MESTO

TURIZMUS


Čierna skrinka

Čierna skrinka je proces komunikácie samosprávy mesta s vonkajším prostredím, prostredníctvom nej môže občan podať podnety alebo odporúčania pre činnosť samosprávy.

Čierna skrinka nie je diskusné fórum ani info-centrum.

Zverejnenie:

V záujme udržania obsahu čiernej skrinky v rámci slušnosti a vecnosti si prevádzkovateľ vyhradzuje právo nezverejňovať príspevky mimo účel vymedzený čiernou skrinkou, nevhodné podnety a odporúčania.

Vaše meno: ( nie je povinné )
Váš email: ( nie je povinné )
Správa: