Číslo hlasovania: 409 - spresnenie Bod A
Číslo bodu: 7.
Uznesenie k Vyhodnoteniu hospodárenia Mestského kultúrneho strediska Komárno za rok 2002


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

A) konštatuje, že

Mestské kultúrne stredisko v Komárne svojou úspešnou činnosou sa aktívne podieža na rozvoji kultúrno-spoločenského života mesta Komárno,

B) schvažuje

1. Výsledky hospodárenia Mestského kultúrneho strediska Komárno za rok 2002,
2. Odpísanie straty vo výške 1.431 tis. Sk na archu FRIM,
3. Riaditežke Mestského kultúrneho strediska v Komárne odmenu vo výške 30% z ročného platu.

 
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 858
Proti: 28
Zdržali sa: 53
Nehlasovali: 0
Prítomní: 939


   Za:
Ing. Peter Békési  Mária Hutter  Attila Farkas JUDr. Éva Hortai
Ing. Péter Bábi  Mária Hajabácsová MUDr. Ludovít Horváth MUDr. Tibor Baštrnák
Ing. Gábor Cséplő Ing. Štefan Zámbó Ing. László Stubendek Ing. Štefan Langschadl
MUDr. Tamás Hollósy MUDr. Zoltán Sebők Ing. László Győrfy PhDr. Éva Dohnanec
Mgr. Imre Andruskó RNDr. Géza Nagy Ing. Vojtech Szabó Ing. Peter Takács
MUDr. Anton Marek JUDr. Éva Hortai Ing. Štefan Zámbó Ing. Peter Békési
Mgr. Štefan Zábojník Ing. László Győrfy Ing. Péter Bábi  Mihály Kiss
PhDr. Éva Dohnanec Ing. László Stubendek MVDr. Alexander Galgóczy PaedDr. Štefan Bende
 Mihály Mácza MUDr. Zoltán Sebők MUDr. Tibor Baštrnák RNDr. Géza Nagy
 Mária Vörösová  Helena Belokosztolszká MUDr. Peter Tóth  Attila Farkas
Mgr. Lajos Szép  Mária Hutter MUDr. Tamás Hollósy Ing. Gábor Cséplő
 Anton Andrássy PhDr. János Kovács MVDr. Alexander Galgóczy MUDr. Tibor Baštrnák
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Vojtech Novák MUDr. Anton Marek PhDr. Éva Dohnanec
Ing. László Győrfy PhDr. János Kovács Mgr. Lajos Szép Ing. László Stubendek
 Peter Hamran Ing. Peter Takács MUDr. Ludovít Horváth  Attila Farkas
PaedDr. Štefan Bende  Miklós Fehér JUDr. Éva Hortai MUDr. Peter Tóth
Ing. Vojtech Szabó  Mihály Mácza Ing. Štefan Langschadl Mgr. Štefan Zábojník
MUDr. Tamás Hollósy  Anton Andrássy Ing. Štefan Zámbó MUDr. Anton Marek
Ing. Štefan Zámbó Ing. László Győrfy Ing. Štefan Langschadl PhDr. Éva Dohnanec
PhDr. János Kovács  Mária Hutter MVDr. Alexander Galgóczy MUDr. Tamás Hollósy
 Mária Vörösová Mgr. Štefan Zábojník JUDr. Vojtech Novák  Helena Belokosztolszká
 Peter Hamran Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Baštrnák Ing. Vojtech Szabó
Ing. Peter Békési Ing. Peter Takács MUDr. Zoltán Sebők Ing. László Stubendek
 Mária Hajabácsová PaedDr. Štefan Bende Mgr. Lajos Szép RNDr. Géza Nagy
Ing. Peter Takács Ing. Štefan Zámbó  Attila Farkas PaedDr. Štefan Bende
Ing. Vojtech Szabó Ing. Peter Békési PhDr. János Kovács PhDr. Éva Dohnanec
Ing. Gábor Cséplő MUDr. Zoltán Sebők JUDr. Éva Hortai Mgr. Štefan Zábojník
Mgr. Lajos Szép  Mária Hutter  Miklós Fehér  Mária Hajabácsová
MUDr. Tamás Hollósy  Mihály Mácza MUDr. Peter Tóth Ing. László Stubendek
Ing. László Győrfy Ing. Péter Bábi Ing. Štefan Zámbó  Attila Farkas
PhDr. Éva Dohnanec  Mihály Mácza MVDr. Alexander Galgóczy Ing. Vojtech Szabó
MUDr. Tamás Hollósy Ing. László Stubendek Ing. Marian Michálek Ing. Peter Takács
Ing. László Győrfy Mgr. Lajos Szép RNDr. Géza Nagy  Anton Andrássy
Ing. Zoltán Varga MUDr. Zoltán Sebők Ing. Peter Takács Ing. Péter Bábi
 Miklós Fehér MUDr. Peter Tóth JUDr. Éva Hortai  Mária Hutter
MUDr. Anton Marek  Mihály Mácza Mgr. Imre Andruskó RNDr. Géza Nagy
Ing. László Győrfy Ing. Gábor Cséplő MUDr. Tamás Hollósy Ing. Marian Michálek
Mgr. Lajos Szép  Mária Hajabácsová  Helena Belokosztolszká PaedDr. Štefan Bende
MUDr. Ludovít Horváth  Attila Farkas Ing. László Stubendek PhDr. Éva Dohnanec
Ing. Štefan Zámbó Ing. Štefan Langschadl JUDr. Vojtech Novák  Anton Andrássy
PhDr. Éva Dohnanec  Helena Belokosztolszká  Mihály Mácza Mgr. Lajos Szép
RNDr. Géza Nagy  Mihály Kiss  Attila Farkas MUDr. Tamás Hollósy
Ing. László Stubendek  Mária Hajabácsová MVDr. Alexander Galgóczy PhDr. János Kovács
MUDr. Ludovít Horváth Mgr. Štefan Zábojník  Mihály Mácza Mgr. Lajos Szép
Ing. Peter Takács  Mária Hutter MUDr. Zoltán Sebők  Anton Andrássy
Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai PhDr. Éva Dohnanec Ing. Peter Békési
 Helena Belokosztolszká RNDr. Géza Nagy MUDr. Anton Marek Ing. László Stubendek
Ing. Gábor Cséplő Ing. Péter Bábi MUDr. Ludovít Horváth Ing. Zoltán Varga
PaedDr. Štefan Bende JUDr. Vojtech Novák MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník
Mgr. Imre Andruskó  Attila Farkas Ing. Vojtech Szabó MVDr. Alexander Galgóczy
JUDr. Éva Hortai  Attila Petheő Ing. Péter Békési  Miklós Fehér
Ing. Lajos Csonka Mgr. Imre Andruskó MUDr. Lajos Maurovich Horváth Ing. Béla Szabó
 Attila Farkas Ing. László Stubendek PaedDr. István Bende Ing. Attila Czíria
RNDr. Géza Nagy Mgr. György Batta  Csaba Fehér MUDr. Anton Marek
Mgr. Štefan Zábojník Mgr. Lajos Szép  Frigyes Gogola  Mária Hajabács
Ing. István Zámbó Ing. László Győrfy Mgr. Lajos Szép Ing. Béla Szabó
MUDr. Lajos Maurovich Horváth Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tamás Hollósy MUDr. Péter Tóth
 Attila Farkas  Mária Hajabács Ing. István Zámbó Ing. László Stubendek
Mgr. Štefan Zábojník PaedDr. István Bende MUDr. Anton Marek Ing. Zoltán Varga
Mgr. György Batta Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Csaba Fehér
 Frigyes Gogola  Attila Petheő JUDr. Éva Hortai Ing. László Győrfy
RNDr. Géza Nagy Mgr. Lajos Szép Ing. Béla Szabó Mgr. Štefan Zábojník
MUDr. Anton Marek Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta MUDr. Lajos Maurovich Horváth
Ing. Péter Békési MUDr. Tamás Hollósy  Attila Petheő Ing. Zoltán Varga
PaedDr. István Bende Ing. István Zámbó  Attila Farkas Ing. László Stubendek
Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Miklós Fehér Mgr. Imre Andruskó
Mgr. György Batta PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria
 Csaba Fehér  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy  Mária Hajabács
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek RNDr. Géza Nagy
 Attila Petheő Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth
Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó MUDr. Lajos Maurovich Horváth
 Miklós Fehér Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
RNDr. Géza Nagy Ing. Béla Szabó Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta
Ing. Péter Békési Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas
 Csaba Fehér  Frigyes Gogola  Mária Hajabács  Attila Petheő
Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník
Ing. László Stubendek MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga Ing. István Zámbó
Ing. Béla Szabó Mgr. Imre Andruskó Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende
Ing. Lajos Csonka  Csaba Fehér  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy
 Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy MUDr. Lajos Maurovich Horváth  Attila Petheő
 Attila Farkas Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy Ing. Béla Szabó
Ing. István Zámbó Ing. Lajos Csonka  Csaba Fehér  Frigyes Gogola
 Mária Hajabács Mgr. Lajos Szép Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník
Mgr. Imre Andruskó  Attila Farkas  Miklós Fehér JUDr. Éva Hortai
RNDr. Géza Nagy Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. György Batta
Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria
 Frigyes Gogola Ing. László Győrfy MUDr. Anton Marek  Attila Petheő
Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta
Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria
 Attila Farkas  Miklós Fehér  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek MUDr. Lajos Maurovich Horváth
RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník
Ing. István Zámbó MUDr. Lajos Maurovich Horváth Mgr. Imre Andruskó Mgr. Lajos Szép
Ing. László Győrfy RNDr. Géza Nagy JUDr. Éva Hortai Ing. László Stubendek
Mgr. Štefan Zábojník Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Csaba Fehér
 Frigyes Gogola Mgr. Imre Andruskó  Miklós Fehér Ing. Péter Békési
PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas
 Frigyes Gogola JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek  Attila Petheő
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth JUDr. Éva Hortai
Mgr. György Batta Ing. Péter Békési Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria
 Attila Farkas  Csaba Fehér  Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy
RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő Ing. Béla Szabó MUDr. Péter Tóth
Mgr. Štefan Zábojník Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta
Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria
 Attila Farkas  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy
MUDr. Anton Marek RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép Ing. István Zámbó Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta
Ing. Péter Békési  Csaba Fehér  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy
JUDr. Éva Hortai MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy Mgr. Lajos Szép
Ing. Zoltán Varga  Miklós Fehér JUDr. Éva Hortai Ing. László Stubendek
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka
Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Csaba Fehér  Frigyes Gogola
Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy MUDr. Anton Marek RNDr. Géza Nagy
Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. László Stubendek
Ing. Béla Szabó Mgr. Imre Andruskó Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende
Ing. Lajos Csonka  Attila Farkas  Csaba Fehér  Frigyes Gogola
Ing. László Győrfy  Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy Mgr. Lajos Szép Ing. Zoltán Varga
Mgr. Štefan Zábojník Mgr. Imre Andruskó  Miklós Fehér Ing. Béla Szabó
Mgr. György Batta PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria
 Attila Farkas  Csaba Fehér  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy
 Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek
MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő Mgr. Lajos Szép
Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó Ing. László Győrfy Mgr. Imre Andruskó
PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka  Attila Farkas  Frigyes Gogola
MUDr. Anton Marek MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Mgr. Štefan Zábojník  Miklós Fehér
 Mária Hajabács Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta
Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria
 Attila Farkas  Csaba Fehér  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek RNDr. Géza Nagy
 Attila Petheő Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép Ing. Zoltán Varga
Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó
Mgr. György Batta Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka
 Attila Farkas  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy  Mária Hajabács
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek MUDr. Lajos Maurovich Horváth
RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó Ing. László Stubendek
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Békési Ing. Lajos Csonka
Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Csaba Fehér  Frigyes Gogola
JUDr. Éva Hortai MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép Ing. István Zámbó Mgr. Imre Andruskó
Mgr. György Batta Ing. Péter Békési Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria
 Attila Farkas  Csaba Fehér  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy
JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy
 Attila Petheő Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép Mgr. Štefan Zábojník
Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. István Bende
Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Csaba Fehér
 Frigyes Gogola Ing. László Győrfy  Mária Hajabács JUDr. Éva Hortai
MUDr. Lajos Maurovich Horváth  Attila Petheő Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
Mgr. Štefan Zábojník Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. István Bende
Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Frigyes Gogola
JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník
PaedDr. István Bende Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta
Ing. Péter Békési Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas
 Csaba Fehér  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy  Mária Hajabács
MUDr. Anton Marek RNDr. Géza Nagy Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó JUDr. Éva Hortai
Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. István Bende
Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Csaba Fehér  Frigyes Gogola
 Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník
Mgr. Imre Andruskó Ing. László Győrfy  Mária Hajabács MUDr. Lajos Maurovich Horváth
Ing. Péter Békési Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas
JUDr. Éva Hortai  Attila Petheő Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
MUDr. Anton Marek Mgr. Imre Andruskó Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende
Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Csaba Fehér
 Frigyes Gogola  Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó  Mária Hajabács Mgr. Imre Andruskó
Mgr. György Batta Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende  Attila Farkas
 Frigyes Gogola Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó Mgr. Imre Andruskó
MUDr. Anton Marek Ing. László Stubendek Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende
Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Csaba Fehér
Ing. László Győrfy  Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó
 Miklós Fehér MUDr. Anton Marek RNDr. Géza Nagy Ing. László Stubendek
Mgr. Imre Andruskó Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende Ing. Attila Czíria
 Attila Farkas  Csaba Fehér  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy
 Mária Hajabács Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép Ing. Zoltán Varga
Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta
Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria
 Attila Farkas  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy MUDr. Lajos Maurovich Horváth
RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
MUDr. Péter Tóth MUDr. Anton Marek Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta
Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende Ing. Attila Czíria  Attila Farkas
 Frigyes Gogola Ing. László Győrfy MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy
 Attila Petheő Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép Ing. Zoltán Varga
Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tamás Hollósy
MUDr. Anton Marek Ing. László Stubendek Mgr. György Batta Ing. Péter Békési
PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas
 Frigyes Gogola Ing. László Győrfy  Mária Hajabács MUDr. Lajos Maurovich Horváth
RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tamás Hollósy
MUDr. Anton Marek Mgr. Štefan Zábojník Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende
Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Csaba Fehér
 Frigyes Gogola Ing. László Győrfy  Mária Hajabács MUDr. Lajos Maurovich Horváth
RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
Ing. Zoltán Varga Ing. István Zámbó Mgr. Imre Andruskó JUDr. Éva Hortai
Ing. László Stubendek Mgr. György Batta PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka
Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Mária Hajabács MUDr. Lajos Maurovich Horváth
RNDr. Géza Nagy Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép Ing. Zoltán Varga
Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó  Juraj Bača Ing. Péter Birkus
Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Anton Marek JUDr. Tamás Novák  Attila Petheő
Ing. László Stubendek MUDr. Péter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Mgr. Imre Andruskó
 Juraj Bača Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány  Attila Farkas
 László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč JUDr. Éva Hortai
Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek JUDr. Tamás Novák
 Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:
Mgr. Lajos Szép  Mária Vörösová Mgr. Štefan Zábojník MVDr. Alexander Galgóczy
MUDr. Peter Tóth  Anton Andrássy JUDr. Vojtech Novák  Mihály Kiss
 Anton Andrássy Ing. Zoltán Varga Ing. Lajos Csonka Mgr. Štefan Zábojník
MUDr. Lajos Maurovich Horváth  Miklós Fehér  Csaba Fehér JUDr. Éva Hortai
Ing. Lajos Csonka Mgr. Imre Andruskó Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány
 László Fazekas  Csaba Fehér MUDr. Tamás Hollósy   
Mgr. Béla Keszegh MUDr. Zsolt Sebő Mgr. Lajos Szép Ing. Péter Birkus

   Zdržali sa:
PhDr. János Kovács MUDr. Anton Marek  Peter Hamran PaedDr. Štefan Bende
 Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák  Mária Hajabácsová Ing. Štefan Langschadl
 Anton Andrássy MVDr. Alexander Galgóczy PhDr. János Kovács MVDr. Alexander Galgóczy
 Anton Andrássy  Miklós Fehér Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai
Ing. Marian Michálek PhDr. János Kovács Ing. Štefan Langschadl Mgr. György Batta
Ing. Attila Czíria  Miklós Fehér JUDr. Éva Hortai  Miklós Fehér
JUDr. Éva Hortai Mgr. György Batta Ing. Péter Békési Ing. Attila Czíria
MUDr. Tamás Hollósy MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy Ing. Zoltán Varga
Mgr. Imre Andruskó PaedDr. István Bende  Frigyes Gogola MUDr. Lajos Maurovich Horváth
MUDr. Lajos Maurovich Horváth Ing. László Stubendek PaedDr. István Bende MUDr. Tamás Hollósy
MUDr. Anton Marek Ing. Péter Békési Ing. Attila Czíria MUDr. Anton Marek
Mgr. Štefan Zábojník Mgr. Štefan Zábojník  Frigyes Gogola Mgr. György Batta
Ing. László Győrfy Ing. Kornél Horváth Ing. Béla Szabó Ing. István Zámbó
MUDr. Tamás Hollósy

   Nehlasovali:


Číslo hlasovania: 409 - spresnenie Bod B
Číslo bodu: 7.
Uznesenie k Vyhodnoteniu hospodárenia Mestského kultúrneho strediska Komárno za rok 2002


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

A) konštatuje, že

Mestské kultúrne stredisko v Komárne svojou úspešnou činnosou sa aktívne podieža na rozvoji kultúrno-spoločenského života mesta Komárno,

B) schvažuje

1. Výsledky hospodárenia Mestského kultúrneho strediska Komárno za rok 2002,
2. Odpísanie straty vo výške 1.431 tis. Sk na archu FRIM,
3. Riaditežke Mestského kultúrneho strediska v Komárne odmenu vo výške 30% z ročného platu.

 
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 763
Proti: 6
Zdržali sa: 38
Nehlasovali: 0
Prítomní: 807


   Za:
JUDr. Éva Hortai MUDr. Zoltán Sebők Ing. Péter Bábi Ing. László Győrfy
 Attila Farkas MUDr. Tibor Baštrnák MVDr. Alexander Galgóczy PhDr. Éva Dohnanec
Ing. Gábor Cséplő JUDr. Vojtech Novák MUDr. Anton Marek Mgr. Imre Andruskó
 Mária Vörösová  Anton Andrássy Ing. László Győrfy Ing. Peter Békési
Ing. Péter Bábi MUDr. Peter Tóth MUDr. Tamás Hollósy  Miklós Fehér
PhDr. János Kovács JUDr. Vojtech Novák Ing. Štefan Zámbó JUDr. Éva Hortai
MUDr. Ludovít Horváth  Mihály Mácza Mgr. Lajos Szép Ing. Gábor Cséplő
 Mária Hutter MVDr. Alexander Galgóczy Ing. László Stubendek Mgr. Štefan Zábojník
PaedDr. Štefan Bende Ing. Peter Takács Ing. Štefan Langschadl RNDr. Géza Nagy
 Attila Farkas  Mihály Kiss MUDr. Tibor Baštrnák MUDr. Zoltán Sebők
 Helena Belokosztolszká Ing. Peter Békési Ing. Gábor Cséplő PaedDr. Štefan Bende
Ing. Peter Takács MUDr. Tamás Hollósy  Helena Belokosztolszká  Miklós Fehér
Ing. Štefan Zámbó Ing. Vojtech Szabó RNDr. Géza Nagy Ing. Péter Bábi
JUDr. Éva Hortai  Mária Hutter MVDr. Alexander Galgóczy Ing. László Stubendek
Ing. László Győrfy Ing. Štefan Langschadl PhDr. János Kovács  Attila Farkas
Mgr. Štefan Zábojník  Mihály Mácza MUDr. Peter Tóth MUDr. Zoltán Sebők
Mgr. Lajos Szép  Anton Andrássy PhDr. Éva Dohnanec  Mária Hutter
MUDr. Anton Marek MVDr. Alexander Galgóczy Ing. Štefan Langschadl  Mihály Mácza
MUDr. Ludovít Horváth  Miklós Fehér Ing. Gábor Cséplő PhDr. Éva Dohnanec
Ing. Vojtech Szabó Ing. Štefan Zámbó PhDr. János Kovács Mgr. Lajos Szép
RNDr. Géza Nagy Mgr. Imre Andruskó Ing. Marian Michálek Ing. László Stubendek
PaedDr. Štefan Bende Ing. Peter Takács Ing. Péter Bábi MUDr. Tamás Hollósy
 Attila Farkas  Mária Hajabácsová MUDr. Tamás Hollósy PhDr. János Kovács
MUDr. Zoltán Sebők  Mária Hutter MUDr. Anton Marek  Mihály Mácza
PhDr. Éva Dohnanec Ing. Peter Takács  Attila Farkas MVDr. Alexander Galgóczy
MUDr. Peter Tóth Ing. Péter Bábi  Helena Belokosztolszká Ing. Zoltán Varga
Ing. László Stubendek Ing. Gábor Cséplő PaedDr. Štefan Bende Ing. Marian Michálek
JUDr. Éva Hortai Mgr. Lajos Szép MUDr. Ludovít Horváth Ing. László Győrfy
RNDr. Géza Nagy Mgr. Imre Andruskó  Miklós Fehér  Mihály Kiss
Mgr. Lajos Szép  Anton Andrássy  Mihály Mácza Ing. László Stubendek
Ing. Štefan Zámbó RNDr. Géza Nagy PhDr. Éva Dohnanec Ing. Péter Bábi
JUDr. Vojtech Novák  Attila Farkas  Mária Hutter MUDr. Tamás Hollósy
Mgr. Imre Andruskó Ing. László Győrfy Ing. Vojtech Szabó MVDr. Alexander Galgóczy
 Mária Hajabácsová PhDr. János Kovács MUDr. Anton Marek  Helena Belokosztolszká
Ing. Zoltán Varga MUDr. Zoltán Sebők  Miklós Fehér Mgr. Štefan Zábojník
JUDr. Éva Hortai MUDr. Ludovít Horváth Ing. Gábor Cséplő Ing. Peter Takács
RNDr. Géza Nagy Mgr. Imre Andruskó Ing. Marian Michálek MUDr. Peter Tóth
Ing. Štefan Langschadl JUDr. Vojtech Novák Ing. László Stubendek Mgr. Lajos Szép
Mgr. Štefan Zábojník Ing. Zoltán Varga MUDr. Ludovít Horváth Ing. Vojtech Szabó
MUDr. Anton Marek MUDr. Tamás Hollósy  Anton Andrássy PhDr. János Kovács
JUDr. Éva Hortai  Helena Belokosztolszká MUDr. Zoltán Sebők MVDr. Alexander Galgóczy
PaedDr. Štefan Bende  Mihály Mácza Mgr. Lajos Szép Ing. László Győrfy
RNDr. Géza Nagy Ing. Béla Szabó MUDr. Lajos Maurovich Horváth Mgr. Imre Andruskó
MUDr. Tamás Hollósy MUDr. Péter Tóth  Attila Farkas  Mária Hajabács
Ing. István Zámbó Ing. László Stubendek  Miklós Fehér Mgr. Štefan Zábojník
PaedDr. István Bende MUDr. Anton Marek Ing. Zoltán Varga Mgr. György Batta
Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Csaba Fehér  Frigyes Gogola
 Attila Petheő Ing. László Stubendek Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria
 Miklós Fehér JUDr. Éva Hortai Ing. László Győrfy RNDr. Géza Nagy
Mgr. Lajos Szép Mgr. Štefan Zábojník Ing. Béla Szabó Mgr. Imre Andruskó
MUDr. Lajos Maurovich Horváth Ing. Péter Békési MUDr. Tamás Hollósy  Attila Petheő
PaedDr. István Bende Ing. István Zámbó  Attila Farkas Mgr. Imre Andruskó
Mgr. György Batta PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria
 Miklós Fehér  Csaba Fehér  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy
 Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek
RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó
MUDr. Lajos Maurovich Horváth MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai RNDr. Géza Nagy
Ing. Béla Szabó Mgr. György Batta Ing. Péter Békési Ing. Lajos Csonka
 Attila Farkas  Csaba Fehér  Frigyes Gogola  Mária Hajabács
 Attila Petheő Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga
Mgr. Štefan Zábojník Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
Ing. István Zámbó Mgr. György Batta Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria
 Csaba Fehér  Frigyes Gogola  Mária Hajabács Mgr. Lajos Szép
Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník MUDr. Lajos Maurovich Horváth Mgr. Imre Andruskó
 Attila Farkas  Miklós Fehér JUDr. Éva Hortai RNDr. Géza Nagy
Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. György Batta Ing. Péter Békési
PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Frigyes Gogola
Ing. László Győrfy MUDr. Anton Marek  Attila Petheő Mgr. Lajos Szép
MUDr. Péter Tóth Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Békési
PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas
 Miklós Fehér  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy
 Attila Petheő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó
MUDr. Lajos Maurovich Horváth Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tamás Hollósy  Attila Farkas
 Mária Hajabács Mgr. Lajos Szép Ing. László Győrfy RNDr. Géza Nagy
JUDr. Éva Hortai Ing. László Stubendek Mgr. György Batta Ing. Lajos Csonka
Ing. Attila Czíria  Csaba Fehér  Frigyes Gogola Mgr. Imre Andruskó
 Miklós Fehér Ing. László Stubendek Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende
Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Frigyes Gogola
JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy
 Attila Petheő Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth
Ing. Zoltán Varga JUDr. Éva Hortai Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó
Mgr. György Batta PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria
 Attila Farkas  Csaba Fehér  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy
 Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy
 Attila Petheő Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth
Mgr. Štefan Zábojník Ing. László Stubendek Mgr. György Batta PaedDr. István Bende
Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy
MUDr. Tamás Hollósy MUDr. Anton Marek RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő
Mgr. Lajos Szép Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó Ing. László Stubendek
Mgr. Imre Andruskó PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka  Csaba Fehér
 Frigyes Gogola MUDr. Anton Marek MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy
Mgr. Lajos Szép Mgr. Štefan Zábojník JUDr. Éva Hortai Ing. László Stubendek
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende
Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Csaba Fehér
 Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy MUDr. Anton Marek MUDr. Lajos Maurovich Horváth
RNDr. Géza Nagy Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Ing. István Zámbó
Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Imre Andruskó Ing. Péter Békési
PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka  Attila Farkas  Csaba Fehér
 Frigyes Gogola Ing. László Győrfy  Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy
 Attila Petheő Mgr. Lajos Szép Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník
Ing. István Zámbó Mgr. Imre Andruskó  Miklós Fehér Ing. Béla Szabó
Mgr. György Batta PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria
 Attila Farkas  Csaba Fehér  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy
 Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek
RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő Mgr. Lajos Szép Ing. Zoltán Varga
Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó  Mária Hajabács Ing. László Stubendek
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende
Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Csaba Fehér
 Frigyes Gogola Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai RNDr. Géza Nagy
 Attila Petheő Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép Mgr. Štefan Zábojník
Ing. István Zámbó Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. István Bende
 Frigyes Gogola Ing. László Győrfy  Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő
Mgr. Lajos Szép Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó
Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Békési
Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Csaba Fehér
 Frigyes Gogola JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek MUDr. Lajos Maurovich Horváth
RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
Ing. István Zámbó Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Békési
Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Csaba Fehér
 Frigyes Gogola Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek
MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép Mgr. Štefan Zábojník Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó
Mgr. György Batta Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka
Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Csaba Fehér  Frigyes Gogola
Ing. László Győrfy  Mária Hajabács JUDr. Éva Hortai MUDr. Lajos Maurovich Horváth
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép Mgr. Štefan Zábojník Mgr. Imre Andruskó
Mgr. György Batta PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria
 Attila Farkas  Csaba Fehér  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy
JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník
Ing. István Zámbó PaedDr. István Bende  Miklós Fehér Ing. László Stubendek
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Békési Ing. Lajos Csonka
Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Csaba Fehér  Frigyes Gogola
Ing. László Győrfy  Mária Hajabács MUDr. Anton Marek RNDr. Géza Nagy
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník
Ing. István Zámbó JUDr. Éva Hortai Ing. László Stubendek Mgr. György Batta
PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Csaba Fehér
 Frigyes Gogola  Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy RNDr. Géza Nagy
 Attila Petheő Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép Ing. Zoltán Varga
Mgr. Štefan Zábojník Mgr. Imre Andruskó Ing. László Győrfy  Mária Hajabács
MUDr. Lajos Maurovich Horváth MUDr. Anton Marek Ing. Péter Békési Ing. Lajos Csonka
Ing. Attila Czíria JUDr. Éva Hortai  Attila Petheő Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó MUDr. Anton Marek
Mgr. Imre Andruskó Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka
Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Csaba Fehér  Frigyes Gogola
 Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai RNDr. Géza Nagy
 Attila Petheő Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép Mgr. Štefan Zábojník
Ing. István Zámbó  Mária Hajabács MUDr. Anton Marek Mgr. Imre Andruskó
Mgr. György Batta Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende  Attila Farkas
 Frigyes Gogola Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó Mgr. Imre Andruskó
MUDr. Anton Marek Ing. László Stubendek Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende
Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Csaba Fehér
Ing. László Győrfy  Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó
 Miklós Fehér MUDr. Anton Marek RNDr. Géza Nagy Ing. László Stubendek
Mgr. Imre Andruskó Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende Ing. Attila Czíria
 Csaba Fehér  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy  Mária Hajabács
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník
Ing. István Zámbó Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta
PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas
 Frigyes Gogola Ing. László Győrfy MUDr. Lajos Maurovich Horváth  Attila Petheő
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Mgr. Štefan Zábojník
MUDr. Anton Marek Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Békési
PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas
Ing. László Győrfy RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tamás Hollósy MUDr. Anton Marek Ing. László Stubendek
Mgr. György Batta Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka
Ing. Attila Czíria  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy  Mária Hajabács
JUDr. Éva Hortai MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tamás Hollósy MUDr. Anton Marek Mgr. Štefan Zábojník
Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria
 Attila Farkas  Csaba Fehér  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy
 Mária Hajabács JUDr. Éva Hortai MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy
 Attila Petheő Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép Ing. Zoltán Varga
Ing. István Zámbó  Juraj Bača Ing. Péter Birkus Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Kornél Horváth MUDr. Anton Marek JUDr. Tamás Novák Ing. László Stubendek
Mgr. Štefan Zábojník Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Ing. Gábor Dékány
Ing. Imre Dubány  Attila Farkas  László Fazekas  Csaba Fehér
Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth
Mgr. Béla Keszegh JUDr. Tamás Novák  Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép Ing. István Zámbó

   Proti:
 Miklós Fehér Ing. László Győrfy  Csaba Fehér MUDr. Tamás Hollósy
MUDr. Zsolt Sebő Mgr. Lajos Szép

   Zdržali sa:
PhDr. János Kovács  Anton Andrássy PhDr. Éva Dohnanec  Anton Andrássy
JUDr. Vojtech Novák  Anton Andrássy Ing. Béla Szabó Ing. Péter Békési
Mgr. Štefan Zábojník Ing. Lajos Csonka MUDr. Lajos Maurovich Horváth Ing. Béla Szabó
Mgr. György Batta Ing. Péter Békési  Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai Ing. Zoltán Varga Ing. István Zámbó  Frigyes Gogola
Mgr. Štefan Zábojník  Miklós Fehér Ing. László Stubendek Ing. Lajos Csonka
 Attila Farkas MUDr. Lajos Maurovich Horváth Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta
Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány  Attila Farkas  László Fazekas
   Mgr. Béla Keszegh MUDr. Péter Tóth Ing. István Zámbó
MUDr. Anton Marek Mgr. Štefan Zábojník

   Nehlasovali:


Číslo hlasovania: 409 - spresnenie Bod B3
Číslo bodu: 7.
Uznesenie k Vyhodnoteniu hospodárenia Mestského kultúrneho strediska Komárno za rok 2002


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

A) konštatuje, že

Mestské kultúrne stredisko v Komárne svojou úspešnou činnosou sa aktívne podieža na rozvoji kultúrno-spoločenského života mesta Komárno,

B) schvažuje

1. Výsledky hospodárenia Mestského kultúrneho strediska Komárno za rok 2002,
2. Odpísanie straty vo výške 1.431 tis. Sk na archu FRIM,
3. Riaditežke Mestského kultúrneho strediska v Komárne odmenu vo výške 30% z ročného platu.

 
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 743
Proti: 37
Zdržali sa: 31
Nehlasovali: 0
Prítomní: 811


   Za:
PhDr. Éva Dohnanec Ing. László Stubendek Ing. Štefan Langschadl RNDr. Géza Nagy
MUDr. Ludovít Horváth Ing. Gábor Cséplő MUDr. Tamás Hollósy MUDr. Zoltán Sebők
 Attila Farkas JUDr. Éva Hortai Ing. Peter Békési Mgr. Imre Andruskó
Ing. Vojtech Szabó MUDr. Peter Tóth  Mária Hutter Ing. László Győrfy
Ing. Štefan Zámbó Ing. Péter Bábi MUDr. Tibor Baštrnák PaedDr. Štefan Bende
 Mária Hajabácsová Mgr. Imre Andruskó JUDr. Éva Hortai RNDr. Géza Nagy
PaedDr. Štefan Bende  Mihály Mácza Mgr. Lajos Szép  Helena Belokosztolszká
 Anton Andrássy PhDr. János Kovács MUDr. Peter Tóth JUDr. Vojtech Novák
 Attila Farkas MUDr. Tamás Hollósy PhDr. Éva Dohnanec  Mária Hajabácsová
JUDr. Vojtech Novák  Helena Belokosztolszká PaedDr. Štefan Bende  Peter Hamran
MUDr. Peter Tóth Ing. Péter Bábi Ing. László Győrfy Ing. Gábor Cséplő
 Mária Hutter  Mária Vörösová Ing. Štefan Zámbó  Mihály Mácza
 Mária Hajabácsová Mgr. Imre Andruskó JUDr. Éva Hortai RNDr. Géza Nagy
Ing. Štefan Langschadl PhDr. János Kovács Mgr. Lajos Szép MUDr. Tibor Baštrnák
Ing. Peter Takács  Mihály Kiss  Attila Farkas MUDr. Zoltán Sebők
 Miklós Fehér MUDr. Tamás Hollósy MVDr. Alexander Galgóczy PhDr. Éva Dohnanec
Ing. Peter Békési  Anton Andrássy MUDr. Anton Marek PhDr. János Kovács
PhDr. Éva Dohnanec MUDr. Zoltán Sebők Ing. László Stubendek  Mária Hutter
Ing. Štefan Zámbó MUDr. Tibor Baštrnák  Mária Hajabácsová Mgr. Štefan Zábojník
Ing. László Győrfy Ing. Štefan Langschadl Ing. Vojtech Szabó JUDr. Vojtech Novák
JUDr. Éva Hortai MVDr. Alexander Galgóczy  Peter Hamran PaedDr. Štefan Bende
Ing. Peter Takács Mgr. Lajos Szép  Mária Vörösová  Helena Belokosztolszká
MUDr. Tamás Hollósy Mgr. Imre Andruskó Mgr. Štefan Zábojník Ing. Vojtech Szabó
Mgr. Lajos Szép MUDr. Ludovít Horváth  Mihály Mácza PhDr. János Kovács
Ing. Peter Békési Ing. Gábor Cséplő PhDr. János Kovács Mgr. Imre Andruskó
Ing. Vojtech Szabó MUDr. Anton Marek MVDr. Alexander Galgóczy PhDr. Éva Dohnanec
 Mihály Mácza MUDr. Ludovít Horváth  Miklós Fehér Ing. Štefan Langschadl
MUDr. Zoltán Sebők Ing. Marian Michálek RNDr. Géza Nagy Mgr. Lajos Szép
Ing. László Győrfy Ing. Peter Takács Ing. László Stubendek  Anton Andrássy
 Attila Farkas JUDr. Vojtech Novák PaedDr. Štefan Bende Ing. Štefan Zámbó
 Attila Farkas PaedDr. Štefan Bende MUDr. Anton Marek  Anton Andrássy
 Mária Hutter Ing. Zoltán Varga PhDr. János Kovács Ing. László Győrfy
 Mária Hajabácsová MUDr. Ludovít Horváth RNDr. Géza Nagy MUDr. Zoltán Sebők
Mgr. Imre Andruskó  Mihály Mácza Ing. Marian Michálek Ing. Péter Bábi
MUDr. Peter Tóth MVDr. Alexander Galgóczy JUDr. Éva Hortai  Miklós Fehér
Ing. Peter Takács MUDr. Tamás Hollósy PhDr. Éva Dohnanec Mgr. Lajos Szép
Ing. László Stubendek Ing. Gábor Cséplő Mgr. Lajos Szép Ing. Štefan Zámbó
 Mihály Mácza Ing. Péter Bábi  Attila Farkas  Mária Hutter
MVDr. Alexander Galgóczy JUDr. Éva Hortai MUDr. Tamás Hollósy MUDr. Ludovít Horváth
Ing. Vojtech Szabó Ing. László Győrfy  Mária Hajabácsová MUDr. Zoltán Sebők
Ing. Štefan Langschadl Mgr. Imre Andruskó  Miklós Fehér PhDr. Éva Dohnanec
RNDr. Géza Nagy Ing. Zoltán Varga Ing. Gábor Cséplő  Attila Farkas
Mgr. Štefan Zábojník JUDr. Vojtech Novák Ing. Vojtech Szabó  Anton Andrássy
PaedDr. Štefan Bende Ing. Marian Michálek RNDr. Géza Nagy MUDr. Anton Marek
Ing. Peter Takács MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai MUDr. Ludovít Horváth
Mgr. Lajos Szép Ing. Štefan Langschadl  Mihály Mácza Ing. Zoltán Varga
PhDr. Éva Dohnanec  Helena Belokosztolszká MUDr. Peter Tóth Ing. László Stubendek
Ing. László Győrfy  Mária Hutter MVDr. Alexander Galgóczy MUDr. Zoltán Sebők
Mgr. Imre Andruskó  Attila Farkas MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy
Mgr. Imre Andruskó Ing. Lajos Csonka Ing. Béla Szabó Ing. Attila Czíria
 Frigyes Gogola Mgr. Lajos Szép Mgr. Štefan Zábojník Mgr. György Batta
MUDr. Anton Marek Ing. László Győrfy Mgr. Lajos Szép Ing. László Győrfy
RNDr. Géza Nagy Ing. Béla Szabó MUDr. Lajos Maurovich Horváth Mgr. Imre Andruskó
MUDr. Tamás Hollósy MUDr. Péter Tóth  Attila Farkas  Mária Hajabács
Ing. István Zámbó Ing. László Stubendek  Miklós Fehér Mgr. Štefan Zábojník
PaedDr. István Bende MUDr. Anton Marek Ing. Zoltán Varga Mgr. György Batta
Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Csaba Fehér  Frigyes Gogola
 Attila Petheő JUDr. Éva Hortai Ing. László Győrfy RNDr. Géza Nagy
Mgr. Lajos Szép Mgr. Štefan Zábojník Ing. Béla Szabó Mgr. Imre Andruskó
MUDr. Lajos Maurovich Horváth Ing. Péter Békési MUDr. Tamás Hollósy  Attila Petheő
Ing. Zoltán Varga PaedDr. István Bende Ing. István Zámbó  Attila Farkas
Ing. László Stubendek Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Miklós Fehér
Mgr. György Batta PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria
 Csaba Fehér  Miklós Fehér  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy
 Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek
RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó
MUDr. Lajos Maurovich Horváth Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
RNDr. Géza Nagy Ing. Béla Szabó Mgr. György Batta Ing. Péter Békési
Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Csaba Fehér
 Frigyes Gogola  Mária Hajabács  Attila Petheő Mgr. Lajos Szép
MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník  Attila Farkas
 Miklós Fehér Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
Ing. Béla Szabó Ing. István Zámbó Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta
Ing. Péter Békési Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Csaba Fehér
 Frigyes Gogola  Mária Hajabács  Attila Petheő Mgr. Lajos Szép
Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník MUDr. Lajos Maurovich Horváth Mgr. Imre Andruskó
RNDr. Géza Nagy Ing. Béla Szabó Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende
Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy
MUDr. Anton Marek Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth MUDr. Lajos Maurovich Horváth
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tamás Hollósy  Attila Farkas  Mária Hajabács
Mgr. Lajos Szép Ing. László Győrfy RNDr. Géza Nagy JUDr. Éva Hortai
Ing. László Stubendek  Miklós Fehér Mgr. Štefan Zábojník Mgr. György Batta
Ing. Attila Czíria  Csaba Fehér  Frigyes Gogola  Miklós Fehér
Ing. László Stubendek PaedDr. István Bende Ing. Attila Czíria  Attila Farkas
JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek  Attila Petheő Ing. Béla Szabó
MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga JUDr. Éva Hortai Ing. László Stubendek
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende
Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Csaba Fehér
 Frigyes Gogola Ing. László Győrfy  Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy
MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Mgr. Štefan Zábojník  Miklós Fehér
Ing. László Stubendek Mgr. György Batta Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende
Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas Ing. László Győrfy
MUDr. Tamás Hollósy RNDr. Géza Nagy Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
Ing. István Zámbó  Miklós Fehér Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta
Ing. Péter Békési Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Csaba Fehér
Ing. László Győrfy  Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
RNDr. Géza Nagy Mgr. Lajos Szép Ing. Zoltán Varga Ing. István Zámbó
JUDr. Éva Hortai Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta
Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria
 Attila Farkas  Csaba Fehér  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy
 Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy MUDr. Anton Marek MUDr. Lajos Maurovich Horváth
RNDr. Géza Nagy Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Mgr. Štefan Zábojník
Ing. István Zámbó Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Imre Andruskó
Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka  Attila Farkas
 Csaba Fehér  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy  Mária Hajabács
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek MUDr. Lajos Maurovich Horváth
RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő Mgr. Lajos Szép Ing. Zoltán Varga
Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó Mgr. Imre Andruskó  Miklós Fehér
Ing. Béla Szabó Mgr. György Batta PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka
Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Csaba Fehér  Frigyes Gogola
Ing. László Győrfy  Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő Mgr. Lajos Szép
Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó PaedDr. István Bende
 Attila Farkas  Frigyes Gogola MUDr. Anton Marek Mgr. Lajos Szép
Mgr. Štefan Zábojník Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta
Ing. Péter Békési Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas
 Csaba Fehér  Frigyes Gogola JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek
RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
Ing. István Zámbó Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Békési
Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Csaba Fehér
 Frigyes Gogola Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek
MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó Ing. László Stubendek
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende
Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Csaba Fehér
 Frigyes Gogola Ing. László Győrfy  Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai MUDr. Lajos Maurovich Horváth Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
Mgr. Štefan Zábojník  Miklós Fehér PaedDr. István Bende Ing. Attila Czíria
 Csaba Fehér  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai RNDr. Géza Nagy Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
MUDr. Péter Tóth Mgr. Štefan Zábojník PaedDr. István Bende Ing. László Stubendek
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Békési Ing. Lajos Csonka
Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Csaba Fehér  Frigyes Gogola
Ing. László Győrfy  Mária Hajabács JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník
Ing. István Zámbó JUDr. Éva Hortai Ing. László Stubendek Mgr. György Batta
PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Csaba Fehér
 Frigyes Gogola  Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy RNDr. Géza Nagy
 Attila Petheő Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép Ing. Zoltán Varga
Mgr. Štefan Zábojník Mgr. Imre Andruskó Ing. László Győrfy  Mária Hajabács
MUDr. Lajos Maurovich Horváth Mgr. Imre Andruskó Ing. Péter Békési Ing. Lajos Csonka
Ing. Attila Czíria  Attila Farkas JUDr. Éva Hortai  Attila Petheő
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó
MUDr. Anton Marek Mgr. Imre Andruskó Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende
Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Csaba Fehér
 Frigyes Gogola  Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó  Mária Hajabács MUDr. Anton Marek
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende
Ing. Lajos Csonka  Attila Farkas  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Anton Marek Ing. László Stubendek Ing. Péter Békési
PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas
 Csaba Fehér  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy  Mária Hajabács
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga
Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó MUDr. Anton Marek RNDr. Géza Nagy
Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende
Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Csaba Fehér  Frigyes Gogola
Ing. László Győrfy  Mária Hajabács Ing. Béla Szabó Ing. Zoltán Varga
Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó MUDr. Anton Marek Ing. László Stubendek
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende
Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Frigyes Gogola
Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Mgr. Štefan Zábojník
MUDr. Tamás Hollósy MUDr. Anton Marek Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta
Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria
 Attila Farkas Ing. László Győrfy RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník
Ing. István Zámbó Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tamás Hollósy MUDr. Anton Marek
Ing. László Stubendek Mgr. György Batta Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende
Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy
 Mária Hajabács JUDr. Éva Hortai MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy
 Attila Petheő Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép Mgr. Štefan Zábojník
Ing. István Zámbó Mgr. Imre Andruskó Ing. Lajos Csonka  Frigyes Gogola
 Mária Hajabács  Attila Petheő Ing. Zoltán Varga Ing. István Zámbó
 Juraj Bača Ing. Péter Birkus Ing. Gábor Dékány Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Anton Marek JUDr. Tamás Novák  Attila Petheő Ing. László Stubendek
Mgr. Štefan Zábojník Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Ing. Gábor Dékány
Ing. Imre Dubány  Attila Farkas  László Fazekas  Csaba Fehér
Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth
Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek JUDr. Tamás Novák  Attila Petheő
MUDr. Zsolt Sebő Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:
 Anton Andrássy  Mária Vörösová  Peter Hamran MVDr. Alexander Galgóczy
Mgr. Lajos Szép JUDr. Vojtech Novák Mgr. Štefan Zábojník MUDr. Anton Marek
Ing. Gábor Cséplő  Miklós Fehér MUDr. Zoltán Sebők  Csaba Fehér
 Attila Petheő  Miklós Fehér Ing. László Stubendek  Attila Petheő
Mgr. György Batta Mgr. Štefan Zábojník Ing. László Stubendek  Frigyes Gogola
MUDr. Anton Marek Ing. László Győrfy RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő
Ing. Lajos Csonka MUDr. Lajos Maurovich Horváth Mgr. György Batta Ing. Imre Dubány
 László Fazekas  Csaba Fehér Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy
   Mgr. Béla Keszegh MUDr. Zsolt Sebő Ing. István Zámbó
Ing. Péter Birkus

   Zdržali sa:
PhDr. János Kovács  Mihály Mácza  Anton Andrássy Ing. László Győrfy
PaedDr. Štefan Bende  Mária Hutter  Anton Andrássy Mgr. Štefan Zábojník
PhDr. János Kovács JUDr. Vojtech Novák Ing. István Zámbó JUDr. Éva Hortai
 Miklós Fehér  Attila Farkas Mgr. György Batta  Frigyes Gogola
Mgr. Lajos Szép PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Mgr. Štefan Zábojník
Ing. Zoltán Varga Mgr. Imre Andruskó  Attila Farkas  Attila Petheő
Ing. István Zámbó Mgr. Imre Andruskó  Attila Farkas Ing. Kornél Horváth
Mgr. Lajos Szép Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép

   Nehlasovali:


Číslo hlasovania: 409 - spresnenie Bod A
Číslo bodu: 7.
Uznesenie k Vyhodnoteniu hospodárenia Mestského kultúrneho strediska Komárno za rok 2002


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

A) konštatuje, že

Mestské kultúrne stredisko v Komárne svojou úspešnou činnosou sa aktívne podieža na rozvoji kultúrno-spoločenského života mesta Komárno,

B) schvažuje

1. Výsledky hospodárenia Mestského kultúrneho strediska Komárno za rok 2002,
2. Odpísanie straty vo výške 1.431 tis. Sk na archu FRIM,
3. Riaditežke Mestského kultúrneho strediska v Komárne odmenu vo výške 30% z ročného platu.

 
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali:


Číslo hlasovania: 409 - spresnenie Bod B
Číslo bodu: 7.
Uznesenie k Vyhodnoteniu hospodárenia Mestského kultúrneho strediska Komárno za rok 2002


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

A) konštatuje, že

Mestské kultúrne stredisko v Komárne svojou úspešnou činnosou sa aktívne podieža na rozvoji kultúrno-spoločenského života mesta Komárno,

B) schvažuje

1. Výsledky hospodárenia Mestského kultúrneho strediska Komárno za rok 2002,
2. Odpísanie straty vo výške 1.431 tis. Sk na archu FRIM,
3. Riaditežke Mestského kultúrneho strediska v Komárne odmenu vo výške 30% z ročného platu.

 
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali:


Číslo hlasovania: 409 - spresnenie Bod B3
Číslo bodu: 7.
Uznesenie k Vyhodnoteniu hospodárenia Mestského kultúrneho strediska Komárno za rok 2002


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

A) konštatuje, že

Mestské kultúrne stredisko v Komárne svojou úspešnou činnosou sa aktívne podieža na rozvoji kultúrno-spoločenského života mesta Komárno,

B) schvažuje

1. Výsledky hospodárenia Mestského kultúrneho strediska Komárno za rok 2002,
2. Odpísanie straty vo výške 1.431 tis. Sk na archu FRIM,
3. Riaditežke Mestského kultúrneho strediska v Komárne odmenu vo výške 30% z ročného platu.

 
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: