VÁROS

TURIZMUS


Tájékoztatás a lakosok részére

2020. november 2-tól változik az ügyfélfogadás

Komárom Városa a COVID-19 koronavírus terjedésének megfékezése érdekében 2020. november 2-tól visszavonásig az alábbi intézkedéseket hozta:
- a telefonos és elektronikus ügyintézés folyamatosan működik
- a Komáromi Városi Hivatal épületei –Tiszti Pavilon (A és B rész) zárva lesznek
- minden elengedhetetlen ügy intézésére csakis előzetes telefonos megegyezés után kerül sor
- az ügyfeleket csak az ügyfélfogadó iroda (pénztár, iktató és hitelesítés) látja el a Klapka György tér 1-es szám alatti címen az alábbi nyitvatartásban:

 

Hétfő 8:00 – 12:00 óra
Kedd 8:00 – 12:00 óra
Szerda 8:00 – 12:00 óra
Csütörtök 8:00 – 12:00 óra
Péntek 8:00 – 12:00 óra

 

Belépés azon személyeknek lehetséges, akik legkorábban október 29-től elvégzett COVID-19 negatív teszteredményt mutatnak be. Továbbá azon személyeknek, akik kivételt élveznek a Szlovák Közegészségügyi Hivatal 2020.10.30-án kiadott 16/2020-as rendelete értelmében, mely a Szlovák Köztársaság kormányának közlönyében jelent meg 2020.10.30-án. A felmentést ebben az esetben megfelelő dokumentummal kell igazolni.

Kérjük a lakosokat, hogy csak halaszthatatlan esetekben keressék fel személyesen a városi hivatalt és részesítsék előnyben az elektronikus ügyintézést és a telefonon történő tájékozódást.
Javasoljuk fizetéshez az elektronikus banki szolgáltatásokat (Internetbank, Mobilbank).


Megértésüket köszönjük!

Elérhetőségek

 

odbor/ osztály e-mail tel. číslo/tel. szám
Odbor podpory a vnútornej prevádzky úradu/ Belügyi Főosztály opavp@komarno.sk 0352851228
Odbor rozvoja a životného prostredia/ Fejlesztési és Környezetvédelmi Főosztály zp@komarno.sk
rozvoj@komarno.sk
0352851362
0352851321
0352851375
Odbor školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu/ Iskola-, Szociális-, Kultúr- és Sportügyi Főosztály kultura@komarno.sk
ssu@komarno.sk
saso@komarno.sk
0352851262
0352851260
0352851344
0352851311
Odbor ekonomiky a financovania/ Gazdasági és Pénzügyi Főosztály odp@komarno.sk 0352851329
0352851330
Odd. evidencie a správy majetku/ Vagyonnyilvántartási és Gazdálkodási Osztály
Odd. správne, priestupkov a evid. obyvateľov a budov/ Közigazgatás, Kihágások, Lakossági- és Épület-Nyilvántartási Osztály
Referát sociálneho bývania/ Szociális Lakhatási Részleg
osm@komarno.sk
oev@komarno.sk
byt@komarno.sk
0352851320
0352851361
0352851314
Matričný úrad/ Anyakönyvi Hivatal matrika@komarno.sk 0352851298
0352851299
Spoločný stavebný úrad/ Közös Építészeti Hivatal robert.bolyo@komarno.sk 0352851325
0352851301
Referát krízového riadenia a BOZP/ Válságkezelési-, Munkahelyi Biztonság és Egészségvédelemi Részleg obrana@komarno.sk 0357713117
Mestská polícia/ Városi Rendőrség mp@komarno.sk 159
Kancelária primátora/ Polgármesteri Titkárság primator@komarno.sk 0352851212
Kancelária prednostu/ Hivatalvezetői Titkárság prednosta@komarno.sk 0352851221

 

HOTLINE - 035/2851205 – naponta 8:00 órától 16:00 óráig munkanapokon, info@komarno.sk