábor Cséplő  Mária Hajabácsová
 Mihály Mácza MUDr. Anton Marek  Mária Hutter MUDr. Zoltán Sebők
PhDr. Éva Dohnanec  Helena Belokosztolszká JUDr. Éva Hortai MUDr. Tamás Hollósy
 Anton Andrássy RNDr. Géza Nagy MUDr. Ludovít Horváth Ing. Marian Michálek
MUDr. Ludovít Horváth JUDr. Éva Hortai MUDr. Zoltán Sebők  Helena Belokosztolszká
JUDr. Vojtech Novák  Mária Hutter MUDr. Peter Tóth  Mihály Mácza
MVDr. Alexander Galgóczy RNDr. Géza Nagy Mgr. Lajos Szép Ing. Péter Bábi
Ing. Zoltán Varga Ing. László Győrfy Ing. Peter Takács MUDr. Anton Marek
Ing. László Stubendek Ing. Peter Békési  Anton Andrássy Mgr. Štefan Zábojník
PhDr. Éva Dohnanec  Attila Farkas MUDr. Tamás Hollósy Ing. Vojtech Szabó
PaedDr. Štefan Bende RNDr. Géza Nagy Ing. Béla Szabó MUDr. Lajos Maurovich Horváth
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tamás Hollósy MUDr. Péter Tóth  Attila Farkas
 Mária Hajabács Ing. István Zámbó Ing. László Stubendek  Miklós Fehér
Mgr. Štefan Zábojník PaedDr. István Bende MUDr. Anton Marek Ing. Zoltán Varga
Mgr. György Batta Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Csaba Fehér
 Frigyes Gogola  Attila Petheő  Attila Petheő Ing. Zoltán Varga
PaedDr. István Bende Ing. István Zámbó  Attila Farkas Ing. László Stubendek
Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Miklós Fehér JUDr. Éva Hortai
Ing. László Győrfy RNDr. Géza Nagy Ing. Béla Szabó Mgr. Štefan Zábojník
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta MUDr. Lajos Maurovich Horváth Ing. Péter Békési
MUDr. Tamás Hollósy Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. István Bende
Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Csaba Fehér  Frigyes Gogola
 Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek
RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník
Ing. István Zámbó MUDr. Lajos Maurovich Horváth  Miklós Fehér Ing. László Győrfy
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai RNDr. Géza Nagy Ing. Béla Szabó
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Békési Ing. Lajos Csonka
Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Csaba Fehér  Frigyes Gogola
 Mária Hajabács MUDr. Anton Marek  Attila Petheő Mgr. Lajos Szép
MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník Ing. László Stubendek
Ing. Béla Szabó MUDr. Péter Tóth Ing. István Zámbó Mgr. György Batta
Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria
 Attila Farkas  Csaba Fehér  Miklós Fehér Ing. László Győrfy
 Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai MUDr. Lajos Maurovich Horváth
RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy
Ing. Béla Szabó Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta  Csaba Fehér
 Frigyes Gogola  Attila Petheő Mgr. Lajos Szép Ing. Zoltán Varga
Mgr. Štefan Zábojník Mgr. Imre Andruskó JUDr. Éva Hortai RNDr. Géza Nagy
Ing. Béla Szabó Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka
Ing. Attila Czíria  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy MUDr. Anton Marek
Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Mgr. Lajos Szép RNDr. Géza Nagy
Mgr. Imre Andruskó  Miklós Fehér Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende
 Attila Farkas  Frigyes Gogola JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek
RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
JUDr. Éva Hortai Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta
Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria
 Attila Farkas Ing. László Győrfy  Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy
MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth
Mgr. Štefan Zábojník Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta
Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria
 Attila Farkas  Frigyes Gogola MUDr. Tamás Hollósy MUDr. Anton Marek
MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép Ing. Zoltán Varga Ing. István Zámbó Ing. László Stubendek
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka
 Csaba Fehér  Frigyes Gogola  Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy
Mgr. Lajos Szép Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó
Ing. László Stubendek Mgr. György Batta Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende
Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Mária Hajabács
MUDr. Anton Marek MUDr. Lajos Maurovich Horváth MUDr. Péter Tóth Mgr. Štefan Zábojník
Ing. István Zámbó Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Ing. Péter Békési
PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka  Attila Farkas  Csaba Fehér
 Frigyes Gogola Ing. László Győrfy  Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy Mgr. Lajos Szép
Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník Mgr. Imre Andruskó Ing. Béla Szabó
Mgr. György Batta PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria
 Attila Farkas  Csaba Fehér  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy
 Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek
MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő Mgr. Lajos Szép
Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó  Miklós Fehér
Ing. László Győrfy Mgr. Imre Andruskó Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende
Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Csaba Fehér
 Frigyes Gogola  Mária Hajabács JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek
 Attila Petheő Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth
Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník  Miklós Fehér  Mária Hajabács
Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Békési
PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas
 Frigyes Gogola Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó Ing. László Stubendek
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende
Ing. Lajos Csonka  Attila Farkas  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy
 Mária Hajabács JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek MUDr. Lajos Maurovich Horváth
RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó Mgr. Imre Andruskó
Mgr. György Batta Ing. Péter Békési Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria
 Attila Farkas  Csaba Fehér  Frigyes Gogola JUDr. Éva Hortai
MUDr. Anton Marek MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép Ing. István Zámbó Mgr. Imre Andruskó
Mgr. György Batta Ing. Péter Békési Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria
 Attila Farkas  Csaba Fehér  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy
MUDr. Anton Marek MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép Mgr. Štefan Zábojník Ing. László Stubendek
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka
Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy
 Mária Hajabács JUDr. Éva Hortai MUDr. Lajos Maurovich Horváth Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép Mgr. Štefan Zábojník Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta
PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas
 Csaba Fehér  Frigyes Gogola JUDr. Éva Hortai RNDr. Géza Nagy
 Attila Petheő Mgr. Lajos Szép Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník
PaedDr. István Bende Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta
Ing. Péter Békési Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas
 Csaba Fehér  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy  Mária Hajabács
MUDr. Anton Marek RNDr. Géza Nagy Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó JUDr. Éva Hortai
Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. István Bende
Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Csaba Fehér  Frigyes Gogola
 Mária Hajabács RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník Mgr. Imre Andruskó
Ing. László Győrfy  Mária Hajabács MUDr. Lajos Maurovich Horváth Ing. Péter Békési
Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas JUDr. Éva Hortai
 Attila Petheő Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Anton Marek
Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria
 Attila Farkas  Csaba Fehér  Frigyes Gogola  Mária Hajabács
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó
 Mária Hajabács MUDr. Anton Marek Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta
Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka  Attila Farkas
 Frigyes Gogola Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó Mgr. Imre Andruskó
MUDr. Anton Marek PaedDr. István Bende Ing. Attila Czíria  Attila Farkas
 Csaba Fehér  Frigyes Gogola  Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó
MUDr. Anton Marek RNDr. Géza Nagy Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó
Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende Ing. Attila Czíria  Attila Farkas
 Csaba Fehér  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy  Mária Hajabács
Ing. Béla Szabó Ing. Zoltán Varga Ing. István Zámbó Ing. László Stubendek
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende
Ing. Lajos Csonka  Attila Farkas  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy
MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Mgr. Štefan Zábojník MUDr. Anton Marek
Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Békési
PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas
 Frigyes Gogola Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai MUDr. Lajos Maurovich Horváth
RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó Mgr. Imre Andruskó
MUDr. Tamás Hollósy MUDr. Anton Marek Ing. László Stubendek Mgr. György Batta
Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria
 Attila Farkas  Frigyes Gogola  Mária Hajabács JUDr. Éva Hortai
MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy Mgr. Lajos Szép Mgr. Štefan Zábojník
Ing. István Zámbó Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tamás Hollósy MUDr. Anton Marek
Mgr. Štefan Zábojník Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka
Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Csaba Fehér  Frigyes Gogola
Ing. László Győrfy  Mária Hajabács JUDr. Éva Hortai MUDr. Lajos Maurovich Horváth
RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
Ing. Zoltán Varga Ing. István Zámbó Mgr. Imre Andruskó JUDr. Éva Hortai
MUDr. Anton Marek Ing. László Stubendek Mgr. György Batta PaedDr. István Bende
Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Frigyes Gogola
 Mária Hajabács RNDr. Géza Nagy Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó Ing. Péter Birkus
Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Anton Marek  Attila Petheő Ing. László Stubendek
MUDr. Péter Tóth Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Ing. Gábor Dékány
Ing. Imre Dubány  Attila Farkas  László Fazekas  Csaba Fehér
Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth
Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek JUDr. Tamás Novák  Attila Petheő
MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép Ing. István Zámbó

   Proti:
 Anton Andrássy JUDr. Vojtech Novák Mgr. Štefan Zábojník MVDr. Alexander Galgóczy
Mgr. Lajos Szép  Peter Hamran  Mária Vörösová JUDr. Éva Hortai
 Anton Andrássy Ing. Attila Czíria  Attila Petheő JUDr. Éva Hortai
Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Csaba Fehér  Frigyes Gogola
JUDr. Éva Hortai  Csaba Fehér Ing. Béla Szabó Ing. László Stubendek
Ing. Lajos Csonka Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Imre Dubány
 László Fazekas    Mgr. Lajos Szép

   Zdržali sa:
MUDr. Peter Tóth  Mihály Mácza MUDr. Anton Marek PhDr. János Kovács
Ing. Štefan Langschadl MUDr. Ludovít Horváth  Mihály Mácza Ing. László Győrfy
PhDr. János Kovács  Mária Hutter  Helena Belokosztolszká  Mária Vörösová
Ing. Peter Békési  Anton Andrássy Ing. Vojtech Szabó  Mihály Mácza
JUDr. Vojtech Novák  Anton Andrássy PhDr. János Kovács  Mihály Mácza
Mgr. Lajos Szép Ing. Peter Takács PaedDr. Štefan Bende PhDr. János Kovács
 Miklós Fehér JUDr. Éva Hortai PhDr. János Kovács Ing. Štefan Langschadl
Ing. Zoltán Varga  Attila Farkas  Miklós Fehér JUDr. Éva Hortai
Ing. István Zámbó  Mária Hajabács Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tamás Hollósy
Ing. László Stubendek Mgr. Štefan Zábojník Mgr. György Batta Ing. László Stubendek
Ing. Attila Czíria MUDr. Lajos Maurovich Horváth MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga
 Csaba Fehér  Frigyes Gogola  Attila Petheő Ing. László Győrfy
 Frigyes Gogola Ing. László Győrfy Mgr. Lajos Szép MUDr. Lajos Maurovich Horváth
 Csaba Fehér Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník Ing. Attila Czíria
MUDr. Tamás Hollósy Ing. László Győrfy  Attila Petheő MUDr. Lajos Maurovich Horváth
Ing. Gábor Dékány  Attila Farkas  Csaba Fehér MUDr. Tamás Hollósy
Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Tamás Novák Ing. István Zámbó
Ing. Péter Birkus Mgr. Štefan Zábojník

   Nehlasovali:


Číslo hlasovania: 408 - spresnenie Bod A
Číslo bodu: 7.
Uznesenie k Vyhodnoteniu hospodárenia Schola Comaromiensis za rok 2002


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

A) schvažuje

1. Výsledky hospodárenia Schola Comaromiensis za rok 2002,
2. Prebytok hospodárenia 1.071,- Sk použi na tvorbu FRIM,
3. Riaditežovi odmenu vo výške 30% z ročného platu.

 
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali:


Číslo hlasovania: 408 - spresnenie Bod A3
Číslo bodu: 7.
Uznesenie k Vyhodnoteniu hospodárenia Schola Comaromiensis za rok 2002


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

A) schvažuje

1. Výsledky hospodárenia Schola Comaromiensis za rok 2002,
2. Prebytok hospodárenia 1.071,- Sk použi na tvorbu FRIM,
3. Riaditežovi odmenu vo výške 30% z ročného platu.

 
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: