VÁROS

TURIZMUS


#MYSMEEÚ

Existuje na Slovensku širší politický a spoločenský konsenzus o postavení a mieste

SR v EÚ? Čo vlastne znamená byť občanomčlenského štátu EÚ? Aké výhody, ale

aj záväzky toto členstvo prináša? Aký bude ďalší vývoj európskeho projektu?

V ktorých oblastiach by Únia mala spolupracovať viac a v ktorých menej?

Čo spája členské štáty a naopak, čo ich rozdeľuje? Existuje recept na prinavrátenie

dôvery občanov v EÚ a odklonenie sa od súčasného trendu

euroskepticizmu a populizmu? Ale hlavne, akú Úniu tu dnes máme a akú ju zajtra

chceme mať? Prečo o tom vlastne chceme a musíme hovoriť?

Cieľom podujatia je pokračovať v celonárodnej diskusii o aktuálnych témach

Európskej únie s osobitným dôrazom na miesto Slovenska v ďalšom smerovaní

európskeho projektu. Zámerom je prispieť k formovaniu komplexného obrazu

o budúcnosti EÚ a Slovenskej republiky vďaka účasti zástupcov širokej

občianskej spoločnosti.