VÁROS

TURIZMUS


Lezajlottak az idei óvodai beíratások

Május 2-án megkezdődtek a beíratások a város óvodáiba, amit május 10-ig lehetett kérvényezni és a 3 és 6 év közötti gyermekeket érinti. Komáromban 12 városi fenntartású óvoda van. Az óvoda vezetője június 30-ig küldi ki a felvételt illető értesítéseket. A 2018/19-es tanévben Komárom óvodáit 783 gyermek látogatja, ebből 232 óvodás lesz tanköteles szeptembertől, de ezekből lehetnek olyan gyermekek is, akiknek a pedagógiai-pszichológiai központ halasztást javasol. Az új 2019/20- as iskolaévre beíratott kicsik létszáma 241.
Akik lekésték a hivatalos beíratási időpontot, szeptember 1-ig még leadhatják felvételi kérelmüket. Helyszűke esetén más városi óvodába irányítják a szülőt.  Túljelentkezés esetén előnyben részesítik az 5. életévüket betöltő gyerekeket és azokat, akik halasztást kapnak az iskolalátogatás alól.  A gyermek felvételéről az óvoda igazgatónője dönt.