Číslo hlasovania: 469
Číslo bodu: 9.
Uznesenie k Správe finančnej komisie – časť finančná k Financovaniu škôl a predškolských zariadení


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) ukladá Mestskému úradu v Komárne

Vypracovať návrh na vykrytie vzniknutého rozdielu vo výške - 4.500 tis. Sk, v rámci toho:

Termín: do konca júla 2003
Zodpovedný: prednosta MsÚ

 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali:


Číslo hlasovania: 469
Číslo bodu: 9.
Uznesenie k Správe finančnej komisie – časť finančná k Financovaniu škôl a predškolských zariadení


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) ukladá Mestskému úradu v Komárne

Vypracovať návrh na vykrytie vzniknutého rozdielu vo výške - 4.500 tis. Sk, v rámci toho:

Termín: do konca júla 2003
Zodpovedný: prednosta MsÚ

 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali:


Číslo hlasovania: 469 - spresnenie Bod A1
Číslo bodu: 9.
Uznesenie k Správe finančnej komisie – časť finančná k Financovaniu škôl a predškolských zariadení


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) ukladá Mestskému úradu v Komárne

Vypracovať návrh na vykrytie vzniknutého rozdielu vo výške - 4.500 tis. Sk, v rámci toho:

 • preskúmať možnosti vykonania energetického auditu škôl a možnosti tepelnej izolácie jednotlivých objektov,
  Termín: do konca júna 2003
 • preskúmať možnosť zavedenia centrálneho zabezpečovania stravovania pre školy,
 • preskúmať kapacitné využitie objektov škôl, školských priestorov,
 • vykonať optimalizáciu počtu žiakov v triedach,
 • preskúmať činnosť a využitie objektu Strediska služieb pre školy na Dunajskom nábreží,
 • vykázať pomer tried využívaných na vyučovanie a miestností využívaných na iné účely.

Termín: do konca júla 2003
Zodpovedný: prednosta MsÚ

 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali:


Číslo hlasovania: 469 - spresnenie Bod A5
Číslo bodu: 9.
Uznesenie k Správe finančnej komisie – časť finančná k Financovaniu škôl a predškolských zariadení


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) ukladá Mestskému úradu v Komárne

Vypracovať návrh na vykrytie vzniknutého rozdielu vo výške - 4.500 tis. Sk, v rámci toho:

 • preskúmať možnosti vykonania energetického auditu škôl a možnosti tepelnej izolácie jednotlivých objektov,
  Termín: do konca júna 2003
 • preskúmať možnosť zavedenia centrálneho zabezpečovania stravovania pre školy,
 • preskúmať kapacitné využitie objektov škôl, školských priestorov,
 • vykonať optimalizáciu počtu žiakov v triedach,
 • preskúmať činnosť a využitie objektu Strediska služieb pre školy na Dunajskom nábreží,
 • vykázať pomer tried využívaných na vyučovanie a miestností využívaných na iné účely.

Termín: do konca júla 2003
Zodpovedný: prednosta MsÚ

 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali:


Číslo hlasovania: 469 - spresnenie Bod A1
Číslo bodu: 9.
Uznesenie k Správe finančnej komisie – časť finančná k Financovaniu škôl a predškolských zariadení


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) ukladá Mestskému úradu v Komárne

Vypracovať návrh na vykrytie vzniknutého rozdielu vo výške - 4.500 tis. Sk, v rámci toho:

 • preskúmať možnosti vykonania energetického auditu škôl a možnosti tepelnej izolácie jednotlivých objektov,
  Termín: do konca júna 2003
 • preskúmať možnosť zavedenia centrálneho zabezpečovania stravovania pre školy,
 • preskúmať kapacitné využitie objektov škôl, školských priestorov,
 • vykonať optimalizáciu počtu žiakov v triedach,
 • preskúmať činnosť a využitie objektu Strediska služieb pre školy na Dunajskom nábreží,
 • vykázať pomer tried využívaných na vyučovanie a miestností využívaných na iné účely.

Termín: do konca júla 2003
Zodpovedný: prednosta MsÚ

 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali:


Číslo hlasovania: 469 - spresnenie Bod A5
Číslo bodu: 9.
Uznesenie k Správe finančnej komisie – časť finančná k Financovaniu škôl a predškolských zariadení


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) ukladá Mestskému úradu v Komárne

Vypracovať návrh na vykrytie vzniknutého rozdielu vo výške - 4.500 tis. Sk, v rámci toho:

 • preskúmať možnosti vykonania energetického auditu škôl a možnosti tepelnej izolácie jednotlivých objektov,
  Termín: do konca júna 2003
 • preskúmať možnosť zavedenia centrálneho zabezpečovania stravovania pre školy,
 • preskúmať kapacitné využitie objektov škôl, školských priestorov,
 • vykonať optimalizáciu počtu žiakov v triedach,
 • preskúmať činnosť a využitie objektu Strediska služieb pre školy na Dunajskom nábreží,
 • vykázať pomer tried využívaných na vyučovanie a miestností využívaných na iné účely.

Termín: do konca júla 2003
Zodpovedný: prednosta MsÚ

 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: