VÁROS

TURIZMUS


Értesítés

Értesítjük polgárainkat, hogy lakhatási problémájuk megoldása céljából lakásigénylési kérvénnyel fordulhatnak Komárom Városához.  Ezen kérvények az előírt formanyomtatványon az egész év folyamán beadhatók a Városi Hivatal iktatóján keresztül. A formanyomtatvány megtalálható a város honlapján is.

Azon kérvényezők, akik teljesítik a Komárom Város tulajdonában lévő lakások  bérbeadásáról szóló 19/2003 számú Általános érvényű rendeletében és későbbi módosításaiban meghatározott feltételeket, besoroltatnak a lakáskérvényezők sorrendjébe. Minden kérvényező kötelessége, hogy a már  besorolt lakásigénylési kérvényét a folyó év február 15-ig megújítsa.