VÁROS

TURIZMUS


Az év pedagógusa 2019

Komárom város idén rendhagyó időpontban, június 29-én tüntette ki a tavalyi év legjobb pedagógusait. A díjakat Keszegh Béla polgármester adta át.

 

1.
Marta Dombiová - Materská škola Eötvösova ul. 64, Komárno,
Marta Dombiová folyamatosan 40 éve dolgozik óvónőként. Ez idő alatt igazgatóként és óvodapedagógusként is nagy húzóerőnek számított, aki a munkáját a küldetésének is tekinti. Hosszú évek gyakorlatával gyűjtött értékes ismeretei, tapasztalatai és készségei nagyban érvényesülnek a rábízott munkájában. A gyakorlatban a játékosságon és élményszerűségen alapuló képzőművészeti technikákkal fejleszti a gyerekek alkotókészségét és kreativitását. Ezzel vezeti őket a többféle megoldáshoz vezető úthoz és az egyedi ötletekhez. Erőfeszítéseit leginkább a rábízott gyerekek boldogsága és díjazott alkotásaik jelzik. Egész pályafutását jellemző áldozatos munkájáért jár a hála és a köszönet.

2. Erika Končalová – Materská škola Lodná ul. 1, Komárno,
Erika Končalová 41 éve űzi óvónői hivatását első és állandó munkahelyén. Személyiségének legfőbb vonásai, a felelősség- és céltudatosság, valamint az elkötelezettség a kicsikkel való munkában. Pedagógiai mesterségét az alkotó humanista nevelés és a modern innovációs irányok összekapcsolása alkotja az iskolaelőtti korban lévő gyermekek képzésében. Kiegészítő tevékenységként hosszú időn át vezette az óvoda Slniečko – Napsugár énekkerát.
A hosszú pedagógiai gyakorlat illetve a különféle oktatásokon szerzett ismeretek gyümölcseit rendszeresen bemutatja az óvoda módszertani rendezvényei. A szülőket is segíti tapasztalataival és tanácsaival.

3. Fülöp Anikó – Materská škola – Óvoda, Ul. mieru 16, Komárno
Fülöp Anikó már 34 éve foglakozik szakszerűen, nagy elhivatottsággal és szeretettel az ovisokkal.
Szakmailag folyamatosan fejleszti magát különféle oktatóprogramokon, szemináriumokon való részvétellel. Aktívan fejleszti a gyermekek sport és mozgáskultúráját a „Mozgáskotta” program segítségével. Vezetője az „Ügyes delfinek” körnek, amelyhez a működési elveket és a módszertani anyagot is kidolgozta. Több módszertani napot és nyitott órát tartott szülőknek és pedagógusoknak élménypedagógiai elemekkel az államnyelv elsajátításának bemutatóival, amit a tanfelügyelet is igen nagyra értékelt. A gyermekkel megszeretteti a hagyományőrzést, pl. folklór csoportba bevezetett „Így tedd rá” módszer alkalmazásával.
A gyermekek részére találkozókat szervez magyar írókkal, folklórcsoportokkal és zenészekkel és hagyományosan ő szervezi az egész ovinak a farsangi karnevált.4.
Szlanicska Kornélia – Eötvös Utcai Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola
Szlanicska Kornélia méltán érdemli az elismerést, hiszen, az emlékek tárában kutatva huszonhét dolgos év értékei rejtőznek. Pedagógiai tevékenységét mindig az a cél vezérelte, hogy diákjai a lehető legjobb eredményeket érjék el, felkeltse bennük az érdeklődést a matematika rejtelmei iránt, megkedveltesse velük az általa oly szeretett prímszámokat. Nap mint nap vezeti, segíti tanítványait a tudás rejtelmes útjain, hogy a csillogó szempárok tükrében felfedezze az öröm, a sikerélmény sugarait.  
Tehetséggondozó munkájának eredményeképp számos diákja jutott el különbözõ matematikaversenyekre, olimpiákra, Katedra országos matematikaversenyre, s tért haza szép eredményekkel nemcsak a járási, kerületi fordulókról, hanem az országos megmérettetésekről is.
 Legnagyobb sikerének tekinti, hogy a keze alatt felcseperedő tanítványai közül ketten, név szerint Simon Mária és Szűcs Patrícia matematikatanár lettek, mindketten mesterként, példaképként, sőt a világ legjobb matektanáraként tekintenek rá.


5.
PaedDr. Varga Tamás – Jókai Mór Alapiskola
Varga Tamás a Jókai Mór Alapiskola leginkább tenni akaró pedagógusai közé tartozik. Fiatal, vállalkozó kedvű pedagógus, aki munkájában törekszik a tökéletességre, munkáját pedig hivatásnak tekinti. Elkötelezettségével, folyamatos kíváncsiságával és tenni akarásával igazi innovatív, modern, 21-ik századi pedagógusnak számít.
Számtalan tanulóval igyekszik megszerettetni a földrajzot és a magyar nyelvet. Folyamatosan készíti diákjait a különböző nyelvi- és földrajzi vetélkedőkre. Tevékenysége olyannyira sikeres volt, hogy az elmúlt két évben az ő tanulói hozták el a járási földrajz olimpia első helyezését, és a kerületi vetélkedőn is eredményesen szerepeltek.
Precíz és kitartó munkájának köszönhetően olyan munkáltató feladatlapokat dolgozott ki, amelyek segítségével fejleszti a tanulók szociális kompetenciáit. Az oktatási módszerek terén szintén folyamatosan innovál. Számos publikációjával bizonyította, hogy a játék és egyéb modern oktatási módszerek kombinációjával az oktatást lehetséges úgy átalakítani, hogy az megfeleljen a jelenkor kihívásainak.

6.
Forró Tímea - Munka Utcai Alapiskola
Forró Tímea matematika-biológia szakos pedagógusa, osztályfőnök és az osztályfőnöki módszertani bizottság vezetője. A több mint 20 éves pályafutása alatt a tanításban és osztályfőnökként és sikereket ért el. Eredményessége a matematika iránti elkötelezettségében és a jó osztályközösség kialakításában rejlik. A gyerekekhez és a munkájához való pozitív hozzáállásával a tanítványait is motiválja. A szakköri foglalkozásokon a logikus gondolkodásra neveli őket.
Az elmúlt években tanítványai különféle matematikaversenyeken vettek részt, kitűnően szerepeltek a járási, kerületi, sőt az országos fordulókon. Tanítványai első helyen végeztek a Katedra matematikaverseny országos fordulóján és a Matematika Olimpia kerületi fordulóján.

7.
Katarína Vajkai – Hátárőr utcai Alapiskola, ZŠ Ul. pohraničná 9, Komárno
Katarína Vajkai aktív tanítónő, aki 23 éves tanári pályája alatt folyamatosan fejlesztette és képezte magát. Hosszú éveken át dolgozott a tehetséges gyermekek osztályában. Ma is koordinálja ezen gyermekek képzését és oktat a  speciális órákon. Az oktatásba bevezetett innovációs elemek közül irányítja az ún. „szabadtéri oktatást”. Bekapcsolódott a Zöld iskola nevű öko oktató-nevelő programba és az Erdő az iskolában elnevezésű nemzetközi képzésbe. Az iskolán zajló Erazmus+ projekt egyik koordinátora.
Diákjai rendszeresen szerepelnek versenyeken, így a First Lego Leauge és a TRIZ Talent innovációs megmérettetéseken, ahol a gyerekek nemcsak élményeket, de az életben hasznos tapasztalatokat is szereznek.


8.
PaedDr. Monika Töltésiová – Komensky Alapiskola, ZŠ J. A. Komenského
Monika Töltésiová természettudományi tantárgyakat oktat, elsősorban biológiát. Tanítványai kiváló eredményeket érnek el a tanulmányi versenyek járási és kerületi fordulóiban. Ebben a tanévben első, második és harmadik helyezést is szereztek. Az utóbbi évek statisztikáját nézve tisztelettel és csodálattal tudatosíthatjuk azt a hatalmas munkát, amit diákjaival végzett az iskola hírnevének öregbítéséért.
A tanárnő nagy lelkesedéssel keresi az új módszertani megoldásokat. Ő maga javasolta és állította össze a környezetvédelmi óra tanmenetét. Tevékenységével igyekszik összekapcsolni életkörnyezetünket a természettel.


9. 
PaedDr. Marek Tóth – Rozmaring utcai Alapiskola – ZŠ Rozmarinová ul. 1, Komárno
PaedDr. Marek Tóth az iskolába való 2014-es belépésétől a természettudományok népszerűsítője az iskolán. Az iskola diákjai neki köszönhetően egyre sikeresebbek a biológiai és kémiai tanulmányi olimpiákon. Pedagógiai mesterségét egyedi tanórák létrehozásával mutatja meg  A ló az iskolában országos tv csatornán is szerepelt. Emellett közös diák – szülő akciókat, csapatépítő tréningeket, biciklitúrákat és kirándulásokat szervez. Létrehozta az iskola Tudományos csapatát, gyakorlatias technikus hetét, a Tudományos vásárt. Diákjaival felméri és vigyázza régiónk természeti értékeit.
Kiváló ifjú pedagógus, aki egyaránt népszerű a diákok és a kollégák körében is.

10.
Balázs Béla – Komáromi Művészeti Alapiskola
Balázs Béla, a Komáromi Művészeti Alapiskola hegedűtanára. Hegedülni szülővárosában, Érsekújvárban kezdett, tanulmányait a zsolnai konzervatóriumon folytatta. Majd, mesterfokú diplomát szerzett a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Pedagógiai Karán, zenepedagógia  szakon.
2003-tól a Komáromi Művészeti Alapiskola hegedűtanára. Elismert pedagógus, kitűnő oktató-nevelői eredményekkel. Kiváló érzékkel találja meg a gyermek tehetségének és adottságainak  maximális kiaknázásához vezető utat.
Balázs Béla lelkes, pontos és nagyon következetes pedagógiai munkájában. Sok kitűnő hegedűst nevelt már fel.
Diákjaival kamarazenekart alapított, amellyel sokszor szerepelnek az iskola  nyilvános rendezvényein.

11.
PaedDr. Szlávik Éva – Szabadidőközpont, Komárom
Szlávik Éva a szabadidőközpont sport- és turisztikai osztályának nevelője. Pedagógiai munkájában a gyermekek egészséges fejlődését felügyeli 3 hónapostól a középiskolás korig. Gyakorlatokat vezet a kismamáknak a gyermekeikkel, speciális órákat tart az ovisoknak, aerobik órákat az iskolásoknak és kondigyakorlatokat a sportolóknak. Szakóráinak elsődleges célja a mozgáskészség fejlesztése és a fiatalok egészséges életmódra nevelése. Folyamatosan új utakat keres a gyerekekhez, új játékok és tevékenységek szerkesztésével, ezek kiértékelésével a továbbfejlődéshez. Innovatív módszereket használ egyszeri közösségi rendezvények létrehozásánál, az egészséges életmód propagálásánál.
Fellépésével, hozzáállásával, pedagógiai mesterégével pozitívan formálja a gyermekek lelkivilágát, világszemléletüket, egymáshoz és a felelősségteljes feladatmegoldáshoz való viszonyukat
12.
PhD. Tóth Gábor – MARIANUM Egyházi Iskolaközpont
Tóth Gábor a MARIANUM Egyházi Iskolaközpont matematika–fizika szakos pedagógusa. Munkáját felelősségteljesen végzi, motiváló, innovatív, sokoldalú személyiség. Szakmailag folyamatosan képezi magát, a modern pedagógiai módszerek lelkes és eredményes művelője. Tanítványait új ismeretek megszerzésére, nyitottságra, őszinteségre ösztönzi. Kitűnő pedagógiai erényekkel rendelkezik, szakmai elhivatottságával, rátermettségével követendő például szolgál, szakmai körökben már most irányadó a tevékenysége. Tanítványai rendszeresen kimagasló sikereket érnek el a különféle matematikai versenyeken. A Marianum Egyházi Gimnázium MEG+ színjátszó csoportjának alapítója és egyben vezetője is. A csoport rendszeres résztvevője a Jókai napoknak, az Egressy Béni Országos Színjátszó Fesztiválnak, s külföldi turnéin is Komárom hírnevét öregbíti.

13.
PaedDr. Fekete Ildikó - Speciális Alapiskola,  Komárom
Fekete Ildikó komáromi születésű gyógypedagógus Selmecbányán érettségizett 1977-ben, utána a Szentpétervári Állami Egyetemen szerzett filozófia-pedagógia doktorátust 1982-ben. 1991-ig a komáromi Ifjúsági ház igazgatójaként dolgozott. Gyógypedagógiai szakképesítését a Pozsonyi Komenius Egyetem pedagógiai karán szerezte meg 1995-ben.
Az iskolai életben mindig az egészségkárosult, értelmileg akadályozott tanulók oktatása, nevelése volt a célja. Ezt a munkáját mindig lelkiismeretesen, nagy odaadással és becsülettel végzi, erről diákjainak sikerei is tanúskodnak. Rengeteg olyan tanuló került ki a keze alól, akik megállták a helyüket a nagybetűs életben is. Sok szavaló-, rajz- és sportversenyen értek el eredményeket diákjai. A fiatal kollégáknak mindig szívesen és szakmailag magas szinten tud irányt és példát mutatni.
 

 

Fotógalériát megtalálja : ITT