Číslo hlasovania: 475 - spresnenie Bod A1
Číslo bodu: 9.
Správe Mestského úradu Komárno – majetkové veci k odpredaju pozemkov


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

A) schvažuje

1. odpredaj pozemku p.č. 6797 o výmere 236 m2 v k.ú. Komárno za cenu podža BDÚ, t.j. 758,- Sk/m2 pre J. F. a manželku A. F. za podmienky, že uhradia dlžobu na nájomnom,

2. odpredaj pozemku p.č. 2495/6 o výmere 4 m2 v k.ú. Komárno za 5 násobok BDÚ, t.j. 4.715,- Sk/m2 pre J. B.

3. odpredaj pozemkov diel č. 2 k p.č. 2462 o výmere 379 m2 a diel č. 3 k p.č. 2462 o výmere 24 m2 v k.ú. Komárno za cenu podža BDÚ, t.j. 943,- Sk/m2 pre REAL Market s.r.o., sídlom Bratislava, Dunajská 2,

4. odpredaj časti pozemku z p.č. 5259 o výmere 223 m2 v k.ú. Komárno za cenu podža BDÚ, t.j. 610,- Sk/m2 pre Z. K.

5. odpredaj časti pozemku z p. č. 5259 o výmere 114 m2 v k. ú. Komárno za cenu podža BDÚ, t.j. 610,- Sk/ m2 pre Š. B.

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

zabezpeči spracovanie kúpnopredajnej zmluvy a realizova kúpnopredajný vzah v zmysle bodu A/ uznesenia.

Termín: 30 dní od prijatia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali:


Číslo hlasovania: 475 - spresnenie Bod A2
Číslo bodu: 9.
Správe Mestského úradu Komárno – majetkové veci k odpredaju pozemkov


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

A) schvažuje

1. odpredaj pozemku p.č. 6797 o výmere 236 m2 v k.ú. Komárno za cenu podža BDÚ, t.j. 758,- Sk/m2 pre J. F. a manželku A. F. za podmienky, že uhradia dlžobu na nájomnom,

2. odpredaj pozemku p.č. 2495/6 o výmere 4 m2 v k.ú. Komárno za 5 násobok BDÚ, t.j. 4.715,- Sk/m2 pre J. B.

3. odpredaj pozemkov diel č. 2 k p.č. 2462 o výmere 379 m2 a diel č. 3 k p.č. 2462 o výmere 24 m2 v k.ú. Komárno za cenu podža BDÚ, t.j. 943,- Sk/m2 pre REAL Market s.r.o., sídlom Bratislava, Dunajská 2,

4. odpredaj časti pozemku z p.č. 5259 o výmere 223 m2 v k.ú. Komárno za cenu podža BDÚ, t.j. 610,- Sk/m2 pre Z. K.

5. odpredaj časti pozemku z p. č. 5259 o výmere 114 m2 v k. ú. Komárno za cenu podža BDÚ, t.j. 610,- Sk/ m2 pre Š. B.

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

zabezpeči spracovanie kúpnopredajnej zmluvy a realizova kúpnopredajný vzah v zmysle bodu A/ uznesenia.

Termín: 30 dní od prijatia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali:


Číslo hlasovania: 475 - spresnenie Bod A3
Číslo bodu: 9.
Správe Mestského úradu Komárno – majetkové veci k odpredaju pozemkov


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

A) schvažuje

1. odpredaj pozemku p.č. 6797 o výmere 236 m2 v k.ú. Komárno za cenu podža BDÚ, t.j. 758,- Sk/m2 pre J. F. a manželku A. F. za podmienky, že uhradia dlžobu na nájomnom,

2. odpredaj pozemku p.č. 2495/6 o výmere 4 m2 v k.ú. Komárno za 5 násobok BDÚ, t.j. 4.715,- Sk/m2 pre J. B.

3. odpredaj pozemkov diel č. 2 k p.č. 2462 o výmere 379 m2 a diel č. 3 k p.č. 2462 o výmere 24 m2 v k.ú. Komárno za cenu podža BDÚ, t.j. 943,- Sk/m2 pre REAL Market s.r.o., sídlom Bratislava, Dunajská 2,

4. odpredaj časti pozemku z p.č. 5259 o výmere 223 m2 v k.ú. Komárno za cenu podža BDÚ, t.j. 610,- Sk/m2 pre Z. K.

5. odpredaj časti pozemku z p. č. 5259 o výmere 114 m2 v k. ú. Komárno za cenu podža BDÚ, t.j. 610,- Sk/ m2 pre Š. B.

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

zabezpeči spracovanie kúpnopredajnej zmluvy a realizova kúpnopredajný vzah v zmysle bodu A/ uznesenia.

Termín: 30 dní od prijatia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali:


Číslo hlasovania: 475 - spresnenie Bod A4
Číslo bodu: 9.
Správe Mestského úradu Komárno – majetkové veci k odpredaju pozemkov


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

A) schvažuje

1. odpredaj pozemku p.č. 6797 o výmere 236 m2 v k.ú. Komárno za cenu podža BDÚ, t.j. 758,- Sk/m2 pre J. F. a manželku A. F. za podmienky, že uhradia dlžobu na nájomnom,

2. odpredaj pozemku p.č. 2495/6 o výmere 4 m2 v k.ú. Komárno za 5 násobok BDÚ, t.j. 4.715,- Sk/m2 pre J. B.

3. odpredaj pozemkov diel č. 2 k p.č. 2462 o výmere 379 m2 a diel č. 3 k p.č. 2462 o výmere 24 m2 v k.ú. Komárno za cenu podža BDÚ, t.j. 943,- Sk/m2 pre REAL Market s.r.o., sídlom Bratislava, Dunajská 2,

4. odpredaj časti pozemku z p.č. 5259 o výmere 223 m2 v k.ú. Komárno za cenu podža BDÚ, t.j. 610,- Sk/m2 pre Z. K.

5. odpredaj časti pozemku z p. č. 5259 o výmere 114 m2 v k. ú. Komárno za cenu podža BDÚ, t.j. 610,- Sk/ m2 pre Š. B.

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

zabezpeči spracovanie kúpnopredajnej zmluvy a realizova kúpnopredajný vzah v zmysle bodu A/ uznesenia.

Termín: 30 dní od prijatia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali:


Číslo hlasovania: 475 - spresnenie Bod A5
Číslo bodu: 9.
Správe Mestského úradu Komárno – majetkové veci k odpredaju pozemkov


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

A) schvažuje

1. odpredaj pozemku p.č. 6797 o výmere 236 m2 v k.ú. Komárno za cenu podža BDÚ, t.j. 758,- Sk/m2 pre J. F. a manželku A. F. za podmienky, že uhradia dlžobu na nájomnom,

2. odpredaj pozemku p.č. 2495/6 o výmere 4 m2 v k.ú. Komárno za 5 násobok BDÚ, t.j. 4.715,- Sk/m2 pre J. B.

3. odpredaj pozemkov diel č. 2 k p.č. 2462 o výmere 379 m2 a diel č. 3 k p.č. 2462 o výmere 24 m2 v k.ú. Komárno za cenu podža BDÚ, t.j. 943,- Sk/m2 pre REAL Market s.r.o., sídlom Bratislava, Dunajská 2,

4. odpredaj časti pozemku z p.č. 5259 o výmere 223 m2 v k.ú. Komárno za cenu podža BDÚ, t.j. 610,- Sk/m2 pre Z. K.

5. odpredaj časti pozemku z p. č. 5259 o výmere 114 m2 v k. ú. Komárno za cenu podža BDÚ, t.j. 610,- Sk/ m2 pre Š. B.

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

zabezpeči spracovanie kúpnopredajnej zmluvy a realizova kúpnopredajný vzah v zmysle bodu A/ uznesenia.

Termín: 30 dní od prijatia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali:


Číslo hlasovania: 475 - spresnenie Bod A1
Číslo bodu: 9.
Správe Mestského úradu Komárno – majetkové veci k odpredaju pozemkov


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

A) schvažuje

1. odpredaj pozemku p.č. 6797 o výmere 236 m2 v k.ú. Komárno za cenu podža BDÚ, t.j. 758,- Sk/m2 pre J. F. a manželku A. F. za podmienky, že uhradia dlžobu na nájomnom,

2. odpredaj pozemku p.č. 2495/6 o výmere 4 m2 v k.ú. Komárno za 5 násobok BDÚ, t.j. 4.715,- Sk/m2 pre J. B.

3. odpredaj pozemkov diel č. 2 k p.č. 2462 o výmere 379 m2 a diel č. 3 k p.č. 2462 o výmere 24 m2 v k.ú. Komárno za cenu podža BDÚ, t.j. 943,- Sk/m2 pre REAL Market s.r.o., sídlom Bratislava, Dunajská 2,

4. odpredaj časti pozemku z p.č. 5259 o výmere 223 m2 v k.ú. Komárno za cenu podža BDÚ, t.j. 610,- Sk/m2 pre Z. K.

5. odpredaj časti pozemku z p. č. 5259 o výmere 114 m2 v k. ú. Komárno za cenu podža BDÚ, t.j. 610,- Sk/ m2 pre Š. B.

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

zabezpeči spracovanie kúpnopredajnej zmluvy a realizova kúpnopredajný vzah v zmysle bodu A/ uznesenia.

Termín: 30 dní od prijatia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 446
Proti: 13
Zdržali sa: 30
Nehlasovali: 0
Prítomní: 489


   Za:
Ing. László Stubendek Ing. Vojtech Szabó Ing. Štefan Zámbó MUDr. Tamás Hollósy
Ing. Gábor Cséplő  Attila Farkas  Mária Hajabácsová MUDr. Zoltán Sebők
Ing. Peter Békési Ing. Péter Bábi Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Baštrnák
MUDr. Peter Tóth JUDr. Éva Hortai MUDr. Tamás Hollósy  Helena Belokosztolszká
 Mária Vörösová Ing. Peter Takács Mgr. Štefan Zábojník Ing. László Győrfy
MUDr. Anton Marek Ing. Štefan Langschadl Ing. Gábor Cséplő Mgr. Imre Andruskó
Ing. Vojtech Szabó PhDr. János Kovács  Mihály Mácza PhDr. Éva Dohnanec
PaedDr. Štefan Bende  Attila Farkas  Anton Andrássy Ing. László Stubendek
MUDr. Zoltán Sebők MUDr. Tamás Hollósy RNDr. Géza Nagy  Frigyes Gogola
 Mária Hajabács Mgr. Lajos Szép Mgr. Štefan Zábojník MUDr. Lajos Maurovich Horváth
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tamás Hollósy Ing. Péter Békési  Attila Farkas
 Mária Hajabács Mgr. Lajos Szép Ing. László Győrfy RNDr. Géza Nagy
JUDr. Éva Hortai Ing. István Zámbó Ing. László Stubendek Mgr. Štefan Zábojník
PaedDr. István Bende MUDr. Anton Marek Ing. Zoltán Varga Mgr. György Batta
Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Frigyes Gogola Mgr. Imre Andruskó
 Miklós Fehér Ing. László Stubendek Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende
Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Frigyes Gogola JUDr. Éva Hortai
MUDr. Anton Marek MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép Ing. Zoltán Varga JUDr. Éva Hortai Ing. László Stubendek
Mgr. Imre Andruskó Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka
Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Csaba Fehér  Frigyes Gogola
Ing. László Győrfy  Mária Hajabács MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Mgr. Štefan Zábojník
 Miklós Fehér Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó PaedDr. István Bende
Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Frigyes Gogola MUDr. Tamás Hollósy
 Attila Petheő MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga Ing. István Zámbó
 Miklós Fehér Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Békési
PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas
 Csaba Fehér Ing. László Győrfy  Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy Mgr. Lajos Szép
MUDr. Péter Tóth Mgr. Štefan Zábojník  Miklós Fehér JUDr. Éva Hortai
Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende
Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Csaba Fehér
 Frigyes Gogola Ing. László Győrfy  Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy
MUDr. Anton Marek MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy Mgr. Lajos Szép
Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó  Miklós Fehér Ing. László Stubendek
Ing. Béla Szabó Mgr. Imre Andruskó Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende
Ing. Lajos Csonka  Attila Farkas  Csaba Fehér  Frigyes Gogola
Ing. László Győrfy  Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
MUDr. Anton Marek MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy Mgr. Lajos Szép
Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó Mgr. Imre Andruskó
 Miklós Fehér Ing. Béla Szabó PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka
Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy
 Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai MUDr. Lajos Maurovich Horváth
RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő Mgr. Lajos Szép Mgr. Štefan Zábojník
Ing. István Zámbó Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Békési
PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka  Attila Farkas  Frigyes Gogola
 Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek
RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta
Ing. Péter Békési Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas
 Csaba Fehér  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai
MUDr. Anton Marek MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő
Mgr. Lajos Szép Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó
Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende
Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Csaba Fehér
 Frigyes Gogola Ing. László Győrfy  Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép Mgr. Štefan Zábojník
 Miklós Fehér Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. István Bende
Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Csaba Fehér
 Frigyes Gogola MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai MUDr. Lajos Maurovich Horváth
MUDr. Anton Marek RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó
PaedDr. István Bende  Miklós Fehér Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó
Mgr. György Batta Ing. Péter Békési Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria
 Attila Farkas  Csaba Fehér  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy
 Mária Hajabács MUDr. Lajos Maurovich Horváth MUDr. Anton Marek Ing. Béla Szabó
Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó JUDr. Éva Hortai
Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Békési
PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas
 Csaba Fehér  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy  Mária Hajabács
MUDr. Tamás Hollósy MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník
MUDr. Anton Marek Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó Ing. Péter Békési
PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka  Attila Farkas  Csaba Fehér
 Frigyes Gogola Ing. László Győrfy  Mária Hajabács RNDr. Géza Nagy
 Attila Petheő Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép Ing. Zoltán Varga
Mgr. Štefan Zábojník  Mária Hajabács MUDr. Anton Marek Ing. László Stubendek
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende
Ing. Lajos Csonka  Attila Farkas  Csaba Fehér  Frigyes Gogola
Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy
 Attila Petheő Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép Ing. Zoltán Varga
Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek
RNDr. Géza Nagy Mgr. Imre Andruskó Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende
Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Csaba Fehér  Frigyes Gogola
Ing. László Győrfy  Mária Hajabács Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó MUDr. Anton Marek
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende
Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Frigyes Gogola
MUDr. Tamás Hollósy MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Mgr. Štefan Zábojník
MUDr. Tamás Hollósy MUDr. Anton Marek Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó
Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka  Attila Farkas
 Frigyes Gogola Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai MUDr. Lajos Maurovich Horváth
 Attila Petheő Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép Ing. Zoltán Varga
Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó Mgr. Imre Andruskó  Miklós Fehér
MUDr. Tamás Hollósy MUDr. Anton Marek Ing. László Stubendek Mgr. György Batta
Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria
 Attila Farkas  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy  Mária Hajabács
MUDr. Lajos Maurovich Horváth  Attila Petheő Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
MUDr. Péter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó Mgr. Imre Andruskó
MUDr. Tamás Hollósy MUDr. Anton Marek Ing. László Stubendek Mgr. Štefan Zábojník
Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria
 Attila Farkas  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy  Mária Hajabács
JUDr. Éva Hortai MUDr. Lajos Maurovich Horváth  Attila Petheő Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép Ing. Zoltán Varga Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača
Mgr. György Batta Ing. Péter Birkus Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány
 Attila Farkas  László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh
MUDr. Anton Marek JUDr. Tamás Novák  Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő
Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth
Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:
 Anton Andrássy Ing. László Győrfy Mgr. Lajos Szép RNDr. Géza Nagy
Mgr. Štefan Zábojník MUDr. Ludovít Horváth  Mária Vörösová Ing. Štefan Langschadl
MUDr. Lajos Maurovich Horváth Mgr. György Batta  Csaba Fehér Ing. Zoltán Varga
RNDr. Géza Nagy

   Zdržali sa:
MUDr. Anton Marek PhDr. János Kovács PhDr. Éva Dohnanec JUDr. Vojtech Novák
 Peter Hamran  Mihály Mácza PaedDr. Štefan Bende JUDr. Vojtech Novák
Ing. Štefan Zámbó JUDr. Éva Hortai JUDr. Éva Hortai Ing. Béla Szabó
Ing. István Zámbó Mgr. Imre Andruskó Ing. Péter Békési Ing. Attila Czíria
 Attila Petheő  Csaba Fehér MUDr. Tamás Hollósy Ing. Péter Békési
 Attila Farkas Ing. László Győrfy RNDr. Géza Nagy Ing. Béla Szabó
 Frigyes Gogola Ing. Zoltán Varga JUDr. Éva Hortai MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai Ing. István Zámbó

   Nehlasovali:


Číslo hlasovania: 475 - spresnenie Bod A2
Číslo bodu: 9.
Správe Mestského úradu Komárno – majetkové veci k odpredaju pozemkov


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

A) schvažuje

1. odpredaj pozemku p.č. 6797 o výmere 236 m2 v k.ú. Komárno za cenu podža BDÚ, t.j. 758,- Sk/m2 pre J. F. a manželku A. F. za podmienky, že uhradia dlžobu na nájomnom,

2. odpredaj pozemku p.č. 2495/6 o výmere 4 m2 v k.ú. Komárno za 5 násobok BDÚ, t.j. 4.715,- Sk/m2 pre J. B.

3. odpredaj pozemkov diel č. 2 k p.č. 2462 o výmere 379 m2 a diel č. 3 k p.č. 2462 o výmere 24 m2 v k.ú. Komárno za cenu podža BDÚ, t.j. 943,- Sk/m2 pre REAL Market s.r.o., sídlom Bratislava, Dunajská 2,

4. odpredaj časti pozemku z p.č. 5259 o výmere 223 m2 v k.ú. Komárno za cenu podža BDÚ, t.j. 610,- Sk/m2 pre Z. K.

5. odpredaj časti pozemku z p. č. 5259 o výmere 114 m2 v k. ú. Komárno za cenu podža BDÚ, t.j. 610,- Sk/ m2 pre Š. B.

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

zabezpeči spracovanie kúpnopredajnej zmluvy a realizova kúpnopredajný vzah v zmysle bodu A/ uznesenia.

Termín: 30 dní od prijatia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 407
Proti: 7
Zdržali sa: 31
Nehlasovali: 0
Prítomní: 445


   Za:
Mgr. Lajos Szép MUDr. Tamás Hollósy MVDr. Alexander Galgóczy  Mária Hutter
Mgr. Imre Andruskó PhDr. János Kovács Ing. Peter Békési PhDr. Éva Dohnanec
MUDr. Zoltán Sebők Ing. Gábor Cséplő JUDr. Éva Hortai Ing. László Stubendek
Ing. Péter Bábi Ing. Štefan Zámbó Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Langschadl
Ing. László Győrfy Ing. Vojtech Szabó  Mária Hajabácsová  Attila Farkas
MUDr. Tamás Hollósy RNDr. Géza Nagy Ing. László Stubendek Ing. István Zámbó
 Attila Farkas  Frigyes Gogola  Mária Hajabács MUDr. Anton Marek
Mgr. Lajos Szép Mgr. Štefan Zábojník MUDr. Tamás Hollósy Mgr. Lajos Szép
Ing. László Győrfy RNDr. Géza Nagy Ing. László Stubendek PaedDr. István Bende
MUDr. Anton Marek Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Frigyes Gogola
Mgr. Imre Andruskó  Miklós Fehér Ing. László Stubendek Ing. Péter Békési
PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Frigyes Gogola
JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy
 Attila Petheő Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth
Ing. Zoltán Varga JUDr. Éva Hortai Mgr. Imre Andruskó Ing. Péter Békési
PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas
 Csaba Fehér  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy  Mária Hajabács
MUDr. Tamás Hollósy MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth  Miklós Fehér
Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Békési
PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas
 Frigyes Gogola Ing. László Győrfy RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga
Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó  Miklós Fehér Mgr. Imre Andruskó
Mgr. György Batta Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka
 Attila Farkas  Csaba Fehér  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy
 Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai MUDr. Lajos Maurovich Horváth
RNDr. Géza Nagy Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Mgr. Štefan Zábojník
 Miklós Fehér JUDr. Éva Hortai Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó
Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria
 Attila Farkas  Csaba Fehér  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy
 Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy MUDr. Anton Marek MUDr. Lajos Maurovich Horváth
RNDr. Géza Nagy Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Mgr. Štefan Zábojník
Ing. István Zámbó  Miklós Fehér Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó
Mgr. Imre Andruskó Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka
 Attila Farkas  Csaba Fehér  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy
 Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek
MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy Mgr. Lajos Szép Ing. Zoltán Varga
Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó Mgr. Imre Andruskó Ing. Béla Szabó
Mgr. György Batta PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria
 Attila Farkas  Frigyes Gogola  Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő
Mgr. Lajos Szép Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó Mgr. Imre Andruskó
Mgr. György Batta Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka
 Attila Farkas  Frigyes Gogola  Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek RNDr. Géza Nagy Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó Mgr. Imre Andruskó
Mgr. György Batta Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas
 Csaba Fehér Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek
MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó
Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka
Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Csaba Fehér  Frigyes Gogola
Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai  Attila Petheő
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép Mgr. Štefan Zábojník  Miklós Fehér
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka
Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Csaba Fehér MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai MUDr. Lajos Maurovich Horváth MUDr. Anton Marek RNDr. Géza Nagy
 Attila Petheő Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth
Ing. István Zámbó PaedDr. István Bende Mgr. Imre Andruskó Ing. Péter Békési
Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Frigyes Gogola
Ing. László Győrfy  Mária Hajabács MUDr. Lajos Maurovich Horváth MUDr. Anton Marek
RNDr. Géza Nagy Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép Ing. Zoltán Varga
Mgr. Štefan Zábojník JUDr. Éva Hortai Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó
Mgr. György Batta Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka
Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Csaba Fehér  Frigyes Gogola
Ing. László Győrfy  Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy MUDr. Lajos Maurovich Horváth
RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník MUDr. Anton Marek Ing. László Stubendek
Mgr. Imre Andruskó Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Frigyes Gogola
RNDr. Géza Nagy Ing. Béla Szabó Mgr. Štefan Zábojník  Mária Hajabács
MUDr. Anton Marek Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta
Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka  Attila Farkas
 Csaba Fehér  Frigyes Gogola MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó
JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek RNDr. Géza Nagy Ing. László Stubendek
Mgr. Imre Andruskó Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende Ing. Attila Czíria
 Attila Farkas  Csaba Fehér  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy
 Mária Hajabács Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép Ing. Zoltán Varga
Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó MUDr. Anton Marek Mgr. Imre Andruskó
Mgr. György Batta Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka
Ing. Attila Czíria  Attila Farkas Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy
MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Mgr. Štefan Zábojník MUDr. Tamás Hollósy
MUDr. Anton Marek Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta
Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria
 Attila Farkas  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai
MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó
Mgr. Imre Andruskó  Miklós Fehér MUDr. Tamás Hollósy MUDr. Anton Marek
Ing. László Stubendek Mgr. György Batta PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka
Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy
 Mária Hajabács  Attila Petheő Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
MUDr. Péter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó MUDr. Tamás Hollósy
MUDr. Anton Marek Ing. László Stubendek Mgr. Štefan Zábojník Ing. Péter Békési
PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas
 Miklós Fehér  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy  Mária Hajabács
JUDr. Éva Hortai  Attila Petheő Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
Ing. Zoltán Varga Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Ing. Gábor Dékány
 Attila Farkas Ing. László Győrfy Ing. Kornél Horváth Ing. László Stubendek
Ing. Béla Szabó MUDr. Péter Tóth Ing. István Zámbó

   Proti:
 Peter Hamran RNDr. Géza Nagy Ing. Lajos Csonka Ing. Zoltán Varga
MUDr. Lajos Maurovich Horváth  Csaba Fehér Mgr. Lajos Szép

   Zdržali sa:
MUDr. Tibor Baštrnák PaedDr. Štefan Bende  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák
MUDr. Ludovít Horváth  Mária Vörösová MUDr. Lajos Maurovich Horváth JUDr. Éva Hortai
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Békési Ing. Attila Czíria
 Csaba Fehér  Attila Petheő  Attila Farkas JUDr. Éva Hortai
Mgr. Štefan Zábojník Ing. Zoltán Varga Mgr. György Batta  Csaba Fehér
Ing. Attila Czíria Ing. Zoltán Varga JUDr. Éva Hortai Ing. Péter Békési
PaedDr. István Bende MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. István Zámbó
 Miklós Fehér Ing. Péter Békési MUDr. Lajos Maurovich Horváth

   Nehlasovali:


Číslo hlasovania: 475 - spresnenie Bod A3
Číslo bodu: 9.
Správe Mestského úradu Komárno – majetkové veci k odpredaju pozemkov


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

A) schvažuje

1. odpredaj pozemku p.č. 6797 o výmere 236 m2 v k.ú. Komárno za cenu podža BDÚ, t.j. 758,- Sk/m2 pre J. F. a manželku A. F. za podmienky, že uhradia dlžobu na nájomnom,

2. odpredaj pozemku p.č. 2495/6 o výmere 4 m2 v k.ú. Komárno za 5 násobok BDÚ, t.j. 4.715,- Sk/m2 pre J. B.

3. odpredaj pozemkov diel č. 2 k p.č. 2462 o výmere 379 m2 a diel č. 3 k p.č. 2462 o výmere 24 m2 v k.ú. Komárno za cenu podža BDÚ, t.j. 943,- Sk/m2 pre REAL Market s.r.o., sídlom Bratislava, Dunajská 2,

4. odpredaj časti pozemku z p.č. 5259 o výmere 223 m2 v k.ú. Komárno za cenu podža BDÚ, t.j. 610,- Sk/m2 pre Z. K.

5. odpredaj časti pozemku z p. č. 5259 o výmere 114 m2 v k. ú. Komárno za cenu podža BDÚ, t.j. 610,- Sk/ m2 pre Š. B.

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

zabezpeči spracovanie kúpnopredajnej zmluvy a realizova kúpnopredajný vzah v zmysle bodu A/ uznesenia.

Termín: 30 dní od prijatia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 377
Proti: 7
Zdržali sa: 27
Nehlasovali: 0
Prítomní: 411


   Za:
Mgr. Štefan Zábojník Ing. László Győrfy Ing. Štefan Langschadl MUDr. Anton Marek
Ing. Vojtech Szabó Mgr. Imre Andruskó Ing. Peter Takács  Mária Vörösová
 Helena Belokosztolszká MVDr. Alexander Galgóczy Ing. Štefan Zámbó PaedDr. Štefan Bende
MUDr. Tibor Baštrnák MUDr. Tamás Hollósy  Peter Hamran  Mihály Mácza
PhDr. János Kovács  Mária Hajabácsová Ing. László Stubendek  Mária Hutter
JUDr. Éva Hortai  Attila Farkas PhDr. János Kovács JUDr. Vojtech Novák
 Helena Belokosztolszká PaedDr. Štefan Bende  Attila Farkas JUDr. Éva Hortai
Mgr. Imre Andruskó Ing. Péter Békési Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria
 Attila Farkas  Csaba Fehér  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy
 Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy
 Attila Petheő Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Ing. László Stubendek
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka
Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy
MUDr. Tamás Hollósy RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník
Ing. István Zámbó Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. István Bende
Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Csaba Fehér
Ing. László Győrfy  Mária Hajabács JUDr. Éva Hortai MUDr. Lajos Maurovich Horváth
RNDr. Géza Nagy Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga
Mgr. Štefan Zábojník  Miklós Fehér JUDr. Éva Hortai Ing. László Stubendek
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende
Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Csaba Fehér  Frigyes Gogola
 Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy MUDr. Anton Marek MUDr. Lajos Maurovich Horváth
RNDr. Géza Nagy Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Mgr. Štefan Zábojník
Ing. István Zámbó Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Imre Andruskó
Ing. Lajos Csonka  Attila Farkas  Csaba Fehér  Frigyes Gogola
Ing. László Győrfy  Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy MUDr. Anton Marek
MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy Mgr. Lajos Szép Ing. Zoltán Varga
Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó Ing. Béla Szabó Mgr. György Batta
PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Csaba Fehér
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai  Attila Petheő Mgr. Lajos Szép
Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta
Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka  Attila Farkas
 Frigyes Gogola  Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
MUDr. Anton Marek RNDr. Géza Nagy Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó Mgr. Imre Andruskó Ing. Lajos Csonka
Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Csaba Fehér  Frigyes Gogola
Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek RNDr. Géza Nagy
 Attila Petheő Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép Ing. Zoltán Varga
Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó
Mgr. György Batta Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka
 Attila Farkas  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy  Mária Hajabács
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai MUDr. Lajos Maurovich Horváth  Attila Petheő
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép Mgr. Štefan Zábojník  Miklós Fehér
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka
Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Csaba Fehér  Frigyes Gogola
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai MUDr. Lajos Maurovich Horváth MUDr. Anton Marek
RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő Ing. Béla Szabó MUDr. Péter Tóth
Ing. István Zámbó PaedDr. István Bende Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó
Ing. Péter Békési Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas
 Frigyes Gogola Ing. László Győrfy  Mária Hajabács MUDr. Anton Marek
RNDr. Géza Nagy Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép Ing. Zoltán Varga
Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó JUDr. Éva Hortai Ing. László Stubendek
Mgr. Imre Andruskó Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka
Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Csaba Fehér  Frigyes Gogola
Ing. László Győrfy  Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy MUDr. Lajos Maurovich Horváth
RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník MUDr. Anton Marek Ing. László Stubendek
Mgr. Imre Andruskó Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka
Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai RNDr. Géza Nagy Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó  Mária Hajabács
MUDr. Anton Marek Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta
Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka  Attila Farkas
 Csaba Fehér  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník
Ing. István Zámbó  Miklós Fehér JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek
RNDr. Géza Nagy Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó Ing. Péter Békési
PaedDr. István Bende  Attila Farkas  Csaba Fehér  Frigyes Gogola
Ing. László Győrfy  Mária Hajabács Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó MUDr. Anton Marek
Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Békési
PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas
 Frigyes Gogola Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy RNDr. Géza Nagy
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Mgr. Štefan Zábojník
MUDr. Tamás Hollósy Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta
Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria
 Attila Farkas Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai MUDr. Lajos Maurovich Horváth
RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő Mgr. Lajos Szép Ing. Zoltán Varga
Ing. István Zámbó Mgr. Imre Andruskó  Miklós Fehér MUDr. Tamás Hollósy
MUDr. Anton Marek Ing. László Stubendek Mgr. György Batta Ing. Péter Békési
PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas
 Frigyes Gogola  Mária Hajabács  Attila Petheő Mgr. Lajos Szép
MUDr. Péter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó Mgr. Imre Andruskó
MUDr. Tamás Hollósy MUDr. Anton Marek Ing. László Stubendek Mgr. Štefan Zábojník
PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka  Attila Farkas Ing. László Győrfy
 Mária Hajabács MUDr. Lajos Maurovich Horváth  Attila Petheő Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Mgr. György Batta
Ing. Péter Birkus Ing. Gábor Dékány  Attila Farkas  László Fazekas
 Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek
JUDr. Tamás Novák  Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Mgr. Štefan Zábojník
Ing. István Zámbó

   Proti:
JUDr. Éva Hortai MVDr. Alexander Galgóczy RNDr. Géza Nagy Mgr. Lajos Szép
Ing. Péter Bábi Ing. Péter Békési Ing. László Győrfy

   Zdržali sa:
Ing. Gábor Cséplő  Anton Andrássy MUDr. Zoltán Sebők Ing. Gábor Cséplő
Ing. Marian Michálek  Mária Hutter Mgr. Štefan Zábojník MUDr. Zoltán Sebők
Ing. László Győrfy Ing. Zoltán Varga Ing. László Stubendek Ing. Peter Békési
Ing. Peter Takács Ing. Štefan Langschadl  Anton Andrássy MUDr. Peter Tóth
PhDr. Éva Dohnanec Ing. Péter Békési  Frigyes Gogola MUDr. Tamás Hollósy
Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende MUDr. Anton Marek  Frigyes Gogola
Mgr. Štefan Zábojník MUDr. Lajos Maurovich Horváth Ing. Imre Dubány

   Nehlasovali:


Číslo hlasovania: 475 - spresnenie Bod A4
Číslo bodu: 9.
Správe Mestského úradu Komárno – majetkové veci k odpredaju pozemkov


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

A) schvažuje

1. odpredaj pozemku p.č. 6797 o výmere 236 m2 v k.ú. Komárno za cenu podža BDÚ, t.j. 758,- Sk/m2 pre J. F. a manželku A. F. za podmienky, že uhradia dlžobu na nájomnom,

2. odpredaj pozemku p.č. 2495/6 o výmere 4 m2 v k.ú. Komárno za 5 násobok BDÚ, t.j. 4.715,- Sk/m2 pre J. B.

3. odpredaj pozemkov diel č. 2 k p.č. 2462 o výmere 379 m2 a diel č. 3 k p.č. 2462 o výmere 24 m2 v k.ú. Komárno za cenu podža BDÚ, t.j. 943,- Sk/m2 pre REAL Market s.r.o., sídlom Bratislava, Dunajská 2,

4. odpredaj časti pozemku z p.č. 5259 o výmere 223 m2 v k.ú. Komárno za cenu podža BDÚ, t.j. 610,- Sk/m2 pre Z. K.

5. odpredaj časti pozemku z p. č. 5259 o výmere 114 m2 v k. ú. Komárno za cenu podža BDÚ, t.j. 610,- Sk/ m2 pre Š. B.

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

zabezpeči spracovanie kúpnopredajnej zmluvy a realizova kúpnopredajný vzah v zmysle bodu A/ uznesenia.

Termín: 30 dní od prijatia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 324
Proti: 4
Zdržali sa: 16
Nehlasovali: 0
Prítomní: 344


   Za:
Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende
Ing. Lajos Csonka  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy
MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő Mgr. Lajos Szép
MUDr. Péter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó  Miklós Fehér
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka
 Attila Farkas Ing. László Győrfy  Mária Hajabács JUDr. Éva Hortai
MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth
Mgr. Štefan Zábojník JUDr. Éva Hortai Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó
Mgr. György Batta Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka
Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy
 Mária Hajabács MUDr. Anton Marek MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy
Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó
 Miklós Fehér Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Imre Andruskó
Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka  Attila Farkas
 Csaba Fehér  Frigyes Gogola  Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy
MUDr. Anton Marek MUDr. Lajos Maurovich Horváth Mgr. Lajos Szép Ing. Zoltán Varga
Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó  Miklós Fehér Ing. Béla Szabó
Mgr. György Batta PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria
 Csaba Fehér  Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő Mgr. Lajos Szép Mgr. Štefan Zábojník
Ing. István Zámbó Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. István Bende
Ing. Lajos Csonka  Attila Farkas  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy
 Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek
RNDr. Géza Nagy Mgr. Lajos Szép Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria
 Attila Farkas  Csaba Fehér  Frigyes Gogola JUDr. Éva Hortai
MUDr. Anton Marek MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník
Ing. István Zámbó Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta
Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria
 Attila Farkas  Csaba Fehér  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy
 Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai MUDr. Lajos Maurovich Horváth
 Attila Petheő Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép Mgr. Štefan Zábojník
 Miklós Fehér Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. István Bende
Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Csaba Fehér
 Frigyes Gogola MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai MUDr. Lajos Maurovich Horváth
MUDr. Anton Marek RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Mgr. Štefan Zábojník PaedDr. István Bende
 Miklós Fehér Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Békési
Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Csaba Fehér
Ing. László Győrfy  Mária Hajabács JUDr. Éva Hortai MUDr. Lajos Maurovich Horváth
MUDr. Anton Marek RNDr. Géza Nagy Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó Ing. László Stubendek
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende
Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Csaba Fehér
 Frigyes Gogola Ing. László Győrfy  Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy
MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník MUDr. Anton Marek Ing. László Stubendek
Ing. Péter Békési Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas
 Csaba Fehér  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy  Mária Hajabács
MUDr. Tamás Hollósy RNDr. Géza Nagy Ing. Béla Szabó Mgr. Štefan Zábojník
 Mária Hajabács MUDr. Anton Marek Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó
Mgr. György Batta Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka
 Attila Farkas  Csaba Fehér  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy
 Attila Petheő Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép Ing. Zoltán Varga
Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó  Miklós Fehér JUDr. Éva Hortai
MUDr. Anton Marek RNDr. Géza Nagy Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó
Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende Ing. Attila Czíria  Attila Farkas
 Csaba Fehér  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy  Mária Hajabács
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník
Ing. István Zámbó MUDr. Tamás Hollósy MUDr. Anton Marek Ing. László Stubendek
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende
Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Frigyes Gogola
Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník
Ing. István Zámbó Mgr. Imre Andruskó  Miklós Fehér MUDr. Tamás Hollósy
MUDr. Anton Marek Ing. László Stubendek Mgr. György Batta Ing. Péter Békési
PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas
 Frigyes Gogola Ing. László Győrfy  Mária Hajabács MUDr. Lajos Maurovich Horváth
 Attila Petheő Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth
Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tamás Hollósy
MUDr. Anton Marek Ing. László Stubendek Mgr. Štefan Zábojník PaedDr. István Bende
Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Miklós Fehér
Ing. László Győrfy  Mária Hajabács  Attila Petheő Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Mgr. György Batta
Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány  Attila Farkas  László Fazekas
 Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek
JUDr. Tamás Novák  Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:
 Frigyes Gogola Ing. László Stubendek  Frigyes Gogola JUDr. Éva Hortai

   Zdržali sa:
Ing. Attila Czíria  Attila Farkas Ing. Béla Szabó Ing. Zoltán Varga
Ing. Péter Békési Ing. Attila Czíria  Csaba Fehér  Frigyes Gogola
MUDr. Tamás Hollósy Ing. Zoltán Varga Ing. István Zámbó PaedDr. István Bende
 Attila Petheő  Attila Petheő Ing. Péter Birkus Ing. László Stubendek

   Nehlasovali:


Číslo hlasovania: 475 - spresnenie Bod A5
Číslo bodu: 9.
Správe Mestského úradu Komárno – majetkové veci k odpredaju pozemkov


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

A) schvažuje

1. odpredaj pozemku p.č. 6797 o výmere 236 m2 v k.ú. Komárno za cenu podža BDÚ, t.j. 758,- Sk/m2 pre J. F. a manželku A. F. za podmienky, že uhradia dlžobu na nájomnom,

2. odpredaj pozemku p.č. 2495/6 o výmere 4 m2 v k.ú. Komárno za 5 násobok BDÚ, t.j. 4.715,- Sk/m2 pre J. B.

3. odpredaj pozemkov diel č. 2 k p.č. 2462 o výmere 379 m2 a diel č. 3 k p.č. 2462 o výmere 24 m2 v k.ú. Komárno za cenu podža BDÚ, t.j. 943,- Sk/m2 pre REAL Market s.r.o., sídlom Bratislava, Dunajská 2,

4. odpredaj časti pozemku z p.č. 5259 o výmere 223 m2 v k.ú. Komárno za cenu podža BDÚ, t.j. 610,- Sk/m2 pre Z. K.

5. odpredaj časti pozemku z p. č. 5259 o výmere 114 m2 v k. ú. Komárno za cenu podža BDÚ, t.j. 610,- Sk/ m2 pre Š. B.

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

zabezpeči spracovanie kúpnopredajnej zmluvy a realizova kúpnopredajný vzah v zmysle bodu A/ uznesenia.

Termín: 30 dní od prijatia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 372
Proti: 16
Zdržali sa: 31
Nehlasovali: 0
Prítomní: 419


   Za:
Ing. Peter Takács  Peter Hamran  Attila Farkas PhDr. Éva Dohnanec
MUDr. Tibor Baštrnák Ing. Gábor Cséplő MUDr. Zoltán Sebők Ing. László Stubendek
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Éva Hortai Ing. Štefan Zámbó  Attila Farkas
 Miklós Fehér  Mihály Mácza  Mária Hajabácsová Ing. László Stubendek
JUDr. Vojtech Novák MUDr. Peter Tóth RNDr. Géza Nagy  Mária Hutter
Ing. László Győrfy MUDr. Ludovít Horváth Ing. Peter Békési Mgr. Lajos Szép
MUDr. Tibor Baštrnák Mgr. Štefan Zábojník PhDr. Éva Dohnanec MUDr. Anton Marek
Ing. Péter Bábi Ing. Vojtech Szabó  Helena Belokosztolszká MUDr. Tamás Hollósy
 Anton Andrássy MVDr. Alexander Galgóczy Mgr. Lajos Szép Ing. László Győrfy
RNDr. Géza Nagy Ing. Béla Szabó MUDr. Lajos Maurovich Horváth Mgr. Imre Andruskó
MUDr. Tamás Hollósy MUDr. Péter Tóth  Attila Farkas  Mária Hajabács
Ing. István Zámbó  Miklós Fehér Mgr. Štefan Zábojník PaedDr. István Bende
MUDr. Anton Marek Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Csaba Fehér
 Attila Petheő  Miklós Fehér Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó
Mgr. György Batta Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka
Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy
MUDr. Tamás Hollósy MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga
Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó  Miklós Fehér Mgr. Imre Andruskó
Mgr. György Batta Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka
Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Csaba Fehér  Frigyes Gogola
Ing. László Győrfy  Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth
Mgr. Štefan Zábojník  Miklós Fehér JUDr. Éva Hortai Mgr. György Batta
Ing. Péter Békési Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Csaba Fehér
 Frigyes Gogola  Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy MUDr. Anton Marek
MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth
Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó
Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka  Attila Farkas
 Frigyes Gogola Ing. László Győrfy  Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy
Mgr. Lajos Szép Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó
Mgr. Imre Andruskó Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. György Batta
Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Csaba Fehér
Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai MUDr. Lajos Maurovich Horváth
RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő Mgr. Lajos Szép Ing. Zoltán Varga
Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta
Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka  Attila Farkas
 Frigyes Gogola Ing. László Győrfy  Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek RNDr. Géza Nagy Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó Mgr. Imre Andruskó
Mgr. György Batta Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas
 Csaba Fehér  Frigyes Gogola MUDr. Anton Marek MUDr. Lajos Maurovich Horváth
RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó Ing. László Stubendek
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende
Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Csaba Fehér
 Frigyes Gogola Ing. László Győrfy  Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai MUDr. Lajos Maurovich Horváth  Attila Petheő Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép Mgr. Štefan Zábojník  Miklós Fehér Mgr. Imre Andruskó
Mgr. György Batta PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria
 Csaba Fehér  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai MUDr. Lajos Maurovich Horváth MUDr. Anton Marek RNDr. Géza Nagy
 Attila Petheő Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth
Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó PaedDr. István Bende  Miklós Fehér
Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Békési
Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Csaba Fehér
Ing. László Győrfy  Mária Hajabács JUDr. Éva Hortai MUDr. Lajos Maurovich Horváth
RNDr. Géza Nagy Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép Mgr. Štefan Zábojník
JUDr. Éva Hortai Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta
Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria
 Attila Farkas  Csaba Fehér  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy
 Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník
MUDr. Anton Marek Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó Ing. Péter Békési
PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas
 Csaba Fehér Ing. László Győrfy  Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník
Ing. István Zámbó  Mária Hajabács MUDr. Anton Marek Ing. László Stubendek
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende
Ing. Lajos Csonka  Attila Farkas  Csaba Fehér  Frigyes Gogola
Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai MUDr. Lajos Maurovich Horváth
RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó  Miklós Fehér
JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek RNDr. Géza Nagy Ing. László Stubendek
Mgr. Imre Andruskó Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende  Attila Farkas
 Csaba Fehér  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy  Mária Hajabács
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník
Ing. István Zámbó Mgr. György Batta Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende
Ing. Lajos Csonka  Attila Farkas  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy
 Attila Petheő Ing. Béla Szabó Mgr. Štefan Zábojník MUDr. Tamás Hollósy
MUDr. Anton Marek Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta
PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas
 Frigyes Gogola Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai MUDr. Lajos Maurovich Horváth
RNDr. Géza Nagy Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth
Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó MUDr. Anton Marek
Ing. László Stubendek PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria
 Attila Farkas  Attila Petheő MUDr. Péter Tóth Mgr. Imre Andruskó
MUDr. Tamás Hollósy Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas
Ing. László Győrfy MUDr. Lajos Maurovich Horváth Ing. Béla Szabó  Juraj Bača
Ing. Péter Birkus Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Anton Marek JUDr. Tamás Novák
 Attila Petheő Ing. László Stubendek MUDr. Péter Tóth Mgr. Štefan Zábojník

   Proti:
MVDr. Alexander Galgóczy  Mária Vörösová Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai
 Frigyes Gogola Ing. László Győrfy Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta
Ing. Imre Dubány  László Fazekas  Csaba Fehér Ing. László Győrfy
JUDr. Éva Hortai Mgr. Béla Keszegh MUDr. Zsolt Sebő Mgr. Lajos Szép

   Zdržali sa:
 Mihály Mácza PaedDr. Štefan Bende Mgr. Lajos Szép  Anton Andrássy
Ing. Peter Békési  Helena Belokosztolszká Mgr. Štefan Zábojník Ing. Vojtech Szabó
Ing. Zoltán Varga Ing. Zoltán Varga PaedDr. István Bende  Frigyes Gogola
 Mária Hajabács  Attila Farkas  Frigyes Gogola MUDr. Tamás Hollósy
Ing. Péter Békési JUDr. Éva Hortai RNDr. Géza Nagy Mgr. Lajos Szép
Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó MUDr. Anton Marek Ing. László Stubendek
Mgr. Štefan Zábojník PaedDr. István Bende  Miklós Fehér MUDr. Tamás Hollósy
Ing. Kornél Horváth Ing. Béla Szabó Ing. István Zámbó

   Nehlasovali: