VÁROS

TURIZMUS


Komárom Város polgármesterének sajtótájékoztatója

2011. szeptember 16-án a város polgármesterének és alpolgármestereinek részvételével a képviselőtestület 12. üléséhez kapcsolódóan sajtótájékoztatóra került sor a Városházán, melyen az alábbi gondolatok hangzottak el:
Mint azt a médiák képviselői is észrevehették, a testület legutóbbi, 12. ülése egy folytatásos regényre hasonlít, ami a legkülönfélébb problémákat okozza. A törvény szerint a testületnek negyedévente legalább egyszer üléseznie kell. Most szeptember van, és Komáromban a 12. ülés zajlik. Ennek az utolsó augusztusi héten kellett volna lennie, ám akkor több képviselő kérésére szeptember 6-ra lett áttéve. Már az ülés elején a Most-Híd egyik képviselője azt javasolta, hogy az ülés 21.00-kor legyen félbeszakítva, és folytassák majd legközelebb. A folytatás egy hét múlva, szeptember 12-én valósult meg, és az ülés kezdetén ugyanazon képviselő megismételte a legutóbbi javaslatát. Emiatt az ülés szeptember 19-én folytatódik. Meg kell említeni, hogy nagyon fontos pontokat tárgyaltunk, melyekhez komoly anyagok vannak előkészítve. Amennyiben a hozzászólások a tárgyhoz kapcsolódnának, úgy lényegesen rövidíteni lehetne az ülések idejét. Némely képviselők rendszeresen megsértik a tárgyalási rendet, egy-egy témához 10-szer is jelentkeznek megjegyzéseikkel (amivel a hozzászólásokat lehetne pontosítani és bővíteni, s amely nem tarthatna tovább 1 percnél). A képviselők néhány témával gyakran egy óráig is foglalkoznak, aztán semmilyen döntést nem szavaznak meg. Sokszor úgy néz ki, hogy ilyenkor egyes képviselők szándékos viselkedéséről van szó. Ezzel a fontos pontok megtárgyalását a késői órákra csúsztatják, amikor a képviselők már fáradtak. A városi testület tagjainak fontosabb dolgokkal kéne foglalkozniuk, mint például a jövőre vonatkozó tervek és elképzelések, koncepciók. Ilyen témában viszont egyelőre még senki sem szólalt fel.
Az egyes megtárgyalt pontokhoz:
1. Városi tömegközlekedés – ezt a pontot már a júniusi ülésen tárgyalta a testület, akkor nem fogadták el – nem szavazták meg. Most változatlan formában újból beterjesztésre került. A testület elfogadta, hogy a következő 5 évben egy cég fogja üzemeltetni a városi tömegközlekedést, miközben évente átértékelik a feltételeket, az árakat és a menetrendet is.
2. Calor s.r.o. – a 2010-es év pénzügyi zárójelentését a testület nem fogadta el. A képviselők nem tudtak megegyezni abban, miként legyen felhasználva a társaság nyeresége. Felmerült az a kérdés, a városnak kötelessége-e a lakosok számára a hőszolgáltatás biztosítása – ezzel kapcsolatos ugyanis az egyik jelenlegi probléma: a Calor kezelésében lévő egyik kazán ház felújításra szorul, s ez nagyságrendileg 150 ezer eurós kiadást jelentene, amire a városnak nincs pénze.
3. Com-Média s.r.o. – amint az már az előző testületi ülésen is elhangzott, a Com-média politikai kérdés. A képviselők egy része (a Most-Híd részéről) nem értett egyet azzal a javaslattal, hogy a társaság ügyvezetőjét független szakemberekből álló bizottság válassza meg. Annak ellenére, hogy már júniusban sor került a pályázók által leadott anyagok felbontására, csak szeptemberben került sor a meghallgatásukra. A független képviselők csoportja és az MKP képviselői klubja jelezte, hogy a jelöltek közt találtak olyan személyt, akit megfelelőnek tartanak a tisztség betöltésére. Ennek ellenére az ügyvezetőt nem sikerült megválasztani. Ez az állapot csak egyetlen félnek felel meg így: a Most-Híd képviselőinek. A Com-Média kft.-nél a vizsgálat több hiányosságot és törvénysértést is feltárt, ami miatt a város bűnügyi feljelentést fontolgat. Például a város vezetése egyáltalán nem tudta, hogy 2010-ben megváltoztatták a társaság alapítólevelét – ez csak a kereskedelmi nyilvántartásból való kikérés után derült ki. Az új alapítólevél 2010. június 27-én volt bejegyezve a kereskedelmi nyilvántartásba, az akkori alpolgármester, Hortai Éva beadványa alapján. A beadvány az ügyvezető aláírásával is el volt látva, ám mindez a tulajdonos, Komárom Város tudta nélkül történt! Az ügyvezető szintén a tulajdonos vagy a képviselőtestület tudta nélkül változtatta meg saját fizetését, ami ellentétes a vonatkozó törvénnyel.
A Most-Híd képviselője, Andruskó Imre a testület ülésein többször is hangsúlyozta, hogy a cégnél „audítor” által két könyvvizsgálat is volt, ami viszont nem igaz. Ellentmondás mutatkozik a főellenőr vizsgálata és a könyvvizsgálat eredménye között. Emiatt a város új vizsgálatot szeretett volna, hogy a helyzet tisztázódhasson. Ezt a döntést azonban a Most-Híd képviselőcsoportja és három független képviselő nem szavazta meg. A város ebben az esetben mindent megtett, hogy az ügyvezetői tisztséget be lehessen tölteni. A jogászok jelenleg azt vizsgálják, hogy az előző ügyvezető a törvények szerint még ügyvezetőnek tekinthető-e, vagy pedig már megszűnt a megbízása.
4. Com-vargas s.r.o. – a cég az Anglia parkban található épület tulajdonosa, ami régen az orosz tisztek szállása volt. A város előző vezetése nem tudott megegyezni a többségi tulajdonossal, aki a cég 67%-át birtokolja. Jelenleg folynak a tárgyalások a többségi tulajdonos és Komárom Város (33%-os tulajdonos) között egy mindkét fél számára elfogadható megoldás érdekében.
5. Komvak a.s. – a képviselőtestület tagjai elfogadták a cég jelentését a gazdasági eredményekről. Szükséges lesz még elvégezni a város és a cég közti anyagi elszámolást. A KomVak a városi vagyon további növelése érdekében a tavalyi évben európai uniós alapoktól jelentős forrásokhoz jutott.
6. Viator s.r.o. – a társaság anyagi helyzete az elmúlt két évben rendkívül rossz volt. Mivel a cég hosszútávon fizetésképtelen és adóssága álladóan növekszik, így a város polgármester a törvénnyel összhangban úgy döntött, hogy csődeljárást kezdeményez. A 2011-es év első félévében a Viator már annyi veszteséget termelt, mint az egész előző évben. Az ügyvezető igazgató az elmúlt 3 évben nem hívta össze egyszer sem a közgyűlést és nem dolgozott ki olyan vállalkozói tervet sem, amelyben a cég megmentésének perspektíváját vázolta volna.
- Ami a komáromi termálfürdő jövőjét illeti, a város a jövőben ezt a fürdőt mint népfürdőt fogja üzemeltetni. A Komárom-Komárno városok közös fejlesztési terve ezáltal nem sérül. A város a továbbiakban olyan irányban akar haladni, amely a termálfürdő átépítését és további üzemeltetését befektetők bevonásával oldaná meg – olyan feltételekkel, melyeket a város állapít meg.
- A fedett uszodával kapcsolatban tudni kell, hogy már 25 éves. A medence és a kapcsolódó technológia kritikus, balesetveszélyes állapotban van, hatalmas befektetést igényelnének. Emiatt az a javaslat született, hogy ebbe az uszodába a város már ne fektessen be anyagiakat, inkább fedje be a nagy medencét, hogy azt a sportolók télen is használni tudják.
7. A város első féléves gazdálkodásának értékelése: A város takarékossági intézkedéseket foganatosított, s ezáltal jelentős megtakarítást sikerült elérni. Gondok a tőke alapú bevételek oldalán jelentkeznek, mert ezek összege jóval kisebb, mit a tervezett érték. A magas munkanélküliség ellenére jelentősen nőtt a lakossági fizetési fegyelme, ami az adók és illetékek hamarabbi kivetésének köszönhetően az időben történő befizetéseknek köszönhető. A város ennek ellenére még kb. 900 ezer euró értékben tart számon tartozást, amit folyamatosan, akár végrehajtó segítségével fog behajtani. Azt is el kell mondani, hogy a lakosság egy része annak ellenére nem fizeti a törvényben előírt adókat és illetékeket, hogy van elegendő pénze.