VÁROS

TURIZMUS


Komárom helyi közútjainak felújítása

A kidolgozott projektdokumentáció alapján a felújítás tárgyául összesen 15 helyi út szolgál Komárom Város és Újfalu területén.

A helyi útfelújítási munkák kivitelezője a közbeszerzés alapján az EUROVIA SK, r.t., Osloboditeľov 66, 040 17 Kassa.
A felújítási munkák megvalósításának tervezett időpontja május végétől (május 29.) november közepéig (november 16.) tart. Jellegét tekintve helyi útfelújítási munkákról van szó. 
        A helyi utak felújítása a kivitelező szerint a következő sorrendben valósul meg:
1. Duna rakpart –                                                                   13 270 m2
(május 29. –  július 7.)
2. Szabadság utca –                                                                                                   5 600 m2
(június 5. – augusztus 7.)
3. Jókai és a Ferences utcája közti park –                                                               1 559 m2
(június 26. -  augusztus 31.)
4. M.R. Štefánik tér –                                                                                         2 125 m2
( július 3. – szeptember 29.)
5. Lehár utca –                                                                                                   2 608 m2
 (július 3. – szeptember 29.)
6. Király püspök utca 1. szakasza  –                                                                         1 533 m2
(Kertész utcától az Ispotály utcáig: július 3. – szeptember 29.)
7. Eötvös utca 1. szakasza   -                                                                                   15 090 m2
(a Duna rakparttól az Ispotály utcáig: július 17. – szeptember 29.)
8. Hold utca –  (július 31. – szeptember 29.)                                                               1 951 m2
9. Jókai utca - (augusztus 1. – október 31. )                                                                1 104 m2                                                                                                                      
10. Király püspök utca 2. szakasza –                                                                           3 895 m2  (Ispotály utcától a Temető sorig: augusztus1. – augusztus 31.)
11. Gútai sor –                                                                                                               102 m2 (augusztus 1. - szeptember 14.)
12. Építők utcája - (augusztus 14. – szeptember 14.)                                                   5 106 m2     
13. Eötvös utca 2. szakasza –                                                                                      1 040 m2  (Ispotály utcától a Kertész utcáig: szeptember 4. – október 31.)
14. Komáromi Kacz utca -                                                                                             6 067 m2  (szeptember 14. – október 31.)
15. Méhes utca   -                                                                                                              922 m2
(október 16. – november 16.)
16. Jázmin utca                                                                  
(október 16. – november 16.)                                                      
17. Fenyves utca  összesen                                                                                          1 640 m2
(október 16. – november 16.)
            Összesen:                                                                                                               63 612 m2
A Jókai, Király püspök utca 1. szakaszán, részlegesen az Eötvös utcán ás a Duna rakparton a járdák is a felújítás tárgyát képezik összesen 2129 m2 területen.
Felhívjuk továbbá a figyelmet, hogy az útfelújítási munkák befejezésének időpontja attól is függ, hogy milyen időintervallumban sikerül a mérnöki hálózatok (gáz, víz, közvilágítás és szennyvíz) tervezett cseréjének véghezvitele az adott utcákon, s hogy felmerülnek-e olyan, előre nem látható munkák, amelyek terv szerint nem részei a felújításnak, mégis szorosan összefüggnek azzal.
Ilyen jellegű munka esetén a befejezés időpontváltozását azért sem lehet kizárni, mert előfordulhatnak olyan nem tervezett akadályok is, melyek elhárítása szükséges (mérnöki hálózatok összeomlása, földalatti hálózatok hibája, műemlék-lelet, út felszín alatti hibája, melyre csak a fedőréteg eltávolítása után derül fény stb.).
 
A hatályos jogszabályok szerint az efféle pluszmunkák értéke – amennyiben felmerülnek – az összköltség 15%-ig terjedhet, mely: 1 694 000,- € ÁFÁ-val.
Munkák, melyek nem tárgyai a helyi útfelújításnak, de szorosan összefüggnek azzal. Ezek a munkák hatással vannak a megvalósítás idejére, s a helyi utak felújításának befejezésének időpontjára:
      1) az utcákon:  Király püspök /Kertész utcától – Ispotály utcáig/,
                                Eötvös utca / Kertész utcától – Ispotály utcáig
                                   M.R. Štefánik tér
a gázvezeték cseréjére került sor visszakötéssel a meglévő kapcsolatokra. Az ingatlanok biztonságos megközelítését a felújítás alatt álló szakaszokon a munkát kivitelező cég biztosítja. 
        2) az utcákon:  Király püspök /Kertész utcától – Ispotály utcáig/,
                                Eötvös utca / Kertész utcától – Ispotály utcáig
Jókai utca
a vízvezeték cseréjére került sor visszakötéssel a meglévő kapcsolatokra, a Jókai utcán kiegészítve mindez a csatornarendszer javításával. Az ingatlanok biztonságos megközelítését a felújítás alatt álló szakaszokon a munkát kivitelező cég biztosítja. 

        3) az utcákon:  Király püspök /Kertész utcától – Ispotály utcáig/,
                                  Jókai utca (Thaly utcától a Határőr utcáig)
végbemegy a közvilágítás föld alatti és föld feletti vezetékeinek cseréje. Az ingatlanok biztonságos megközelítését a felújítás alatt álló szakaszokon a munkát kivitelező cég biztosítja. 
       4) az utcákon:    Határőr utcai rész a Jókai és a Ferences utcák között
                                  együtt a parkolóhelyekkel és járdákkal végbemegy az 
                                  esőelvezetés és a közvilágítás kiterjesztése.
Az ingatlanok biztonságos megközelítését a felújítás alatt álló szakaszokon a munkát kivitelező cég biztosítja. 
       A fentebb felsorolt munkák az év 7. és 9. hónapjai közé vannak tervezve. A munkák elvégzésének pontos időpontja a beszerzőkkel a kivitelezésről szóló szerződés aláírása után lesz meghatározva.
 
 A mérnöki hálózatok cseréjének idején a jelzett útszakaszokon a forgalom teljes lezárására kerül sor. A forgalmi rend változásának jelzése időleges táblákkal kerül megoldásra, melyet a munkát kivitelező cég biztosít.
A helyi útfelújítás keretében a város tervez részleges útzárlatokat, kivéve a Jókai utcát s a Jókai és a Ferences utca közti részt, ahol teljes útzár van tervben. A forgalomkorlátozást a kivitelező EUROVIA SK, r.t. biztosítja. A közterületek felszabadítása a városi rendőrséggel összhangban valósul meg.
Figyelmeztetjük a gépjármű-tulajdonosokat, hogy kövessék a kihelyezett időleges forgalmi jelzéseket. Ugyancsak kérjük, hogy a közúti közlekedés egyéb résztvevői, gyalogosok, biciklisek tartózkodjanak a közlekedésre kijelölt zónákban a felújítási munkálatok folyamata során. 
         
 
A felújítási munkálatok megkezdése előtt bizonyos helyeken kanalizáció-tisztításra kerül sor a szennyvízcsatorna-rákapcsolásoknál illetve a járdaszegélyeknél. A tisztítást a Komáromi Városi Hivatal Kommunális Osztálya végzi.
Tekintettel a lehetséges váratlan feladatokra, amelyek nem zárhatók ki a munkálatok során, csakúgy, mint az azzal járó kellemetlenségek, tisztelettel kérjük a Lakosság türelmét és együttműködését a munkák végrehajtása során.
 
A közbeszerzés eredményeként megkötött szerződés ITT tekinthető meg.