VÁROS

TURIZMUS


Pedagógusok köszöntése

(2009. március 30.) Már hagyomány, hogy a tanítók napja alkalmából kiosztják „Az év pedagógusa“ kitüntetéseket Komáromban.
Az idei ünnepségen Weszelovszky Gábor főosztályvezető köszöntötte az egybegyűlteket. Szép Lajos a város képviselő-testületének bizottsági elnöke ünnepi beszédében köszönetet mondott a pedagógusoknak munkájukért, sok egészséget és jó diákokat kívánt a kitünteteknek. A megérdemelt jutalmat város elöljárói nyújtották át au év legjobb pedagógusainak. A díjátadó hivatalos részét Bastrnák Tibor pohárköszöntője zárta. A polgármester hangsúlyozta a pedagógusok hivatásának fontosságát, hiszen rajtuk is múlik városunk, hazánk fejlődése.
A 2009-es év pedagógusai:

Mgr. ING. JÚLIA BUNDOVÁ, Határőr Utcai Alapiskola, Komárom
    Személyében egy becsületes, áldozatkész és céltudatos pedagógust ismerhetünk meg. Rugalmas, rendkívül kreatív, türelmes és kedves. A harmadikos tanulóktól egészen a kilencedikesekig minden érdeklődővel foglalkozik Lego modellezésben, ikonografikus programokkal történő modellezésben. Barátságos hozzáállásával pozitívan motiválja csemetéit ezekben a tevékenységekben. Tavaly novemberben kilencedikesei a Pozsonyban megrendezett országos versenyen másodikként végeztek a Robot-Game kategóriában, valamint elnyerték az értékelő bizottság első díját. A tanító néni rendszeresen készíti fel tehetséges tanítványait az Archimediáda fizikai versenyre és a bibliai olimpiára, melyeken szintén kimagasló eredményeket érnek el mind járási, mind pedig kerületi szinten.

MGR. JARMILA ĎURČOVÁ, Rozmaring Utcai Alapiskola, Komárom
    Természetismeret- és matematika-szakos pedagógus, 2006 óta igazgatóhelyettesi funkciót tölt be az iskolán. Aktívan részt vállal az iskola vezetésében, fontosnak tartja a kollektíván belüli összetartást és a jó emberközi kapcsolatok fenntartását. Kiváló pedagógusi képességeinek köszönhetően ő az egyik legjobb tanitónő az iskolán. Tanítási órái példaértékűek, módszereivel arra törekszik, hogy minél több gyermek érdeklődését felketse az adott téma iránt. Egész személyiségével próbál hatni rájuk, becsületességre nevel. Szigorú de egyben humánus is. Diákjaival kitűnő eredményeket ér el, mindig keresi az új módszereket, hogy tanítási órái lekössék a diákok figyelmét. Tanulói jeleskednek különböző matematikai versenyeken, járási szinten pedig több alkalommal is első helyen végeztek a bilógiai olimpián.

MGR. ALŽBETA HALÁKOVÁ, Komensky Utcai Alapiskola Komárom
    Oklevelét 1974-ben szerezte, orosz nyelv és testnevelés szakon végzett. Felső tagozatos pedagógus, 12 éven keresztül töltött be igazgatóhelyettesi funkciót. Sokoldalú személyiség, munkássága során számos tevékenység iránt érdeklődött. 1995-ben államvizsgázott etikai nevelésből, s mind a mai napig tanítja is. Aerobik- és jógagyakorlat-oktató, valamint játszik az iskola tanárainak röplabdacsapatában. Aktívan részt vállal más sportrendezvények szervezésében is, több mint húsz éve bemondó a Komárno-Komárom nemzetközi utcai futóversenyen, továbbá kenu-versenyeken, strandröplabda- és kosárlabda-meccseken is moderál. Lelkes szervezője a különböző iskolai akcióknak, nagy segítség volt az intézmény fennállásának 30. évfordulója alkalmából megrendezett ünnepség-sorozatnak. 5 éve nevelési tanácsadó, szorosan együttműködik a komáromi középiskolákkal és más institúciókkal.

KALMÁR ZSUZSANNA, Művészeti Alapiskola Komárom
    A Komáromi Művészeti Alapiskola zongorajáték oktatásának pedagógusa. Munkájában önfeláldozó, céltudatos és kitartó. Növendékei sikeres résztvevői a különböző zongoraversenyeknek. Az elmúlt évek alatt 6 tehetséges diákot készített fel szakmai továbbképzésre. Tehetséges tanulói kiválóan képviselik az iskolát kulturális rendezvényeken és kiállításmegnyitókon. A tanárnő művészeti tevékenysége igen gazdag. Zongorán való kíséretét élvezhetik pedagógusok, diákok és volt abszolvensek egyaránt. Bertók Tibor muzsikája és László Zsuzsanna hangja is szebben cseng az ő közreműködésével. Immár 14 éve hallhatjuk játékát a Jókai Színházban, és kíséri a Lehár Ferenc Énekverseny résztvevőit is. Évente szerepel a művészeti alapiskola pedagógus-hangversenyén, valamint rendszeresen részt vesz az iskola és a város nyilvános rendezvényein.

KOVÁCS ÉVA, Munka Utcai MTNY Alapiskola Komárom
    A Munka Utcai Magyar Tannyelvű Alapiskola pedagógusa, szlovák nyelvet, polgári - és etikai nevelést tanít a felső tagozaton. Munkáját példás elhivatottsággal, nagy szaktudással, felelősséggel végzi. Következetes, alapos, igényes, s ezt megköveteli tanulóitól is. Diákjai rendszeresen részt vesznek a „Poznaj slovenskú reč“, valamint a „Dobré slovo“ szlovák nyelvi tanulmányi versenyeken, ahol szép sikereket érnek el. Az iskolán összefogja és koordinálja az „Európa v škole“ nyelvi versenyt. Odaadással próbálja tanulóival megkedveltetni a szlovák nyelvet. Osztályfőnökként különféle rendezvényeken vesz részt kilencedikeseivel. Megköveteli a fegyelmet, gondoskodó, megértő és türelmes. Embersége, tudása, erkölcsi tartása példaként szolgálhat diákjainak és kollégáinak egyaránt.

PaedDr. ORBÁN MÓNIKA, Jókai Mór MTNY Alapiskola Komárom
    Oklevelét a nyitrai Pedagógiai Fakultáson szerezte 20 évvel ezelőtt. Alsó tagozatos pedagógusként tevékenykedik, munkáját példamutató pontossággal, felelősségteljesen végzi. Az iskolai módszertani kör vezetője. Szívéhez legközelebb a szlovák nyelv, a matematika és az ének-zene oktatása áll. A tehetséggondozás terén elért eredményei is szakszerű munkájának köszönhetőek. Tanítványai sorozatosan dobogós helyen végeznek matematikából és szlovák nyelvből egyaránt. Kisdiákjait igényességre, becsületességre, kitartásra, egyetemes emberi értékrendre neveli. Ő maga is nyitott az újra, fontosnak érzi a folyamatos szakmai fejlődést. Pedagógusi elkötelezettsége, megbízható munkája elismerésre méltó.

SIPOSS JENŐ, Eötvös Utcai MTNY Alapiskola Komárom
    Az Eötvös Utcai Alapiskola  1-5. évfolyam és zene szakos pedagógusa, 1973-tól tanít az iskolán. A Nagyok Kórusának irányítását, amely 1970-ben alakult, 1983-ban vette át. Tanításával a dalolás, az ének szeretetét hirdeti. Tehetségei számos hazai és külföldi rendezvényen, versenyen és fesztiválon léptek fel nagy sikerrel. Az énekkarral eljutottak már az Aranysávos minősítésig is. Az énekkarok Csengő Énekszó elnevezésű országos fesztiválján megszakítás nélkül már hatodszor vettek részt, a komáromi VOX HUMANA kórusok nemzetközi seregszemléjén pedig háromszor szerepeltek. Vezetése alatt az énekkar gazdag repertoárja a reneszánsz kortól a XX. Századi kórusmuzsikáig minden korszakból táplálkozik.

FÜLÖP ANIKÓ, Béke Utcai Óvoda, Komárom
2007-ben főiskolai oklevelet szerzett a Komáromi Selye János Egyetemen. Munkájában felelősségteljes, szakmai téren folyamatosan képezi magát. Előnyben részesíti a csoportfoglalkozásokat, hogy a gyerekek minél több élménnyel gazdagodjanak. Ő dolgozta ki az „Ügyes delfinek“ elnevezésű projektet, valamint részt vesz az egészséges életmódot hirdető projekt kivitelezésében az óvodán. Fontosnak tartja a kollektíván belüli hatékony összmunkát és a jó emberközi kapcsolatokat. Saját kezűleg készít tanítási eszközöket, melyekkel felkelti az óvodások  érdeklődését és megalapozza kreativitásukat. Jó kapcsolatokat ápol a szülőkkel is.

HENGERIČOVÁ ERIKA, Materská škola, Ul. Eötvösa 64, Komárno
Jelenleg a szlovák tanítási nyelvű Eötvös Utcai Óvoda igazgató-helyettese. Felelősségteljes hozzáállásával igyekszik olyan környezetet kialakítani óvodásai számára, hogy kellő útravalót kapjanak az alapiskola megkezdéséhez. Kiváló eredményeket mutat fel nevelésük terén. Pedagógiai munkássága immár 24 éves múltra tekint vissza. Rendszeresen részt vesz a szakmai továbbképzéseken, aktív az óvodai és az azon kívüli tevékenységekben is.

HORŇÁKOVÁ EVA, Materská škola, Megyercsi u. 38, Komárno
25 éve van a pedagógiai pályán. Óvodásaival kedves, türelmes és közvetlen, munkáját felelősségteljesen végzi. Aktívan részt vett az óvoda nevelési programjának kidolgozásában. Figyelemmel kíséri az óvodai pedagógia fejlődését és újításait. Készséggel készíti elő csemetéivel a különböző kulturális rendezvényeket. Zenei foglalkozást vezet, valamint szerkeszti a „Legáčik“ óvodai folyóiratot.

HRADIL ERZSÉBET, Materská škola, Ul. Eötvösa 48, Komárno
    1980-tól áll az iskolaügy szolgálatában. Empatikus és türelmes, óvodásai körében közkedvelt. Rendszeres résztvevője a pedagógiai továbbképzéseknek. A sportnapok szervezője az óvodán, s egyike azon óvónőknek, akik felkészítik a gyermekeket a Komáromi Napok keretében lezajló sportversenyekre. Negyedik éve vezeti a szlovák nyelvi szakkört, amellyel hozzásegíti óvodásait a szlovák nyelv alapjainak elsajátításához. Tartalmilag és formailag szépen kivitelezett fellépéseket készít elő az óvodai ünnepségekre. Magasszintű tanácsadói munkát végez a szülőkkel való együttműködés keretén belül.

KANÁSOVÁ ZITA, Hajós Utcai Óvoda Komárom
    Pedagógiai pályája 1983-ban kezdődött. Munkája során különböző újításokat alkalmaz, melyekkel hosszú évek óta szép sikereket ér el. Tevékenységével az óvoda és a családok közti együttműködés rendhagyó formáját képviseli. Hivatása céljának a gyermekek egészséges életmódra való nevelését és szabadidejük hasznos eltöltését tartja. A foglalkozásokba a szülőket is rendszeresen bevonja, közösen tornáznak, szaunáznak és sportolnak. Jelenleg Zita Kanásová a fő koordinátora az óvoda nevelési programját kidolgozó munkacsoportnak.

PASTORÁLIS ÉVA, Komáromi Kacz 33 Utcai Óvoda Komárom
    1972 óta dolgozik az iskolaügyben. 10 éve a Komáromi Kacz Endre Utcai Óvoda pedagógusa a magyar tanítási nyelvű osztályban. Emberséges hozzáállásával és szaktudásával jelentős mértékben hozzájárul az  oktatói-nevelői tevékenység hatékonyságához az óvodán. A gyerekekkel mindig kedves és türelmes, kivívta tiszteletüket és szeretetüket. 10 éve folytat módszertani tanácsadói tevékenységet, valamint szakkört vezet az óvodások rajz- és íráskészségének fejlesztétére.      

VALENT KATALIN, Handlovai Utcai Óvoda, Komárom
1994-től a Handlovai Utcai Magyar Tanítási Nyelvű Óvoda kollektívájának oszlopos tagja. Munkájára a rugalmasság, kreativitás, pontosság és megbízhatóság jellemző. Nagy hangsúlyt fektet az esztétikai környezetre, amelyben tevékenykedik. 2008-ban a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége által meghirdetett „Alkotni jó“ elnevezésű képzőművészeti pályázaton, Pozsonyban óvodása, Matusek Anita oklevelet nyert. Valent Katalin folyamatosan fejleszti tudását, rendszeres résztvevője a szakmai továbbképzéseknek. Nagy részt vállalt az óvoda fennállásának 60. évfordulója alkalmából szervezett ünnepi hét szervezésében. Vezeti az óvoda krónikáját és az ő tehetségét dícséri az óvoda logója is.