VÁROS

TURIZMUS


Komárom Város projektjei 2007-2010

•    Felépítettünk és átadtunk 123 alacsonyabb standardú lakást a Harcsás városrészben.
A beruházás 1. fázisának költsége 912 477,66 € volt, ebből  32 473,67 € volt az önrész, 880 003,99 € az idegen tőke,
A beruházás 2. fázisának költsége 409 421,70 € volt, ebből  70 511,80 € volt az önrész, 338 909,90 € az idegen tőke,

•    az ISPA program keretében befejeződött a csatornahálózat bővítése és felújítása,
A projekt a Környezetvédelmi Minisztérium és az Európai unió támogatásával valósult meg, 3.756.235,- € értékben, melyből a támogatás mértéke 78% volt , a többi 22% a város által befektetett önrész.

•    teljesen megújul a városi sportcsarnok,
a befektetés költsége 1 261 367,9 €, amiből az Iskolaügyi Minisztérium és a kormányhivatal 829 847,97 €-t, Komárom Város  431 520 €-t térít.

•    skateboard-pálya létesült a Vág partján 55 617,07 € értékben 4 többfunkciós sportpályát adtunk át,
-    Szent János utcán 133 224,12 € értékben,
-    Hviezdoslavova utcán 38 641, 68 € értékben,
-    a labdarúgó-stadion mellett 65 903,40 € értékben,
-    Komensky utcán 57 694,06 € értékben,
több új játszótér létesült vagy lett felújítva,
-    Szövetkezet utca 8 942,97 €,
-    Belső körút 6 778,33 €,
-    E.B. Lukáč 12 580 €,
-    Gadóc 9 908,75 €,
-    Őrsújfalu 9 908,77 €.

•    felújítottuk az E. B. Lukáč-, Jókai-, Ferences barátok utcájának egy részét és az Erdő utca egy részét,
-    E. B. Lukáča 151 705,44 €, a járda felújítása az E.B. Lukáč utcán 14 937,00 €,
-    Jókai u. és a Ferences barátok utca  453 149,69 €,
-    Erdő utca 420 042,00 €,
Őrsújfalun az Üzletsor utcát, 344 050 €,
felújítottuk és rendeztük Kaván a Fő utca kereszteződését, 12.524 €.

•    a Bene városrészben kiépítettük a Zsálya utcát, 241 327,78 €,

•    idegen tőkéből, a Gázgyár közreműködésével sikerült felújítani a Munka utcát, a Kis Ér sort, a Belső Körút egy részét és a Nyár utcát,

•    felújításra került két óvoda, egy iskolai konyha, két óvodai és egy iskolai kazánház, kicseréltük egy iskolai tornaterem nyílászáróit, felújításra került a Művészeti Alapiskola épületének homlokzata,
-    Ferences barátok utcai óvoda (2009 – teljes felújítás az EU alapjaiból): összköltség 130 515,36 €, ebből önrész 32 628,84 €;
-    Eötvös u. 64. sz. alatti óvoda (épületszárnyak felújítása): 2008 - 74 272 € (állami támogatás); 2010 – az utolsó épületszárny felújítása – 73 543,68 (saját forrás),
-    Komensky utcai konyha felszerelése 13 200 €, ebből saját forrás 660 € (5 %),
-    K. Kacza 33 óvoda kazánház felújítás: 54 110 € (állami támogatás),
-    K. Kacza 33 óvoda kazánház felújítás: 54 114 € (saját forrás),
-    Rozmaring utcai iskola nyílászáróinak cseréje:  6 722 € (állami dotáció),
-    Művészeti Alapiskola homlokzatának felújítása 15 800 € (saját forrás).

•    beruháztunk a Megyeháza épületébe 211 000 €  és felújítottuk a Tiszti pavilon homlokzatát 222 000 €,

•    elkészítettük a városi iskolák és iskolai intézmények felújításához szükséges kivitelezői terveket

P.č.    Iskola, intézmény    a dokumentáció költségei
1.    ZŠ Komenského    30 738
2.    ZŠ Eötvösa    24 610
3.    ZŠ Práce    24 886
4.    CVČ      16 393
5.    ZŠ Pohraničná, fűtési rendszer     1 975
6.    MŠ Eötvösa 48     9 229
7.    MŠ Mieru       8 690
8.    MŠ Kapitánová      11 258
9.    MŠ Vodná    13 774
10.    MŠ Lodná 1    11 286
11.    MŠ Eötvösa 64    9 638
12.    ZŠ Móra Jókaiho    17 775
13.    MŠ Františkánov    7 967
14.    MŠ Kapitánova    8 218
15.    ZUŠ    19 617
    összessen    216 054

•    városi források igénybevétele nélkül épültek körforgalmak a Kauflandnál és a Kossuth téren, ahol a helyi utakra és a járdákra összesen 104 289,41 € fordítottunk


•    a felsorolt befektetéseken kívül most kezdjük a Munka Utcai Alapiskola és a Kossuth tér felújítását,
-    Munka utcai AI felújítása és modernizálása: 1 274 922,67 €, ebből a város saját költsége  63 746,13 € (5 %),
-    Kossuth tér felújítása 1 622 255,87 € ebből 5% a város saját forrásaiból fedez,  85 %-ot az Európai unió, 10 %-ot az állami költségvetés fedez.
-   
•    létesítettünk 84 új parkolóhelyet,
az Építők utcáján  26 089,18 €, az Esztergályos és Barátság utcákon 42 662,03 €

•    két kerékpárutat adtunk át összesen 10 km hosszban,
Az Erzsébet szigeten 174 859,43 €, a Vág mellett összesen 970 706 € (uniós támogatás 922 170,70 €, saját forrás 48 535,30 €). 

•    megkezdődtek a Holt Vág revitalizációs munkálatai,
a felújított terület nagysága a délnyugati részen – 1,05 ha
befektetett összeg: 63.000 €

•    épül a csatornahálózat az Erzsébet-sziget nyugati felében,

•    felújítottunk több autóbusz-megállót, 8 800 €,
2008: Kava, Kassai u.
2009: Eötvös utca a Hajós mellett, Komáromi Kacz u., E. B. Lukáč u., Gyulamajor
2010: Megyercsi utca

•    a belvároson kívül is bővítettük a városi kamerarendszert,
-    2007 –  bővítés: határátkelő, Kossuth tér, piactér: 68.251€,
-    2008 – új monitorok vásárlása a kamerarendszerhez: 697 €,
-    2009 –  bővítés: Duna-sor, a VÚB épülete mellett összesen 22.571 € (ebből a Belügyminisztérium támogatása 16.596 €),
-    2010 –  bővítés: Harcsás 43 581,61 €.

•    felújításra került a Ferdinánd-kapu az Öregvárban (37 500 €, ebből támogatás 35 000 €), több ásatási valamint feltárási munka is megvalósult  (105 000 €, ebből támogatás 90 000 €),

•    információs központ céljára felújítottuk a Lőporraktár épületét és a közeli kazamatákat (232 000 €, ebből támogatás 190 000 €),

•    elkészültek az Öregvár felújításához szükséges kivitelezői tervek (közművesítés), valamint a laktanya tetőszerkezete felújításának tervei,
-    Projektelőkészités - 121 000 €, ebből támogatás 115 000 €,
-    Mérnöki hálózatok tervezése - 31 000 €.

•    elsőként Szlovákiában a város honlapján 52 nyomtatvány már elektronikus úton is kitölthető és beküldhető (ún. intelligens elektronikus nyomtatványok),
Az elektornikus formanyomtatványok a polgárok segítégére vannak a különböző nyomtatványok kitöltésekor, melyekbe az közös adatbázisból betöltődnek a szükséges adatok, vagy a polgár a rendelkezésre álló adatbázisból kiválaszthatja a szükséges adatot. A formanyomtatványok figyelmeztetik a lakosokat a helytelenül vagy hiányosan kitöltött részekre, egyes adatokat pedig automatikusan kiszámolnak a polgárok helyett.  Ezzel megkönnyítik a hivatali dolgozók feladatait it, mert az ügyintézéshez az ilyen elektronikusan kitöltött formanyomtatványból lehet beolvasni az adatokat, miközben a rendszerben egy beérkező postát regisztráló bejegyzés is születik.

•    elsőként Szlovákiában elkezdtük a város egész területére a gyors internet biztosításának munkálatait, ami a városnak nem kerül pénzbe, sőt még bevételt is elkönyvelhet 3365 € értékben:

-    I. szakasz,  2010: Ul. bisk. Királya, Gazdovská, Košická, Malá jarková – 1. része, Mederčská – első része, Petőfiho, Staničná, Špitálska, Železničná, Bubnová, Cintorínsky rad, Česká, Dunajské nábrežie, Eötvösa, Hrnčiarská, Hviezdna, Imricha Madácha, Klinčekvá, Kupeľná, Mederčská 2. része, Meštianská, Palatínová, Pávia, R.Seressa, Ul. stavbárov. 4 843 lakás bekötése van tervezve,
-    II. szakasz 2011: Damjanichova Jazerná, Komenského, Lodná, Malá Jarková, 2. része, Nám. Kossutha, Rákócziho, Vnútorná okružná, Vodná, Družstevná, E. B. Lukáča, Hviezdoslavova, Sústružnícka, Ul. priateľstva, Zváračská, Ul. gen. Klapku, Selyeho és ebben a szakaszban lesz bekötve   Nová Stráž és Ďulov Dvor. 1 936 lakás bekötése van tervezve.
-    III.szakasz, 2012: A város összes többi utcája le lesz fedve a már létező metalikus hálózattal,
-    IV. szakasz –2013: Kava Hadovce 100 % - befedése. A tervek szerint 250 lakás kerül bekötésre.  

•    sikeresen pályáztunk az uniós alapoknál a két Komárom közös területfejlesztési terveinek és fejlesztési programjainak összehangolása érdekében – 136 900 €, ebből 5% a város önrésze

•    több helyen fedett, falazott konténerállást építettünk a szelektált hulladék és a vegyes hulladék részére,
-    7 darab,
-    Eötvös u. 2x, Szent János u., Gazdovská, Košická, Stavbárov, Hlboká,
-    a befektetés értéke: 82.000 €

•    bevezettük az egész város területét lefedő szelektív hulladékgyűjtést,
a családi házas övezetekben zsákokba
panellakásoknál konténerekbe

•    kihelyeztünk 360 db műanyag- és 150 darab vaskonténert,
105 helyen a panellakásoknál
A befektetés értéke 109.000 €

•    felújítottuk a városi parkot és a Lidice-parkot,
-    A gyerekpark felújítása 6.000 € (4.000 € támogatásból, 2.000 € saját forrásból),
-    Lidice Park:  4.000 € (2.000 € támogatásból, 2.000 € saját forrásból)

•    10 információs panelt helyeztünk ki, 4 elektronikus információs terminál kezdte meg működését a turisták által látogatott helyeken,
-    A terminálok 2008-ban lettek kihelyezve 4 forgalmas helyen a befektetés értéke  24 746,80 €,
-    Az információs táblák 2007-ben készültek, a nyári időszakban vannak kihelyezve a turisták által lágotagott forgalmas helyeken, értékük 2 789 €,

•    elindult az e-Komárom projekt,

•    a korzó-program keretében eltöröltük a teraszadót, 10 számítógéppel támogattuk a programba bekapcsolódó intézményeket
-    2008 – 2010 a Korzo-program keretében eltörölt teraszadóval 93 898,95 € értékben támogatta a város a belvárosban vállalkozókat,

•    kisvasút szállítja az érdeklődőket,
•    elindítottuk a Kulturális Nyár rendezvénysorozatát, hagyománnyá vált a borkorzó megrendezése,
•    elvégeztük a Panoráma szálló valamint a termálfürdő javításait és részleges felújítását,
•    bevezettük a nyugdíjasok étkeztetését az iskolai konyhákon,
-    2007 novemberétől  átlagosan 131 személy,  1 104,69 € értékben,
-    2008 havonta átlagosan 205 személy, 9 371,64 €,
-    2009 havonta átlagosan 218 személy,  10.924,98 €,
-    2010 havonta átlagosan 219 személy 7.999,40 € (2010. szeptember végéig).

•    rendszeresen köszöntjük a jelentős életjubileumot ünneplőket, a városi nyugdíjasklubokkal karöltve köszöntjük jubiláló tagjaikat, rendszeresen köszöntjük az arany- és gyémántlakodalmat ünneplő házaspárokat,
•    2007 2008 2009 2010
ezüst- arany – gyémánt lakodalom    2    2    0    2
A polgármester által személyesen fogadott jubilánsok    22    24    26    15
Nyugdíjasklubban köszöntött jubilánsok    148    117    117    116
100-évesek köszöntése    0    1    0    0
Jubilánsok köszöntése emléklappal    1 413    1 499    1 461    1336
Aranylakodalmas házaspárok fogadása    12    16    23    26

•    folyamatosan biztosítjuk a hajléktalanok étkeztetését a Vár utcai menhelyen,
-    2007 januártól márciusig,  689.97 € értékben,
-    2008 januártól márciusig 1 307.84 € értékben,
-    2009 januártól márciusig 988,20 € értékben,
-    2010 januártól márciusig 1 544,52 € értékben,

•    átadtuk a hajléktalanok számára készült higiéniai központot,
-    2007-ben megvalósított sikeres projekt
-    átadva 2008. marca 15-én a Vár utca 22 alatt
-    teljes befektetés:  12 796,25 €,
-    Szociális minisztérium támogatása        8 298,48 €,
-    Város saját forrásaiból:               4 497,77 €,

•    izotermikus gépjárművet vásároltunk a gondozói szolgálat számára,
-    2009-ben megvalósított sikeres projekt
-    A szükséges átalakítások után a jármű 2010-ben kezdte el működését
-    teljes befektetés:  13 071 €,
-    Szociális minisztérium támogatása:        11 763 €,
-    Város saját forrásaiból:                 1 308 €,

•    a rászorulóknak elindítottuk a „szociális taxi” szolgáltatást,
-    2009-ben megvalósított sikeres projekt
-    A szükséges átalakítások után a jármű 2010-ben július 15-től kezdte el működését
-    teljes befektetés:  30 796 €,
-    Szociális minisztérium támogatása:        20 500 €,
-    Város saját forrásaiból:               10 296 €,

•    rendszeresen támogatjuk a sokgyermekes családokat és ösztöndíjjal a tehetséges fiatalokat,
- sokgyermekes családok támogatása ösztöndíjjal a tanév elején
2007 - 15 család (72 gyermek) 4 779,92 €,
2008 - 12 család (57 gyermek) 3 784,11 €,
2009 -   9 család (43 gyermek) 3.655,- €,
2010 -   9 család (43 gyermek) 3.655,- €,
- támogatott tehetséges fiatalok:
2007/08: Dávid Hodek (50 000 SKK), Tibor Bertók (50 000 SKK)
2008/09: későn adták be a kérvényeket
2009/10: Dávid Hodek 1 660 €, Gábor Michač 1 660 €
2010/11: Boris Borsányi 1 660 €, Róbert Uhrin 1 660 €

•    Ezenkívül a fiataljaink egészségügye területén az iskoláinkban elindítottuk a tejprogramot, valamint a gyümölcsprogramot is, mely nagy népszerűségnek örvend.

•    Növeltük a sportklubbok támogatását közel 240%-al, a kulturális és civil szervezetek támogatását pedig közel 167%-al.