VÁROS

TURIZMUS


Tisztelt Erzsébet szigeten lakó polgárok!

Tekintettel a gyakori esőzésekre és a hóolvadás következményeire, feltételezhetően emelkedni fog a folyóvizek szintje, aminek következményeként valószínűleg emelkedhet a talajvíz szintje is, így az Erzsébet szigeten néhány kertet és telket elönthet a víz. 2009-ben információs szórólapunkon tájékoztattuk Önöket a talajvíz okozta problémák megoldásának lehetőségeiről az Erzsébet szigeten. Ez alkalommal ismételten tájékoztatjuk Önöket a lehetséges problémákról, illetve azok megoldásáról:

-    Komárom Város a későbbi jogszabályokkal teljes szövegű, a vízről szóló és a szabálysértésekről szóló 372/1990 sz. törvény törvényt módosító 364/2004 sz. törvény 62. § szerint végrehajtotta a vízi létesítmények – az Erzsébet szigeten található kutak - állami vízvédelmi felügyeletét és megállapította, hogy a legtöbb esetben itt olyan létesítmények (kutak) találhatók, amelyek nem felelnek meg a hatályos műszaki feltételeknek, aminek következtében a talajvíz rendszeresen kiárad a kutakból és a víz elárasztja az Erzsébet szigetet és ezzel veszélyezteti a személyek és vagyonuk biztonságát.

-    Komárom Város, mint az állami vízfelügyelet illetékes szerve a későbbi jogszabályokkal teljes szövegű, a vízről szóló és a szabálysértésekről szóló 372/1990 sz. törvény törvényt módosító 364/2004 sz. törvény 63. § szerint és az illetékes építészeti hivatal a későbbi jogszabályokkal teljes szövegű, a területfejlesztési tervről és építészeti rendről szóló 50/1976 sz. (építészeti) törvény 117. § szerint a 50/1976 sz. törvény 102.§ (1) bekezdése értelmében felhívja a tulajdonosokat a szükséges intézkedések megtételére a telkükön található vízi létesítményeken (kutakon), hogy megelőzzék a víz szabad kifolyását a kutakból.

-    Komárom Város felhívja továbbá azoknak a telkeknek a tulajdonosait, amelyeken még nyilvántartásba nem vett kutak vannak, hogy azokat jelentsék be és legalizálják a Komáromi Városi Hivatal Városüzemeltetési Főosztályán, Vársor 3. sz. alatt.

        Tájékoztatjuk Önöket, hogy Komárom Város az Erzsébet szigeten kitisztított négy csatlakozót a fő vízelvezetőre, amely szükség esetén elvezeti a talajvizet. Közös érdekünk megóvni környezetünket a kellemetlen hatásoktól, de a talajvíz okozta kellemetlenségek ellen csak a felsoroltak betartásával tudunk hatékonyan védekezni. Emiatt lenne kiemelt fontosságú, hogy a lakosok is átérezzék saját felelősségüket, és a városi hivatallal együttműködve segítsenek megakadályozni illetve elhárítani a talajvíz okozta károkat.

Megértésüket és együttműködési készségüket megköszönve, üdvözlettel
                                   
Siliga Vilmos
a Komáromi Városi Hivatal Polgárvédelmi Osztályának vezetője