VÁROS

TURIZMUS


Partnerséget építünk

Komárno Város Önkormányzata mintegy 99 600 euro összegű Európai Uniós támogatás nyert a „Fejlesztési dokumentumok összehangolása” című pályázatával Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 támogatásával.
A támogatási szerződés aláírására a napokban került sor.
A pályázat célja a két város gazdasági, kulturális, infrastrukturális fejlesztéseinek, beruházásinak összehangolása. Ennek következtében hosszú távú célkitűzésként jelenik meg a későbbiekben bizonyos intézmények és létesítmények közös használata. A pályázat keretében a két város területrendezési, fejlesztési terveinek egyes részei egységes formában és összehangolt tartalommal kerülnek átdolgozásra.
A dokumentumok kidolgozása során a két város minden területet felölelő fejlesztéseinek áttekintésére külön-külön is sor kerül. Célunk a két város fejlesztési terveinek összhangba hozatala és racionalizálása mind az építészet, sport, a gyógyászat és a kulturális, és egyéb gazdasági ágazatok területén.
Mindezen közös fejlesztésekhez kell igazítani a két város rendezési tervét. A közös beruházások és fejlesztések között kiemelt fontosságú az Új Duna-híd építése.
A projekt megvalósításnak ideje a közreműködő szervezet által kiadott Támogatói Szerződés aláírásától kezdődő időponttól számított 11 hónapig tart.
A Szlovák Állam és az Európai Unió által Észak-Komáromnak, mint a szlovákiai vezető partnernek nyújtott támogatás összege 99.600 Euro ( kb. 27.888.000 Ft), emellett Dél-Komárom, mint külföldi partner 37. 300 Euro támogatást kapott.
A projekt 2011. júliusában indult útjára és 2012. májusában zárul.
A projekt workshoppal egybekötött ünnepélyes nyitó rendezvényét 2011. augusztus 24-én 10.00 órai kezdettel, Komárom Város Polgármesteri Hivatalának Nagytermében (2903 Komárom, Szabadság tér 1.) tartották.
Előzmények:
Komárom és Komarno közös céljainak és aktív kétoldalú együttműködése már hosszabb ideje tart. A két város már 1993-ban aláírt egy megállapodást annak céljából, hogy összhangba hozzák a városok fejlesztési terveit. A két partner között ezzel összhangban 2006-ban kezdődött meg a tényleges együttműködés az új Duna-híd pályázati keretek között megvalósuló tervdokumentáció készítésével.
A fejlesztés tartalma:
A pályázat várható eredményei között tudható egy még hatékonyabb együttműködés - gazdasági-, kulturális-, szociális-, egészségügyi-, sport és egyéb területeken egyaránt, -valamint az ezekhez kapcsolódó beruházások racionalizálása. Az anno kettészakított város ezáltal több területen újra visszanyerheti egységességét.
A pályázat keretein belül a fejlesztési dokumentumok elkészítésén felül különböző konferenciák, workshopok, szakkonferenciák és konzultációk is megrendezésre kerülnek.

A projekt címe: Fejlesztési dokumentumok összehangolása
Azonosítója: HUSK/0901/1.5.1/0005
Fő kedvezményezett: Komárno Város Önkormányzata
Külföldi partner: Komárom Város Önkormányzata
A támogatás összege: 136. 900 Euro


Balról jobra: Siklósi József (Komárno - Komárom építésze), Ing. Szabó Béla (Komárno alpolgármestere), Dr. Molnár Attila (Komárom Város polgármestere), Ing. Martin ČAJA (Nyitra megye képviselete)

   

A projekt nyitórendezvényére 2011. augusztus 24-én került sor a dél-komáromi Városháza dísztermében. A megnyitón köszöntő beszédet mondott Dr. Molnár Attila, Dél-Komárom polgármestere, Szabó Béla mérnök, Észak-Komárom alpolgármestere valamint Ing. Martin Čaja a Nyitra megyei önkormányzat képviseletében. A rendezvény második, szakmai részében a külsős projektmenedzser, Vasi Emma tájékoztatott a projekt tartalmáról, majd Lelkes Gábor és Siklósi József beszéltek a két város gazdasági, szociális, illetve építészeti és műemléki adottságairól, lehetőségeiről és feladatairól.